Semcon tror på 8 % rörelsemarginal på sikt

Semcons huvudkontor

Semcons huvudkontor. Källa: Semcon

Det svenska inköpschefsindexet (PMI) för tjänstesektorn sjönk oväntat mycket ned till säsongsrensade 52,4 i augusti, jämfört med reviderade 56,5 i juli. Marknaden hade förväntat sig nivån 56,4 för augusti. Utfallet har dock än så länge inte påverkat Semcons utsikter på den svenska marknaden.

”Vi står fast vid vad vi sagt i vår kvartalsrapport, att vi sett en positivare utveckling för ESN, Engineering Service Nordic. Men det som hänt i Kina och Grekland innebär att osäkerheten på marknaden ökar vilket kan påverka vissa kunders investeringsvilja”, säger Semcons vd, Markus Granlund, till SIX News.

I Tyskland uppgick det definitiva inköpschefsindex för tjänstesektorn till 54,9 i augusti jämfört med 53,8 månaden innan. Det preliminära utfallet och tillika förväntningarna uppgick till53,6. Frågan är dock om den underliggande tyska marknaden kommer att kunna påverkas negativt av avmattningen i Kina, eftersom Kina är en så stor marknad för de tyska biltillverkarna.

”Inte initialt, men vi får se om det förvärras ytterligare. Om det är så att kundernas orderingång påverkar deras utvecklingsbudgetar. Men samtidigt är trenden att utvecklingsbehovet bara ökar med fler och fler bilmodeller”, säger Markus Granlund.

Tyskland står för cirka 40 procent av Semcons koncernomsättning.

Trots det stora utvecklingsbehovet i fordonsindustrin har det varit lite knackigt med Semcons tillväxt och lönsamhet under de senaste åren.

”Hos våra stora nordiska kunder som är exportberoende, har det varit en avmattning de senaste åren. Men det börjar komma i gång igen. På senare tid är det bemanningsdirektivet i Tyskland som haft en mycket stor påverkan på den tyska marknaden”, säger Markus Granlund.

Bemanningsdirektivet drivs av fackföreningsrörelsen i Europa. Facket anser att om ett företag anlitar konsulter för projekt under en längre tid som sitter i företagets egna lokaler kan de lika gärna vara anställda i företaget. Därför införs nu restriktioner i Tyskland när det gäller att anlita externa specialister som ska utföra uppdrag på plats hos kundföretagen.

Semcon får därför, under en kort tidsperiod, ställa om sin organisation på en turbulent marknad där kunderna går över till projektbaserade beställningar i stället för att köpa in specialister. Det har också lett till engångskostnader under 2015 års två första kvartal och det kan komma mer framöver.

”Vi måste löpande vidta de åtgärder som krävs. På sikt är detta en positiv utveckling för Semcon, men genomförandetakten av förändrade affärsmodeller i Tyskland är högre än vad vi och andra på marknaden kunnat förutse. Vi håller så hög förändringstakt som möjligt men det går inte att utesluta ytterligare engångskostnader för att åstadkomma den marknadsanpassning som krävs”, säger Markus Granlund.

Trenden mot mer projektbaserade resultatleveranser gäller inte bara i Tyskland utan generellt på Semcons marknader. I en omställningsfas påverkar det Semcons resultat negativt men på sikt ska det tvärtom kunna bidra till att koncernen når sitt lönsamhetsmål 8 procents rörelsemarginal.

”Jag är övertygad om att vi får möjlighet att skapa mer värde för kunderna och därmed ska inte 8 procents marginal vara någon utopi”, säger Semcons vd, Markus Granlund.

Om några år kommer det troligen vara så att huvuddelen av Semcons försäljning är lösnings- och projektbaserade leveranser.

En annan sak som är tänkt att bidra till lönsamhetsförbättringen är ökat användande av Semcons personal i exempelvis Ungern och Indien. I nuläget har en del kunder synpunkter på vilka personer, konsulter, som sitter som resurs hos dem. I framtiden, när projekt och resultat blir dominerande leveransmodell, bör det vara möjligt att utnyttja Semcons globala konsultportfölj i de flesta uppdrag.

Semcon vill absolut ses som ett tillväxtföretag men har inte kommunicerat något tillväxtmål för koncernen externt.

”Vi har tillväxtmål internt för varje affärsområde men har valt att inte kommunicera dem externt. Det är viktigt att inte jaga volym med lägre lönsamhet utan se till att vi klarar av att åstadkomma en lönsam tillväxt”, säger Markus Granlund.

Tillväxten ska ske både organiskt och via förvärv. Efter de senaste årens amorteringar är Semcon nästan skuldfritt. Koncernen har därmed en stark balansräkning som stöd om det skulle dyka upp intressanta förvärvsmöjligheter.

Mikael Östman
mikael.ostman@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s