Flyktingkrisen i världen en betydande politisk risk

Flyktingkrisen i världen innebär betydande politiska risker, bedömer banken Citigroup.

”Det finns ingen stor sannolikhet att krisen kommer att ha omedelbara systemmässiga ekonomiska eller finansiella konsekvenser, eftersom det inte finns någon tydlig transmissionsmekanism till den globala ekonomin eller tillgångspriser, men effekten på utsikterna för politiska risker är enligt vår bedömning betydande”, skriver Citigroup i en analys kring flyktingar, migranter och asylsökande.

Det finns effekter genom generellt stramare restriktioner när det gäller mobiliteten av människor över nationsgränser, vilket påverkar handel och direktinvesteringar. Det europeiska Schengen-samarbetet kan komma att drabbas, och den gemensamma europeiska arbetsmarknaden riskerar att undermineras, enligt analysen.

Citigroup ser fyra huvudsakliga risker och konsekvenser. För det första kan spänningar kring migration komma att påverka kommande demokratiska val i länder som USA, Frankrike och Tyskland de närmaste åren, samtidigt som säkerhetsrisker kan komma att påverka det turkiska nyvalet i höst.

”Krisen har även omfokuserat uppmärksamheten till den nyckelroll som inbördeskriget i Syrien spelar, vilket ökar risken för förnyade militära åtgärder”, skriver banken.

Vidare ökar sannolikheten för att Storbritannien kommer att lämna EU, även om en Brexit inte är Citigroups huvudscenario.

”En fjärde implikation är risken för ökad press på länders budgetunderskott. EU-kommissionen väntas dock i de flesta fall godta eventuella budgetavvikelser som härrör från flyktingkrisen när man bedömer EU-länders budgetmål”, tror Citigroup.

Fortsatta flöden av människor över gränser riskerar att ge upphov till folkligt motstånd, men att återinföra gränskontroller och andra kontroller kommer också att visa sig problematiskt, bedömer banken.

Länder som har förmåga att välkomna och assimilera nyinflyttade kan komma att tjäna på utvecklingen och dra nytta av de förmågor som välutbildade migranter har, och förbättra mottagarländernas demografiska situation, noteras det avslutningsvis.

Johan Lind
johan.lind@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s