Fed-ledamot föredrar dubbelt centralbanksmandat

Det är lättare för en centralbank att agera mot en ekonomisk inbromsning ifall centralbanken utöver ett inflationsmål även har ett mål för ekonomin, anser Federal Reserve-ledamoten Charles Evans som är på Sverigebesök.

”Det kan göras även om man bara har mål för inflationen, men jag anser att det är lite enklare med ett dubbelt mandat”, säger Evans till SIX News i samband med Swedbank Global Outlook Seminar på Berns i Stockholm.

Federal Reserve-ledamoten Charles Evans vid Swedbank Global Outlook Seminar. Foto: SIX News

Federal Reserve-ledamoten Charles Evans vid Swedbank Global Outlook Seminar. Foto: SIX News

Ofta rör sig ekonomin och inflationen i samma riktning, men när det kommer en inbromsning kan man se att ekonomin försämras redan innan inflationen faller under målet, framhåller Fed-ledamoten.

”Så när man har ansvar även för ekonomin är det mycket lättare att motivera och vidta nödvändiga åtgärder tidigare. Om man däremot bara har ett inflationsmål och inte ser någon inflationsrörelse ännu, eller om man har en inflation som redan ligger över målet, så är det en svår kommunikationsuppgift om man vill agera”, enligt Evans.

Federal Reserve har ett dubbelt mandat medan flera europeiska centralbanker såsom ECB och Bank of England bara har inflationsmandat. Evans gör hatten av för den brittiska centralbanken som i samband med finanskrisen förmådde agera i ett läge där ekonomin försämrades, trots att inflationen fortfarande var högre än tvåprocentsmålet.

”Bank of England sänkte styrräntan när inflationen var högre än målet därför att de förstod att inflationen var på väg ned, vilket var rätt beslut”, säger Charles Evans.

Skulle en inflationsmålsstyrd Fed höja styrräntan?

När det gäller USA-ekonomin anser Fed-ledamoten att det är intressant att det för tillfället snarare är ekonomin som rör sig allt närmare ett jämviktsläge, medan inflationen på ett allvarligt sätt är lägre än målet och inte väntas komma upp till målet under åtminstone de närmaste två åren.

”Om Fed bara hade haft ett inflationsmål i stället för det dubbla mandatet kan man tänka sig att man skulle ha fäst mer vikt vid att inflationen är lägre än målet, och då kanske det inte hade varit lika många som argumenterade för en tidig styrräntehöjning. Men vi tittar på båda faktorerna”, säger Charles Evans.

Han anser att USA har gynnats av att Federal Reserve har haft ett dubbelt mandat. Samtidigt måste man beakta att penningpolitiken inte kan lösa strukturella obalanser såsom strukturellt hög arbetslöshet, betonar han.

”Som centralbankir vet jag att en centralbank inte kan skapa högre välstånd och tillväxt permanent, utan det man kan göra är att bidra till att underlätta övergångar och jämna ut konjunkturcykler”,
konstaterar Fed-ledamoten.

Inte förvånad över marknadsturbulensen

Statsobligationsmarknaderna har varit volatila på sistone och det har skett en stark uppgång för obligationsräntorna i flera länder. Det är dock inte konstigt att de finansiella marknaderna är svängiga nuförtiden med tanke på allt som händer, anser Charles Evans.

”Det händer väldigt mycket när det gäller centralbankers penningpolitik. Vissa centralbanker vidtar mycket aggressiva åtgärder. ECB och Fed fortsätter att ha stora balansräkningar, samtidigt som det pratas om en normalisering av penningpolitiken på vissa håll. Vidare har Kina bromsat in, vilket påverkar Asien och framväxande ekonomier. Obligationsmarknadsaktörer och alla andra försöker fundera ut var de ska placera sina pengar”, säger Evans till SIX News.

Finansaktörer försöker bedöma centralbankernas kommande agerande, samtidigt som centralbankerna funderar igenom huruvida de ska fullfölja sina tidigare planer eller inte.

”I en sådan miljö tycker jag inte att man ska bli chockad av att volatiliteten är högre än vad vi har haft tidigare. Det viktiga för oss att hålla ögonen på är om de finansiella förhållandena i slutänden är fortsatt expansiva för att stödja bättre tillväxt och högre inflation i riktning mot målet. Jag anser att det fortfarande är så”, resonerar Charles Evans som inte tror att det kommer att vara lämpligt för Federal Reserve att höja styrräntan förrän i början av nästa år.

Vid Swedbank Global Outlook Seminar på Berns i Stockholm deltog bland andra ECB-ledamoten Yves Mersch, Federal Reserve-ledamoten Charles Evans och Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: SIX News

Vid Swedbank Global Outlook Seminar på Berns i Stockholm deltog bland andra ECB-ledamoten Yves Mersch, Federal Reserve-ledamoten Charles Evans och Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: SIX News

Johan Lind
johan.lind@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s