ICA:s resultat tyngdes av bank och apotek, ökar satsning på e-handel

ica

Bild: ICA Gruppen

ICA Gruppens rörelseresultat, exklusive engångskostnader, överträffade fjolårets resultat men gick in under marknadens förväntningar. Under kvartalet har bolaget slutfört avyttringen av  Norgeverksamheten och ska nu börja sälja av lokalerna i Norge. Resultatet tyngdes bland annat av att ICA Banken haft det resultatmässigt ”lite kämpigt” samt av kostnader kopplade till integration inom apoteksverksamheten.

Till hösten ökar bolaget takten på att ansluta fler butiker till onlineplattformen.

För andra kvartalet 2015 redovisar ICA Gruppen ett rörelseresultat exklusive engångsposter på  1.018 miljoner kronor, att jämföra med 985 miljoner i fjol. Analytikerförväntningarna inför rapporten var här 1.047 miljoner, enligt SIX News / Inquiry Financials enkät. Utfallet var således 3 procent sämre än väntat.

Engångsposterna summerades till totalt +47 miljoner netto, att jämföra med +439 miljoner i fjol. Väntat var -10 miljoner. Rörelseresultatet på rapporterad nivå var 1.065 miljoner, mot fjolårets 1.424 miljoner. Väntat var här 1.037 miljoner.

ICA Gruppen rapporterar i andra kvartalet ett resultat och kassaflöde där reavinst och likvid från den avvecklade verksamheten i Norge om 1,2 respektive 2,8 miljarder kronor ingår. Avyttringen av ICA Norge slutfördes den 13 april och det som återstår är nu att sälja av de fastigheter som bolaget äger i Norge, förklarar vd Per Strömberg.

”Vi har påbörjat arbetet med försäljningen och räknar med att kunna slutföra ett par försäljningar av några enskilda butikslägen och lager under 2015”, säger vd:n och fortsätter:

”Vad gäller merparten av fastigheterna kommer de troligtvis att säljas under 2016. Där tittar vi på att klustra lokaler och sälja som paket”.

Nettoomsättningen var 25.542 miljoner kronor, att jämföra med 22.223 miljoner i fjol och väntade 25.264 miljoner.

Lönsamhetsmässigt motsvarar utfallen en justerad rörelsemarginal på 4,0 procent, mot 4,4 i fjol. Här väntades 4,1 procent.

Per Strömberg sammanfattar perioden som ett bra kvartal där ICA tar marknadsandelar på bolagets huvudmarknader för både dagligvaru- och apoteksverksamheten.

ICA Gruppens arbete med att ansluta butiker till onlineplattformen för att erbjuda e-handel fortgår och innan sommaren hade 48 ICA-butiker anslutits. Bolaget ökar nu takten på utrullningen och räknar med att 150 butiker ska vara anslutna innan årsskiftet.

Resultatet tyngdes av ett lägre resultat för ICA Banken, där räntesituationen i Sverige anges som skäl.

”Bedömningen från Riksbanken är att reporäntan kommer att fortsätta ligga lågt, nu är den till och med negativ. Så länge vi har den typen av räntescenario så påverkar det vår intjäning negativt”, säger Per Strömberg till SIX News.

Inom banksegmentet jobbar ICA med att dra igång en satsning på ett eget försäkringsbolag och Per Strömberg räknar med att starta upp den verksamheten i oktober.

Kommer det att väga upp för resultatet för ICA Banken?

”Nej, som det är med nya verksamheter kommer kostnaderna att vara större än intäkterna initialt. Den kommer ju att ha en negativ resultatpåverkan de första åren.”

Kommer ni att anpassa verksamheten för ICA Banken efter rådande ränteläge?

”Vi jobbar löpande för att anpassa verksamheten för att ha en bättre lönsamhet, det måste man alltid göra. Det handlar om att titta på kostnader och andra intäktsmöjligheter”.

I kvartalet bokfördes 27 miljoner kronor kopplat till kostnader kring integreringen av Cura-apoteken till Apoteket Hjärtat. Totalt har bolaget flaggat för kostnader på omkring 200 miljoner kronor kopplat till integrationsarbetet inom apoteken, så mer kostnader är att vänta
framöver påpekar vd.

Den stora kostnaden är att göra om alla ICA Cura-apotek till Apoteket Hjärtat och kvarvarande kostnader kommer att spridas över både det tredje och fjärde kvartalet, relativt jämnt över
september-oktober-november, säger vd.

”Vi konverterade två apotek till ny design före sommaren, men återstående nära 70 apotek kommer att konverteras under hösten och det är den stora delen av kostnaden”, säger Per Strömberg.

Anna Sundström
anna.sundstrom@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s