Ägarstrid i Tribona fördjupas – oberoende styrelseledamöter ser Corems pref-bud som snålt

Fastighetsbolaget Corems definitiva bud på branschkollegan och sfärbolaget Tribona på fredagsmorgonen följer samma villkor som gällde i den indikativa buddiskussion som Tribona-styrelsen informerade om i förra veckan.

Från de oberoende styrelseledamöterna i Tribona är slutsatsen att Corems erbjudande om motsvarande 42 kronor per Tribona-aktie är ”för snålt totalt sett”, och då särskilt beaktat att de Tribona-ägare som innehar mer än 1.000 aktier endast får hälften av budlikviden i kontanter. Att Corem erbjuder den andra halvan i form av nyemitterade preferensaktier skapar helt enkelt en osäkerhet för Tribonas övriga ägare.

Det uppger Tribonas styrelseordförande Mats-Olof Ljungquist, som även är talesman för fastighetsbolagets budkommitté, till SIX News. Det sker precis efter att pressmeddelande om att styrelsens budkommitté ej rekommenderar budet gått ut.

Tribona

Initial budreaktion: Tribona upp, betalningsmedlet Corem-preffar ned. Tribona (i blått) handlas knappt 5 procent högre efter fredagsmorgonens bud från Corem på motsvarande 42 kronor per Tribona-aktie, samtidigt som de Corem-preferensaktier (i grönt) som utgör halva budlikviden (för alla utom småägarna) tappat cirka 1,4 procent i kurs. Det sker på en fredagsbörs som i skrivande stund är ned nära 2 procent efter gårdagskvällens Fed-besked. Corems stamaktier (i rött) är ned i linje med börsen som helhet. Källa: SIX Edge

 ”I kommunikén skriver vi oberoende styrelseledamöter i budkommittén kring vår syn på det hela. Den har sin bas i en genomgång i diskussioner med våra juridiska rådgivare och finansiella rådgivare PwC”, konstaterar Ljungquist.

”Vi tycker att det här budet är för snålt totalt sett, och då särskilt om man ser till betalningsmedlen. 42 kronor i sig hade inte nödvändigtvis varit fel, men sätter man sig och värderar preferensaktien så blir det en osäkerhet om det verkligen motsvarar 42”, säger han vidare.

Budgivaren Corem höll drygt 15 minuter efter att budet offentliggjorts en glest bevakad telefonkonferens. Där framförde Corem-vd:n Eva Landén i stort samma syn som i dagens pressmeddelanden, däribland att ett samgående innebär synergier för båda fastighetsbolagen, bland annat i form av kostnadsbesparingar för 15 miljoner kronor samt gällande diversifiering och möjligheter till fortsatt tillväxt.

Eva Landén medgav att timingen på budet beror på att Corem först nu hade löst sin finansiering: bestående av att Corem säljer stamaktier för 300 miljoner kronor i noterade intressebolaget Klövern (till huvudägaren Rutger Arnhults privata bolag) och att långivaren Swedbank gått med på ett kontrollövertagande.

Därtill bekräftade Mats-Olof Ljungquist för SIX att förra veckans begäran från en grupp minoritetsägare om kallelse till extrastämma, med utökning av styrelsen på agendan, kommer att behöva skickas ut senast kommande tisdag, den 22 september, om inte minoritetsägarna drar tillbaka denna begäran före dess.

I Tribonas styrelse sitter i dag totalt fem ledamöter, inklusive styrelseordförande Mats-Olof Ljungquist, varav alla är oberoende i förhållande till bolagsledningen. Två av dessa är dock beroende till storägare: dels vice ordföranden Rutger Arnhult, som är budgivaren Corems största ägare, samt Patrik Essehorn, Corems styrelseordförande.

Minoritetsägarna vill utöka Tribona-styrelsen med ytterligare två ledamöter.

Klövern ägde inför budet 29,55 procent av kapital och röster i Tribona, som i dagsläget endast har en enda serie stamaktier bland sina utgivna aktieslag. Klövern ställer sig positiva till budet från Corem. Villkoren för budets fullföljande är bland annat att Corem erhåller 50 procent av kapital och röster.

Extrastämma i Corem, för beslut om Tribona-budet inklusive emission av preferensaktier samt försäljning av aktier i Klövern till Rutger Arnhult, kommer att hållas den 16 oktober.

BAKGRUND: MINORITET MED MINST 20% AV KAPITAL VILL BREDDA TRIBONA-STYRELSE

Redan i förra veckan meddelade Tribonas styrelse att ett preliminärt och då icke-bindande budförslag hade diskuterats. Detta budförslags icke-offentliggjorda villkor var då, baserat på en värdering som Tribona-styrelsen låtit göra, preliminärt inte något som Tribona-styrelsen då heller ville rekommendera sina aktieägare att acceptera.

Samtidigt begärde en grupp minoritetsägare i Tribona kallelse till extrastämma, vilken enligt Tribona skulle sändas ut senast den 22 september. I gruppen återfanns Carve Capital, Nordea Fonder, Skagen Vekst Verdipapirfond samt Staffan Malmer, som tillsammans representerar drygt 20 procent av aktiekapitalet i Tribona. Dessa minoritetsägare ville att det skulle tas beslut om att utöka Tribonas styrelse med ytterligare två ledamöter, varav en skulle vara Mikael Nachemson.

Corems planerade försäljning av aktier i Klövern till Rutger Arnhult innefattar samtliga dess röststarka A-stamaktier och delar av dess B-stamaktier i Klövern. Efter överlåtelse kommer Corem att inneha motsvarande 8,29 procent av röster och 14,84 procent av kapital i Klövern.

SIX News redogjorde i en sektorgenomgång tidigare denna vecka för den relativt höga finansiella hävstången i Corem samt intressebolaget Klövern, se: http://bit.ly/1KceiSR

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s