Brett fokus på individanpassad hälsovård i läkemedelsindustrin

vård
Individanpassad vård, eller Personalized Healthcare, var ett flitigt diskuterat ämne under Nordic Life Science Days i Stockholm som ägde rum den 9-10 september. Begreppet innebär att behandlingar anpassas på individnivå, med synsättet att varje patientfall är unik. Cancer är exempelvis inte en diagnos utan är ett samlingsbegrepp för en ett sjukdomsområde med en stor variation av cancerformer som alla har olika bakomliggande orsaker och förutsättningar för behandling. Diagnosverktyg, eller companion diagnostics, är en viktig del i att kunna avgöra varje patients specifika sjukdom för att på bästa sätt kunna ge patienten rätt behandling.
Majoriteten av de stora läkemedelsbolagen har i dag en strategi för individanpassad vård och har en uttalad del av forskningsportföljen som består av läkemedel som utvecklas mot specifika mål. En stor del av utvecklingsprojekten riktar sig mot olika former av cancer.

Roche var ett av bolagen som under konferensen framhöll vikten av individanpassade behandlingar. Läkemedelsbolaget har en ambition om att två tredjedelar av deras läkemedel på sikt ska åtföljas med diagnostiktester. På längre sikt finns en vision om att helt fokusera på individanpassade läkemedel.

Astrazeneca har i dag två läkemedel på marknaden som utvecklats med specifika mål. Iressa är ett läkemedel med den aktiva substansen gefitinib som utvecklats för behandling av bröst- och lungcancer med en mutation i tillväxtfaktorn EGFR och Lynparza, med den aktiva substansen olaparib, är utvecklad för behandling av äggstockscancer med så kallad BRCA1- eller BRCA2-mutation.

Omkring 80 procent av Astrazenecas forskningsportfölj utvecklas inom ramarna för  individanpassad vård och enligt Joachim Reischl, chef för Personalized Healthcare and Biomarkers vid Astrazeneca, siktar bolaget på att utveckla individanpassade läkemedel även inom terapiområden som astma och hjärtkärlsjukdomar.

”Men det har än så länge visat sig svårare än inom cancerområdet”, sade han under en presentation på konferensen och underströk att man måste förstå sjukdomen för att kunna ta nästa steg i läkemedelsutvecklingen.

”Vi måste följa forskningen, integrera all information som finns och se vad som driver sjukdomen innan vi kan utveckla individbaserade läkemedel mot dem, sade han vidare.

I linje med satsningarna tecknade Astrazeneca i maj tidigare i år ett samarbetsavtal med Montreal Heart Institute, inom vilket 80.000 patienter ska screenas efter gener kopplade till hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Läkemedelssektorn uppges stå på gränsen till en revolution inom den individanpassade vården där den senaste tidens utveckling av genbaserade läkemedel, diagnostik och tillgång till stora datamängder, Big Data, kring bland annat DNA-sekvenser, blir en integrerad del av hälsovården. Flera talare under kongressen poängterade även under kongressen vikten av samarbeten för att underlätta denna integrering.

En utmaning som branschen dock står inför är den aktuella diskussionen kring prissättningen av dessa läkemedel där brittiska myndigheter i somras valde att inte ta in Astrazenecas Lynparza i hälsovårdssystemet med hänvisningen att det var ”för dyrt”.

Jan Liliemark på den statliga myndigheten SBU, som bland annat utvärderar nya läkemedel, påpekade att vårdens budget är en faktor som avgör hur nya läkemedel tas emot. Som exempel nämnde han de nya läkemedel mot hepatit C som kommit ut på marknaden de senaste åren och som också klassats som ”dyra”.

”Skulle vi behandla alla patienter med hepatit C i Sverige skulle vi använda alla pengar som allokerats till vård på denna patientgrupp”, sade han.

Anna Sundström, Magnus Bernet
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s