Intrum Justitia uppnådde samtliga finansiella mål i andra kvartalet

Intrum Justitias vd Lars Wollung tycker att dagens delårsrapport speglar att kredithanteringsbolaget har en ”god utvecklingskurva” och att bolaget är på rätt väg. Att bolaget nu även nått det finansiella målet avseende skuldsättningen anser han är en milstolpe.

Det säger han i en intervju med SIX News.

”Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra rörelsen, bland annat genom operational excellence. Vi investerar också mycket pengar i informationsteknologi då vår bransch handlar mycket om hantering av data”, säger vd:n.

Operational excellence är en strategi där man driver över 100 initiativ varje år, både centralt och lokalt, för att förbättra bolaget.

Av rapporten framgick att Intrum Justitia för första gången uppnått samtliga av sina finansiella mål då utfallet för nettoskulden i förhållande till rörelseresultat exklusive avskrivningar och
amorteringar blev 2,0 vilket är den lägre gränsen i målintervallet på 2,0-3,0.

Intrum Justitias vd Lars Wollung. Bild: Intrum Justitia

Intrum Justitias vd Lars Wollung. Bild: Intrum Justitia

”Det är en milstolpe att vi lyckas skuldsätta oss på sättet att vi når den nedre delen i intervallet för vårt mål. Det har tagit lite tid att ta sig dit men nu är vi inne i bandet mellan 2,0 och 3,0. Det är
där vi ska hålla oss, i alla fall i den lägre delen, över tid”, kommenterar Wollung.

Finanschef Erik Forsberg kommenterar vidare att det är svårt att pricka in på decimalen var bolaget kommer att ligga framöver men att ambitionen är att hålla sig ”kring 2,0”.

”Sedan ser vi positivt på möjligheterna att investera i vår affär framöver, antingen genom företagsförvärv eller köpa större portföljer. I ett sådant läge så ser vi positivt på scenariot där vi kliver över 2,0. Men i utgångsläget är vi nöjda med att ligga i den lägre delen av intervallet för att ha maximal finansiell flexibilitet och kunna ta tillvara på nya investeringsmöjligheter under kommande år”, säger Forsberg.

Enligt Wollung är de aktieåterköp som annonserades i samband med dagens rapport relaterade till skuldsättningsmålet.

”Vi ska nå alla finansiella mål. Nu är vi för första gången uppe på 2,0 och nu ska vi hålla oss inom spannet mellan 2,0 och 3,0. Vi vill allra helst göra det genom att köpa fler skuldportföljer, vi vill även
köpa fler företag i vår bransch. Om det inte räcker till för att hålla oss inom intervallet så är punkt tre att återköpa vår egen aktie. I och med att kassaflödet är så starkt, upp 30 procent i kvartalet, gör
det att vi kan köpa både bolag och portföljer men vi behöver ändå komplettera med återköp. Men vi ligger på en låg återköpsnivå och det gör vi för att i grunden finns en god förväntan om portföljköp och förvärv av andra bolag. Därför vill vi spara på krutet och återköpa begränsat”, säger Wollung.

SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s