Rationaliseringar ger högre vinster 2017

Analytikerkåren räknar med fortsatt vinstuppgång bland Stockholmsbörsens största bolag under 2017. Försäljningen spås dock minska något.  Det visar en genomgång av SIX Market Estimates, som nyligen publicerade analytikernas vinstförväntningar för 2017.

De största bolagens (SIX30-bolagen) samlade resultat före skatt väntas stiga med 8,3 procent under 2017 jämfört med 2016. Den totala vinstsumman ökar därmed till knappt 364 miljarder kronor från cirka 336 miljarder för 2016. Jämfört med utfallet för 2014 väntas vinstnivån höjas med hela 49,8 procent.

SIX30

Den sammanlagda försäljningen för 2017 väntas stiga med omkring 20,8 procent jämfört med 2014. Den spås dock minska med 0,5 procent under 2017 jämfört med 2016.

En förklaring till att vinsterna ökar betydligt snabbare än intäkterna är att många bolag genomfört kostnadsbesparingsprogram som börjar få full effekt de kommande åren. Det i kombination med några bolagssammanslagningar ger kostnadssynergier som till exempel i SSAB:s fall. Bankerna, som är en stor del av SIX30-index, spås ha väldigt låg tillväxt för intäkterna under de närmaste åren men en fortsatt god tillväxt för vinsterna.

Värderingsmåttet, P/E, för den samlade vinsten bland SIX 30-bolagen för 2017 ligger på 13,7 att jämföra med 14,8 för 2016 års vinster och 16,4 på 2015 års vinstprognoser. Snittet för SIX30-bolagens P/E-tal för de senaste tio åren ligger på 17,3 och direktavkastningens snitt är 3,6 procent under motsvarande period. Direktavkastningen spås öka till 4,6 procent för 2017 jämfört med 4,4 procent för 2016 och 4,1 procent för innevarande år.

SIX Market Estimates underlag visar att det är bland de konjunkturkänsliga bolagen vinstuppgången  är som starkast.

SIX Financial Informations index – SIX Sweden Cyclical 15 index, som består av de 15 största konjunkturkänsliga bolagen – väntas visa en resultatuppgång på 9,3 procent mellan 2017 och 2016. I jämförelse med utfallen för 2014 ligger vinstuppgången på hela 93,5 procent, vilket resulterar i en ökning av nettovinstmarginalen från i genomsnitt 5,1 procent för 2014 till en prognostiserad nettovinstmarginal på 7,9 procent 2017.

SSAB, Lundin Petroleum och Stora Enso tar pallplatserna bland de cykliska bolagen vad gäller förväntad vinsttillväxt mellan 2014 och 2017. Lägst vinstutveckling bland de cykliska bolagen har byggbolagen JM och Skanska med en tillväxt på 21,4 procent respektive 12,4 procent mellan åren 2014 och 2017.

Värderingsmåttet, P/E, för den samlade vinsten bland SIX Sweden Cyclical 15 index-bolagen för 2017 ligger på 14,6 att jämföra med 15,5 för 2016 års vinster och 17,6 på 2015 års vinster. Direktavkastningen spås bli 3,6 procent för 2017 jämfört med 3,3 procent för 2016 och 3,0 procent för innevarande år.

För det defensiva indexet – SIX Sweden Defensive 15 index, ligger ökningen på 9,1 procent från 2016 till 2017, och i jämförelse med 2014 spås vinsterna öka med 34,5 procent.

Bland de defensiva bolagen är tillväxten för den förväntade vinstutvecklingen betydligt lägre än för de cykliska bolagen. I topp bland de defensiva bolag finns Meda som spås en stark vinsttillväxt med drygt 470 procents ökning mellan 2014 och 2017, följt av Elekta som förväntas leverera en vinsttillväxt på

161,5 procent under motsvarande period. Dagligvarubolagen Axfood och Ica har betydligt blekare vinstutveckling. Marknaden spår en vinsttillväxt på 18,6 procent respektive 19,1 procent under motsvarande period.

Värderingsmåttet, P/E, för den samlade vinsten bland SIX Sweden Defensive 15 index-bolagen för 2017 ligger på 15,5 att jämföra med 16,7 för 2016 års vinster och 17,5 på 2015 års vinster. Direktavkastningen spås bli 4,3 procent för 2017 jämfört med 4,1 procent för 2016 och 4,0 procent för 2015.

Att SIX30-bolagen har lägre P/E-tal och högre direktavkastning än de cykliska och defensiva indexen förklaras av att bankerna är inkluderade i SIX30-indexet men inte i de två andra indexen. Bankerna har låga P/E-tal och hög direktavkastning. Storbankernas direktavkastning för 2015 går från SEB:s 4,8 procent till 6,4 procent som Nordea förväntas leverera för innevarande år.

Pär Ståhl
par.stahl@six-group.se
SIX Market Estimates

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s