Texas/Louisiana kan bli nästa mål för Skanskas USA-expansion, enligt vd:n

Johan-Karlström

Skanskas vd Johan Karlström. Källa: Skanska

Första kvartalet kan för Skanskas del summeras med ”ökad lönsamhet, förbättrat resultat, och stark orderingång”.

Byggbolagets USA-verksamheter upplever sammantaget en stabil marknad. Även om konkurrensen är fortsatt hård har Skanska rätt kapacitet och erfarenhet för att fånga de allt större och komplexare projekt som USA-marknaden går mot.

Det säger Skanskas vd Johan Karlström i en intervju med SIX News efter fredagens delårsrapport.

Karlström berättar för SIX kring hur nästa steg i den viktiga USA-expansionen kan bli söderut, till skiffergasboomens Texas och Louisiana.

”Vi ser en försiktigt ljusare bild i marknaden, de underliggande ekonomierna ser överlag mer positiva ut”, säger Karlström till SIX.

– Har visibiliteten framåt på era byggmarknader blivit klart bättre/sämre på något håll?

”Visibiliteten har inte förändrats i termer av hur långt fram vi kan se. Det är kring marknadernas riktning som vi har en något förändrad syn mot tidigare kvartal.”

– Har era utsikter för helåret 2014 förbättrats i någon mån i och med att ni ser att underliggande marknader har det?

”Ja, det ser nu positivare ut sammantaget när jag tittar på verksamheten. Vi har goda förhoppningar framåt”, svarar Karlström.

– Ni skriver i dagens rapport om en negativ vädereffekt i USA-byggverksamheterna, är det en jämförelsestörande effekt mot fjolåret och går den att kvantifiera resultatmässigt?

”Vi har ingen siffra att ge, men visst kan vi se att det har påverkat. Det har varit vinterstormar på östkusten där vi har största delen av vår USA-verksamhet, vilket gjort att verksamheten haft en svagare produktivitet när man fått skotta snö istället för att bygga. Vi räknar med att under de tre kvarvarande kvartalet i år kunna jobba ifatt det som vi nu laggat i det första”, svarar Karlström SIX.

Ser man till rapportutfallen i segmentsredovisningen togs analytikerna på sängen av att Skanskas lönsamhet inte ökade mer än vad den gjorde. Aktiemarknaden har dock initialt mottagit rapporten med ro givet den positivare tonen i utsikterna som kommuniceras av Skanska-ledningen.

Efter att ha öppnat ned med 2 procent handlas Skanska-aktien i skrivande stund, klockan 13.27 på fredagen, 0,3 procent högre för dagen till kursen 149,50 kronor. SIX Return Index noterar i samma stund -0,1 procent för dagen.

Skanskas rörelseresultat steg till 656 miljoner kronor i första kvartalet 2014, mot 519 miljoner under jämförelsekvartalet i fjol. Rörelseresultatutfallet understiger SIX News analytikerkonsensus med 20 procent och ser man till resultat efter finansnetto är missen 26 procent.

Den stora positiva avvikelsen låg i att byggverksamhetens orderingång på 32,5 miljarder kronor i kvartalet kom in 12 procent bättre än analytikerna hade väntat sig.

Enligt Karlströms kommentarer vid efterföljande rapportkonferens var USA-byggverksamheternas orderingång ”överraskande stark”. Inom USA Building var kvartalets orderingång 11,0 miljarder (4,8) och inom USA Civil var den 1,4 miljarder (2,1).

Kvartalsintäkterna för Skanska totalt var 3,8 procent under SIX News analytikerkonsensus och byggverksamhetens välbevakade rörelsemarginal kom in 0,2 procentenheter under förväntan på 2,0 procent i kvartalet.

Skanskas vd vill av utfallen lyfta fram hur byggverksamheten in kvartalet nådde 121 procents book-to-bill, eller ”book-to-build” som Skanska uttrycker det (innebärande 1,21 orderingångskronor per intäktskrona, SIX anm). Rullande 12-månaders book-to-bill tog sig upp över 100 procent inräknat det aktuella kvartalet.

Går man sedan ned i verksamheterna ger Karlström följande kommentar till SIX kring marknadsläget för Skanskas viktiga USA-satsning:

”I USA ser vi positivt på den underliggande ekonomin och vi ser också positivt på de segment vi arbetar inom; det vill säga infrastruktur, kommersiella fastigheter och olika former av anläggningar för sjukvård, flygplatser och så vidare. Så bilden i USA känns stabil.”

– Hur känns konkurrensläget i USA för era två byggverksamheter (USA Building, USA Civil)?

”Konkurrensen är hård då det är många stora aktörer som vill vara med på allt som händer. Där finns stora internationella aktörer från Europa som är där och etablerar sig genom köp av mindre amerikanska aktörer som plattform att arbeta utifrån, och så finns det stora amerikanska bolag också”, säger Karlström och fortsätter:

”Det som är intressant med USA är att man går mot alltmer stora och komplexa projekt där man också måste jobba med design, alltså att man måste rita projekten själv och inte bara bygga det som någon annan ritat. De mindre aktörerna saknar här bredden och kapaciteten som krävs i genomförandet, vilket gör att det här passar oss bättre – vi har kapacitet och erfarenhet.”

– Vad är nästa större steg i expansionen av era två amerikanska byggverksamheter?

”Vi fortsätter att växa geografiskt och har placerat oss ordentligt i Kalifornien och på västkusten. Vi tittar nu på hur vi kan göra på motsvarande sätt ned mot Texas och Louisiana, av anledningen att vi ser att det i vågen efter skiffergasboomen som pågår genereras väldigt mycket investeringar på industrisidan”, säger Karlström till SIX.

