Erik Selin villig till utspädning i Balder vid rätt affärer

Erik Selin har hittills under Balder-tiden inte upplevt några intressekonflikter kring enskilda fastighetsaffärer och Balder-vd:n tänker fortsätta ge fastighetsbolagets styrelse ”förstatjing” på potentiella förvärv.

Det framgår av SIX News senaste intervju med Erik Selin.

Vidare berättar Selin att han som överlägset största ägare i Balder inte är främmande för att bli utspädd via värdeskapande affärer – men det måste då stå klart att Balders övriga aktieägarintressen också gynnas. Han avslöjar att det senare varit anledningen till att Balder vid tidigare tillfällen tackat nej när man uppvaktats till sammanslagningsaffärer.

Balder 5yr

Fastighetsbolaget Balders aktieägare har den senaste 5-årsperioden erhållit en totalavkastning, i grönt, på extrema +55 procent årligen. Det utklassar den årliga totalavkastningen för så väl fastighetsindex, SIXRXFIFA i gult, på mycket goda +24 procent som den för Stockholmsbörsen som helhet, SIXRX i rött, på goda +15 procent.

I ljuset av de skriverier som varit i Expressen: Vid sidan av Balder har du privat fastighetsrelaterad affärsverksamhet i flera olika bolag. Här har du tidigare talat om att det numera skulle bli svårt att försvara affärer där man slår ihop dina egna fastighetsverksamheter ytterligare med Balder. Är det fortfarande en syn som du står fast vid?

”Jag har alltid känt att den sortens affär är väldigt, väldigt svår och känslig. Rent principiellt skulle jag inte ha något emot det, men man kommer alltid i efterhand att kunna hävda att överlåtelsepriset borde varit si eller så. Köper Balder så betalar Balder rimligtvis med Balder-aktien om inte belåningen ska bli för hög, och då kan värderingen kritiseras både som för hög och som för låg”, resonerar Erik Selin.

Selins kvarvarande fastighetsrelaterade verksamheter utanför Balder har inte förändrats särskilt mycket de senaste tio åren och har sannolikt minskat sin totala balansräkning under perioden, berättar han vidare.

”Relativt Balder har det gått ned och i absoluta termer ligger det ganska stilla. Balder har också haft otrolig nytta av att ha ingått i den här gruppen av företag – alla som jobbat med Balders utveckling vet att det är en stor del av förklaringen till varför Balder gått så bra som det har gjort. Det går inte att bevisa med exakta siffror, men alla involverade vet om det”, säger Selin och fortsätter:

”Hittills upplever jag inte att någon Balder-affär skulle ha rört sig om en intressekonflikt och skulle det bli så framöver så kommer vi att ta frågan till vår styrelse: Balder får då förstatjing att förvärva, och säger styrelsen nej vet de att jag kanske ändå gör affären (privat, SIX anm). Vi har dock inte haft något sådant fall hittills.”

Erik Selins största och mest kända bolag vid sidan av Balder är privatägda Erik Selin Fastigheter AB, som i sin tur är Balders huvudägare med 38,0 procent av kapitalet och 51,3 procent av rösterna.

ES Fastigheter innehar även ett eget förvaltningsbestånd på drygt 1.200 lägenheter och 114 lokaler i olika hyresfastigheter, enligt senaste uppgift på Balders hemsida. Lägenheterna finns främst i Göteborgsområdet och fastighetsförvaltningen sköts av Balder mot arvode.

Samtidigt som Balder blir mer och mer känt som investering och ni får in ökad andel institutioner i ägarlistan så kan man notera att din egen ägarandel förblir väldigt hög. Kan du här tänka dig att bli utspädd andelsmässigt genom att ni tar in mer kapital på olika sätt, förutsatt att Balders substansvärdestillväxt per aktie som du värnar om maximeras?

”Ja. Att jag aldrig velat sälja aktier innebär inte att jag har någonting emot att bli utspädd, så länge det är bra för aktieägarna. Jag hoppas att jag kan få hålla på med det här så länge jag kan, så även om många kan ha haft synpunkten att jag borde sälja aktier för att öka floaten har jag alltid känt att för mig är det här inte en aktiepost – det är ett företag vi driver”, resonerar Selin och förtydligar:

”Skulle det komma en möjlighet som innebär att jag blir utspädd och som är bra även för övriga aktieägare så skulle jag inte några problem med det överhuvudtaget.”

Innefattar det även apportaffärer?

”Ja, är de bra för befintliga ägare så finns det ingen anledning att inte göra dem. Det är bara det som ska styra. Under årens lopp vi fått en del sådana förslag kring sammanslagningar, men jag har de gångerna känt att de inte skulle gjort läget bättre för befintliga ägare”, avslöjar Selin.

”Bolaget hade blivit större men jag ser inget egenvärde i det när den befintliga ägaren med 100 aktier inte skulle haft någon fördel av det.”

SIX passar även på att fråga Selin om han är öppen för att ta in fler icke-fastighetsrelaterade verksamheter i Balder, som varit fallet med kreditmarknadsbolaget Collector.

”Nej, jag tror inte det – även om jag kan se mycket intressant som skulle kunna göras. Nackdelen är att det kan göra Balder svåranalyserat för övriga aktieägare”, säger Erik Selin och utvecklar:

”Man skulle kunna säga att å ena sidan skulle jätteintressanta investeringar på andra områden kunna bli jättebra för Balders aktieägare, men å andra sidan så får det inte bli för krångligt att förklara. Det är viktigt att påpeka att det dock finns många Balder-ägare som tycker att vi borde jobba mycket mer med sådana planer, en vanligt återkommande fråga är: när gör du nästa Collector? Jag kan här känna att jag haft jättemycket bra idéer som jag hittills inte velat söka för Balders räkning, men som skulle kunna ge stora möjligheter om man skulle vilja.”

Bakgrund: GT/Expressens artiklar om bolaget ”Steg Vidare”

GT/Expressen skrev häromveckan artiklar där man fokuserade på hur Erik Selin och Balders vice vd Sharam Rahi under en period varit delägare i omsorgsbolaget ”Steget Vidare”, som bland annat försett ensamkommande flyktingungdomar i Mölndals kommun med lägenheter till vad tidningen menar är mycket höga kostnader. Bland annat så uttalade sig ansvarig för ensamkommande flyktingungdomar i kommunen kritiskt till tidningen gällande det kostnadsläge som upphandlats åt verksamheten.

Erik Selin skriver å sin sida på Balders hemsida att han och Balder-kollegan Sharam Rahi köpt och sålt sina aktier i Steget Vidare till nominellt belopp, och därutöver inte erhållit några ekonomiska fördelar.

Selin medger på hemsidan att Steget Vidare hyrt lägenheter av Balder för dess verksamhet i Mölndal men menar samtidigt att tidningen blandar ihop ersättningarna för Steget Vidares omsorgsverksamhet med den lägenhetshyra-komponent som Balder erhållit för att hyra ut till Steget Vidare.

Enligt GT/Expressen erhåller Balder 3.000 kronor per månad i hyra för enrumslägenheter från Steget Vidare, vilket kan ställas mot de kostnader på 1.550 kronor per dygn som tidningen uppger att Steget Vidare debiterat kommunen. Månadstakten 46.500 kronor, som tidningen satte i sin rubrik ” Ettorna hyrs ut till flyktingar för 46.500 kronor”, baseras alltså på tidningens överslagsräkning utifrån den senaste dygnskostnaden (1.550 * 30), inte på hyreskomponenten som gått till Balder.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s