Det finns tillväxtmöjlighet på Kina-börsen, men inte som det ser ut nu – forskare

China

”Kina har möjlighet att växa till sig inom ekonomin, men inte som det ser ut just nu”, säger Allen.

Kina har haft en stark ekonomisk utveckling under de senaste decennierna. Förra året passerade Kina USA mätt i total köpskraftsjusterad BNP. Men de kinesiska börserna har nu nått sin fulla potential om inte vissa reformer för börsbolag genomförs. Det sade professorn Franklin Allen under ett seminarium som arrangerades av SNS.

”Det är en mirakelekonomi, men inte en mirakelbörs”, resonerar han.

Franklin Allen är professor i finansiell ekonomi vid Wharton School, University of Pennsylvania och leder bland annat forskningsinstitutet Brevan Howard Centre for Financial Analysis vid Imperial College London. Han har återkommande studerat Kinas ekonomi och varit rådgivare till Riksbanken.

Under sitt anförande visade Franklin Allen statistik på att börserna i Kina hade sämst utveckling under perioden 2000-2014 av Brasilien, USA och Japan mätt i ‘buy-and-hold-return-index’.

”Det är märkligt med tanke på att medier och andra i omvärlden säger att man ska investera i tillväxtmarknader för att få bäst avkastning”.

I en annan mätning hade forskarna tittat på utvecklingen för investeringar gjorde i noterade aktier i relation till investeringar i bankräntor under samma period. Kontentan var att femåriga och ettåriga räntenivåer gav bättre avkastning på investerat kapital medan aktieinvesterarna kunde plocka ut signifikant mindre från sina investeringar.

Forskarna hade också utvärderat korrelationen mellan ekonomisk tillväxt i vissa länder och avkastningen på aktier, under föreställningen att bolagen i ett land bör utvecklas positivt om landets ekonomi gör det. Utvärderingen visade att utvecklade länder, såsom USA, Frankrike och Storbritannien visade stor korrelation mellan de båda faktorerna. Även tillväxtländerna Brasilien och Ryssland visade på samma mönster. Dock var korrelationen i Kina och Indien väldigt låga.

”Slutsatsen vi kan dra är att börserna inte är representativa för landets ekonomiska tillstånd i dessa länder”.

Forskarna har också jämfört statligt ägda bolag i Kina med noterade och onoterade bolag och identifierat tre problem som måste lösas för att de kinesiska börserna ska leverera tillväxt; reglerna för noteringar och avnoteringar måste ändras och bolagen måste också bli bättre på att investera rätt, påpekade Franklin Allen.

Enligt kinesiska regler måste ett bolag ha positiva resultat under 2-3 år för att få noteras för börshandel. Det gör att stora delar av tillväxten redan har gjorts när bolaget når börsen, menar Allen.

Det är också väldigt ovanligt att avnotera bolag som går dåligt, uppger Allen. Enbart tio av totalt omkring 2.000 bolag avnoteras varje år. Orsaken är att bolagen vill undvika en situation där aktieägare hör av sig och undrar varför deras investeringar har blivit värdelösa.

I stället har man ett system för bolag som går dåligt där bolagen som visar negativa resultat två år i rad klassas som ST, Special Treatment.

Tesen att det är regelverket för noterade bolag i Kina som är problemet verifierar Franklin Allen med faktum att kinesiska bolag som har noterats utanför landet, det kändaste exemplet Alibaba, utvecklas mycket positivt.

Lösningen, menar han, är bland annat att Kina måste börja uppmuntra noteringar av privatägda bolag och tillväxtbolag samt att förenkla den administrativa processen. Franklin Allen anser att kinesiska börser har tillväxtmöjligheter.

”Det finns stor möjlighet till tillväxt i Kina, men inte genom det sätt som börsen sköts genom nu. Någon gång kommer någon att tjäna mycket pengar på Kinabörserna, för när systemet reformeras finns det mycket att hämta”, resonerar han.

Anna Sundström
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s