Kappahl fortsätter bygga om – trots försäljningstapp

kappahl nya but

Kappahl presenterade sin delårsrapport i en av bolagets ombyggda butiker, i det här fallet på Drottninggatan i Stockholm. Foto: SIX News

Kappahls investeringar under helåret 2014/2015 uppgick till 199 miljoner kronor, att jämföra med 98 miljoner i fjol. Investeringarna har i huvudsak gjorts i befintliga och nyöppnade butiker samt IT-relaterade investeringar kopplade till bolagets utveckling av e-handeln.

Trots att bolagets nettoresultat och försäljning blev svagare än i fjol fortsätter bolaget investera i att förnya butikerna till oförändrad takt. Det påpekade bolagets tillförordnade vd och
finanschef Anders Düring under dagens rapportkonferens.

”I år har 27 butiker byggts om och vi är väldigt nöjda med den feedback vi fått och är beslutsamma att fortsätta rulla ut det nya butikskonceptet i fler butiker”, sade han.

Anders Düring uppskattar att det kommer att renoveras ungefär lika många butiker innevarande räkenskapsår som det nyligen avslutade, även om antalet är flexibelt.

På en fråga om ombyggnationerna har påverkat försäljningen i butikerna svarade Anders Düring:

”Vi ser en positiv effekt från de omgjorda butikerna, men självklart har vi sett att försäljningen påverkas under tiden för ombyggnationen. Men det får oss inte att sluta bygga om”.

Kappahl hade vid räkenskapsårets utgång, den 31 augusti, totalt 368 butiker, att jämföra med 377 butiker i fjol. Bolaget har för närvarande kontrakt på åtta nya butiker. Under det fjärde kvartalet öppnades inga nya butiker medan fyra butiker stängdes.

Kappahl presenterade i dag delårsresultatet för det fjärde kvartalet i bolaget brutna räkenskapsår. Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 1.149 miljoner kronor, motsvarande siffra i fjol var 1.185 miljoner, en minskning med 3,0 procent. Tappet förklaras till viss del av valutaeffekter där den förstärkta dollarn påverkat Kappahl likt andra företag i detaljhandelssektorn. Under kvartalet stod valutaeffekter för differenser om totalt -0,9 procent, enligt delårsrapporten.

Under den efterföljande rapportkonferensen drog sig Anders Düring för att prata om effekterna från den förstärkta dollarn, som knappt heller omnämndes i bolagets delårsrapport. Han framhåller dock att dollarn påverkat bolagets bruttomarginal och att Kappahl under kvartalet genomfört vissa prishöjningar för att parera dollareffekten.

”Vi är övertygade om att påverkan på bruttomarginalen kommer att vara begränsad”, sade han.

Anders Düring ser inte att hela dollareffekten kommer att pareras på kundsidan genom prishöjningar utan tror att lösningen ligger i en kombination av åtgärder.

”Jag tror inte på att föra vidare hela kostnaden till kund, utan att det blir en kombination av att se över leverantörskedjan och att göra andra förändringar”, sade han.

Anders Düring sade också att valutarörelserna de senaste 12 månaderna har varit onormala.

På en fråga om vad bolaget tror om valutaeffekterna framöver svarade Anders Düring:

”Givet de mönster vi ser är det möjligt att se större förändringar från valutan under innevarande och kommande kvartal.”

Bolagets aktie har stigit under torsdagshandeln och är klockan 13.40 upp med 19 procent till drygt 26 kronor aktien.

Remium konstaterar att Kappahl överraskade positivt på resultatraden.

”Ett p/e-tal på 10x (för nästa år), där också förväntansbilden på marginalutvecklingstrenden har kommit ner ordentligt, gör denna aktie mycket lågt värderad”, skriver fondkommissionären på torsdagen.

”Samtidigt har bolaget en betydligt lägre nettoskuld än vid tidigare kämpigare tider (nettoskuld/ebitda 0,8x). Det kommer nog ta ett tag innan marknaden och analytiker återigen vågar måtta med linjaler i Kappahl, varpå man kanske inte ska ha så stora förväntningar på kursen i det kortare fönstret men så känns det ju också som värderingen tar höjd för det mesta”, bedömer Remium vidare.

Anna Sundström
anna.sundstrom@six-group.se
SIX News

One thought on “Kappahl fortsätter bygga om – trots försäljningstapp

  1. Ping: Kappahl överraskar med bra marginaler | Six News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s