Briggen-vd ser mer riskfylld kontorsproduktion i Malmö

Castellums Öresundsinriktade dotterbolag Briggen noterar hur Malmö-marknadens kontorsproduktion på senare år har varit så väl högre som mer riskfylld relativt Stockholm och Göteborg. Den situationen kan bestå i 2-3 år och ökar pressen på befintliga fastigheter att kunna stå emot den tillkommande konkurrensen. På Köpenhamnssidan anas samtidigt nu en ”positiv försiktighet” på hyresmarknaden och fastighetsbolaget utesluter inte fler förvärv där framöver.

Det uppger Briggens vd Ola Orsmark i en mailkommentar till SIX News efter torsdagens branschevent Business Arena Malmö 2015.

11193394_10152933451617149_2333753905493877349_n

Malmös nya kongresshotell Clarion Hotel & Congress Malmö Live som öppnade den 2 maj i år och var skådeplatsen för torsdagens fastighetsbranschmässa Business Arena Malmö. Hotellet är uppfört av Skanska. Foto: Joakim Lloyd Raboff. Källa: Clarion Hotel & Congress Malmö Lives facebooksida

Briggen upplever i dagsläget ett sammantaget ”stabilt” hyresmarknadsläge på svenska sidan Öresund, med variationer på ortsnivå.

När det gäller Malmös kontorsmarknad specifikt så har Öresundsinriktade branschkollegan Wihlborgs vd Anders Jarl vid ett flertal tillfällen uttryckt bedömningen att tillkommande nybyggnationsutbud har spekulativa inslag samt att den kommer att leda till ett visst överutbud under de närmsta åren.

SIX frågar hur Briggen-vd:n ser på läget här.

Orsmark påpekar först att han redan från starten på Briggen, i oktober i fjol, talat om hur Malmös nyproduktion av kontor sedan några år sticker ut på två sätt relativt Stockholm och Göteborg: dels är nyproduktionen i Malmö ”hög” i relation till befintlig kontorsstock och dels sker den med ett ”högre risktagande” i termer av att lägre andel är uthyrd innan projekt i marknaden byggstartas.

Orsmark bedömer vidare att detta nyproduktionsläge på Malmös kontorsmarknad kan tänkas bestå i 2-3 år framåt.

”Marknaden kommer bli mycket mer diversifierad – det blir extremt viktigt med rätt läge och rätt produkt om du ska klara konkurrensen. Ett högt utbud av nytillskott på kontor, i kombination med mycket god tillgång på ny mark gör att äldre, mindre effektiva lokaler i mindre bra läge får svårare att konkurrera”, säger Orsmark.

När det gäller Köpenhamnssidan meddelade Briggen i januari affärer som fördubblade dess närvaro i det danska huvudstadsområdet.

Hur skiljer sig den kommersiella fastighetsmarknadens villkor i Köpenhamn i nuläget jämfört med till exempel Malmö?

Orsmark konstaterar först att han tycker att man numera bör betrakta Köpenhamn ”med en positiv försiktighet”. Detta då mycket går i positiv riktning just nu för den danska huvudstaden, vilket man ”inte sett de senaste åren”. Här nämner Orsmark bland annat den ökade inflyttningen och sysselsättningen.

”Förändringsutvecklingen i Köpenhamn går dock ganska fort om du ser på prisutvecklingen för fastigheter och hus. Mycket är även här drivet av ränteläget och brist på alternativplaceringar. Hyresmarknaden utvecklas samtidigt sakta men positivt, vilket vi märker. Det finns dock en fortsatt relativt hög befintlig äldre vakans på marknaden som måste jobbas hem först innan vi kan se någon starkare utveckling. Men jag är som sagt försiktigt positiv.”

Men frågan är om Köpenhamn nu är en tillräckligt stor förvaltningsenhet för Briggens del, eller om man på sikt bör bli ännu större för att uppnå tillräckliga skalfördelar.

”Vi letar alltid nya affärer och investeringsalternativ utifrån marknadsläget och vi kommer fortsätta investera i Öresund. Vi har förvärvat en portfölj i januari i Köpenhamn som var ett viktigt tillskott till vår totala portfölj på marknaden. Som jag sa innan så ser jag ganska positivt på utvecklingen just nu i Köpenhamn och jag utesluter inte att vi ytterligare stärker vår position i Köpenhamn framåt”, uppger Orsmark till SIX.

Januaris förvärv innefattade ytterligare kontors- och lagerfastigheter på totalt 51.200 kvadratmeter i Albertslund, Brøndby och Søborg i nordvästra delen av Storköpenhamn för 383 miljoner kronor. Området har enligt Briggen potential då där bland annat planeras för infrastrukturutbyggnad.

Därtill förvärvades en fullt uthyrd kontorsbyggnad om 2.600 kvadratmeter i Herlev i Storköpenhamn för 34 miljoner kronor. Här kan noteras att även Wihlborgs har fastigheter i Herlev.

Briggen är det av Castellums totalt sex helägda regionala fastighetsbolag som fokuserar på Öresundsregionen, med närvaro i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn.

Av Castellums totala fastighetsvärden om 37,8 miljarder kronor per den 31 mars, exklusive projekt och obebyggd mark, var knappt 20 procent hänförliga till Öresundsregionen.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s