”Ändrat inflationsmål är avskaffat inflationsmål”

pexels-photo-large

”Ändrat inflationsmål är avskaffat inflationsmål” Säger Henry Ohlsson.

Riksbanksledamoten Henry Ohlsson var under dagens seminarium inför avtalsrörelsen 2016, anordnat av Medlingsinstitutet, tydlig: Riksbanken utformar penningpolitiken för att nå inflationsmålet om 2 procent, och det är upp till arbetsmarknadens parter att själva förhandla i kommande avtalsrörelse.

Just inflationsmålet har med anledning av nästa års avtalsrörelse kommit i skottlinjen från flera håll, bland annat från arbetsgivarsidan – där flera företrädare uttalat sig kritiskt mot möjligheten att nå målet.

Cecilia Hermansson, medlem i Industrins Ekonomiska Råd, sade vid sitt anförande att Riksbankens omläggning av penningpolitiken till att helt rikta in sig på målet är välkommen, men för sen:

”Förtroende är något man måste förtjäna, då är det extra svårt att man under flera år inte har fokuserat på inflationsmålet och inflationen på ett tillräckligt bra sätt”, sade Hermansson.

På en fråga från SIX News på hur Henry Ohlsson bemöter den kritiken, säger han:

”Jag kan bara notera att vi under det gångna året har sänkt reporäntan flera gånger och åtagit oss att köpa statsobligationer för 135 miljarder kronor. Det är åtgärder som syftar till att få ner marknadsräntor och det har också haft effekter. Vi menar absolut att inflationen stiger och rör sig mot målet.”

Hermansson resonerade i sitt anförande även kring två olika scenarier vid avtalsrörelsen nästa år. Höga löneökningar skulle kunna gynna ekonomin genom en snabbare inflation, lägre realränta och svagare krona.

”Men det finns egentligen inget empiriskt stöd för att höga löneökningar påverkar kronan i det här läget. Får vi istället en starkare krona påverkar det lönsamheten. Så det är ett riskscenario med mycket teori man utgår ifrån”, resonerar hon.

Men även låga löneökningar är en risk, då kronan skulle riskera att stärkas ytterligare. Här spekulerar emellertid Hermansson att det vid ett sådant scenario skulle kunna bli aktuellt med valutainterventioner från Riksbanken.

”Vi har sagt hela tiden att vi har ett antal åtgärder till vårt förfogande och vi tittar varje gång på det aktuella ekonomiska läget. Om vi bedömer att politiken behöver bli mer expansiv tittar vi på alla de här åtgärderna och väger för- och nackdelar mot varandra och väljer de åtgärder som vi tycker fungerar bäst i den givna situationen”, bemöter Henry Ohlsson spekulationen.

Vid seminariet deltog även Nordeas chefsekonom Annika Winsth, som vid flera tillfällen har uttalat sig kritiskt kring nivån på inflationsmålet. Hon framhåller att inflationsmålet ”kan kosta mer än vad det smakar” långsiktigt. Hon anser för den delen inte att man ska kasta ut inflationsmålet, men att det bör diskuteras.

”Inflationsmålet har tjänat Sverige väl, men det är inte säkert att det som har varit bra i 20 år kommer att vara det i 20 år till”, säger hon. Så länge Riksbanken har fingret på avtryckaren kommer marknaden att vara försiktig, men när Riksbanken säger att de är klara kommer kronan att stärkas och inflationen gå åt andra hållet, resonerar hon.

”Långsiktigt går det inte att hålla på med det här hur länge som helst”, konstaterar Winsth.

Ohlsson upprepade som svar på detta inlägg ståndpunkten att ett ändrat inflationsmål i praktiken är ett avskaffat inflationsmål.

Chefsekonomen välkomnade samtidigt att Riksbanken har börjat tala mer om KPIF exklusive energi, ett inflationsmått som räknar bort energipriser och boräntekostnader ur inflationskorgen. Hon ser det som ett exempel på hur man kan vara flexibel i inflationsmålspolitiken. Under Ohlssons tal pekade även riksbanksledamoten på detta mått som ett exempel på hur den underliggande inflationen ändå stiger.

Henry Ohlsson noterar även att världshandeln har ökat ända fram till förra året, då det var ett trendbrott nedåt – framförallt gällande varuhandeln. Han konstaterar att Sverige är en liten öppen ekonomi utsatt för internationell konkurrens, och sade att just handeln var en fråga som han har funderat ”en hel del över”. Frågan är inte lika påtaglig för Sverige ännu som för världen som helhet, men det är viktigt att vara observant på det här området, anser Ohlsson.

Riksbanksledamoten Cecilia Skingsley uttryckte under föregående vecka oro för kronkursen, som för närvarande är omkring 2 procent starkare än Riksbankens prognos. Ohlsson säger att Riksbanken intresserar sig för kronan ”i den mån att kronans rörelser påverkar våra möjligheter att nå inflationsmålet”.

Angående kronkursen i dagsläget uppger han:

”Den varierar ju väldigt mycket, dag för dag, vecka för vecka. Vi följer naturligtvis det hela.”

SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s