Hemma i Norden noterar Skanska-vd:n följande:

”I Norge satsar regeringen mycket på infrastruktur men däremot är privatmarknaden för bostäder svagare. Finland går lite emot övriga ekonomier i Europa, med en svag underliggande ekonomi och sencykliska bygginvesteringar som följer med, så vi ser en svagare marknad där framöver. I Sverige är det stabilt på alla fronter och starkt på bostadssidan, framförallt i storstäderna.”

– Är svagheten gällande Finland utbredd?

”Marknaden generellt, inte vår egen verksamhet, präglas av att den underliggande generella ekonomin är svag, vilket drar med sig bygginvesteringarna. Här vet vi att det kan dröja upp till 6 månader innan de dras med, då de ligger sen-cykliskt. Vi räknar med att det kommer att vara en svag marknad i Finland egentligen rakt över hela byggsektorn, inklusive bostadssidan.”

Gällande Skanskas geografiska marknader i övriga Europa säger Karlström:

”I Storbritannien har David Cameron nu varit ute och talat om nya infrastrukturprojekt och i Polen är det EU-fonder som materialiseras nu vilket vi kan se komma i marknaden.”

– Ni har i tidigare kvartal talat om att fokusera byggverksamheterna i Tjeckien/Slovakien respektive Latinamerika, hur har de åtgärderna gått?

”Vi fortsätter och arbetar med våra svagare enheter. Vi är naturligtvis aldrig nöjda med negativ lönsamhet, vilket du kan se för Latinamerika i första kvartalet till följd av kostnadsökningar i vissa projekt. Vi har nu fullt fokus på att vända det här.”

Karlström uppgav sedan vid rapportkonferensen att investerare ska förvänta sig att Skanska fortsätter krympa verksamheten i Latinamerika framöver.

Från bygg över till verksamheten Kommersiell fastighetsutveckling, där Skanska vill öka sitt investerade kapital. Gällande denna säger Karlström:

”Vi fortsätter att investera i våra egna fastigheter och kontor, där vi bygger i egen bok, vi har startat upp ett par nya projekt och vi säljer. Efter kvartalet sålde vi vårt eget huvudkontor här i Stockholm, vilket precis som allt annat kan säljas när det är färdigbyggt så att vi kan ta kapitalet och starta upp nytt.”

– Sker uppskalningen av verksamheten Kommersiell fastighetsutveckling i den takt som ni önskar och finns där något tydligt nästa steg i planerna?

”Vi har tre enheter för Kommersiell fastighetsutveckling, Norden, Centraleuropa och USA. Vi skalar nu upp Centraleuropa och USA så att de håller på att bli lika stora som Norden. Det ger en väldigt bra riskmitigering för om en marknad svänger så finns där andra som håller uppe. Vi är väldigt duktiga här och har sedan många år en väldigt bra lönsamhet i den här verksamheten så vi kommer att fortsätta att öka våra investeringar i alla tre geografierna.”

– När du säger ”öka” investeringarna, finns där kvantifierbara mål?

”Vi sätter inga måltal som vi går ut till marknaden med. Vi kan säga så mycket som att vi är välpositionerade på bra geografiska marknader och att jag kan se ytterligare projekt som inte bara fyller på vad vi säljer av utan som totalt sett ökar projektvolymen framöver.”

– Och kan det bli fråga om egna kommersiella projekt på nya marknader där ni inte är i dag?

”Det tror jag inte, vi ser att det finns möjligheter i de städer och på de marknader där vi är positionerade i dag. Det är bättre att skala upp verksamheter på de platser där vi är då det finns möjligheter till att öppna nya fronter, framförallt i USA.”

Enligt Skanska-finanschefen Peter Wallins kommentarer vid konferensen i dag är det mest sannolikt att de största investeringsökningarna här framöver kommer att ske i USA.

– Vad ser ni som de största riskerna på koncernnivå i dag, både operationellt och externa risker?

”Dels att de underliggande marknaderna kan vända nedåt. Som ett externt hot ser vi Ukrainakrisen, om den skulle eskalera. Vi har tittat väldigt noga på den nu och ser ingen påverkan men om den drar i väg åt ett felaktigt håll så är det klart att det kan påverka oss.”

– Gällande Ukraina-krisen, är det en indirekt påverkan på närliggande länder som ni ser?

”Ja, vi har ju ingen verksamhet i Ukraina så det skulle vara om det drabbar underliggande ekonomier i närliggande länder. Det är framförallt Polen, Tjeckien och Bukarest där vi har fastighetsverksamhet som skulle påverkas av om investerare inte längre vill investera. Vi kan dock inte se någonting sådant i dag, utan är det något vi ser så är det en ökad aktivitet där”, säger Karlström till SIX.

En mer lokal angelägenhet som diskuterades vid rapportkonferensen var det svenska sjukhusprojektet Nya Karolinska Solna (NKS). Finanschefen Wallin fick upprepa besked om att Skanska inte har ändrat i hur man bokar vinster från det stora projektet.

Vd Johan Karlström betonade hur skriverierna i bland annat svensk media om förseningar och kostnadsöverdrag vid NKS rör sig om missförstånd. NKS-projektet ligger i fas med plan, i flera faser före plan, och det har inte skett några som helst kostnadsökningar som drabbat kund utan vad som sker är att beställaren utökar projektets omfattning, fastlår han.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s