Qliros svaga kvartal tyngdes av valutaeffekter och stora projekt

nelly

Onlinebutiken Nelly drabbades hårdast av valutaeffekten under det tredje kvartalet, enligt Qliro-vd:n Paul Fischbein. Nästan hela Nellys operationella förbättringar överskuggades av den starka US-dollarn. Bildmontage: SIX News

Internethandlarbolaget Qliro redovisade på onsdagen ett svagt resultat för det tredje kvartalet och aktien backade med 15 procent. Qliro-vd:n Paul Fischbein beskriver det gånga kvartalet som ett kvartal som karakteriserats av att stora operationella projekt genomförts. Perioden har också drabbats av kraftiga valutamotvindar, till följd av den starka dollarn.
Qliro har under kvartalet slutfört lagerflytten inom segmentet Cdon.com som pågått under ett år, där Cdons tidigare elva lagerenheter samlades i ett nytt centrallager i Ljungby.

”Det har varit väldigt viktigt för oss att genomföra flytten innan fjärde kvartalet som är ett viktigt kvartal för oss och en högsäsong”, säger Paul Fischbein till SIX News.

Inom affärsområdet Lekmer har implementationen av ett nytt robotsystem på lagret slutförts. Lekmer flyttade till ett nytt lager i mars/början av april och har därefter arbetat med att driftsätta det nya systemet. Arbetet tog lite längre tid och varit lite mer problematisk än vad bolaget tänkt sig, förklarar Fischbein.

”Driftsättningen hade negativ påverkan och var jobbigare än vad vi hade planerat. Det fick också större resultatpåverkan än vi trodde”, säger han.

”Men det var viktigt att det gjordes nu och att vi kan stå redo inför fjärde kvartalet.”

Det har även skett en del förändringar på ledningsnivå under det tredje kvartalet, då bolaget rekryterat en ny vd till affärssegmentet Cdon och gjort en omorganisation i Gymgrossisten.

”Sammantaget har det varit ett kvartal där vi genomfört många projekt, som till viss del fått påverkan på försäljningen, men det har varit viktigt för oss att göra det i tredje kvartalet för att stå rustade inför vår högsäsong”, sammanfattar Fischbein.

På frågan om vilka affärsområden som överraskat positivt under det gångna kvartalet lyfter Paul Fischbein fram Nelly, Tretti och Financial Services.

Inom affärsområdet Nelly, som säljer kläder via e-handel, håller bolaget nu på att backa ur de marknader som ligger utanför Norden, vilket fått effekt på den totala försäljningen, enligt Fischbein.

”Men ser man på Nelly i Sverige går det som tåget. Försäljningstillväxten är upp 22 procent och det från rätt så höga tal, så det känns jättebra”, säger han.

Även Tretti har gått bra menar Fischbein, tillväxten är på 18 procent under kvartalet.

”Det var också en positiv överraskning även om jag trodde att det skulle gå fortsatt bra, men det har växt med så höga siffror under lång tid.”

Det yngsta affärsområdet, Qliro Financial Services, är fortsatt väldigt spännande och mycket går som planerat, enligt vd.

”Det är väldigt stora volymer som vi hanterat på väldigt kort tid, vi har redan nu hanterat över 2,4 miljoner transaktioner från över en miljon kunder på tio månader. Det visar lite på den potential som finns i det segmentet och det är också därför gruppen har gjort sin största investering i det segmentet.”

Enligt en färsk analys från Danske Bank beräknas segmentet Qliro Financial Services bli lönsamt redan under fjärde kvartalet. Bolagets egna guidning är att segmentet ska generera ett positivt resultat under 2016 samt bidra med ett tillskott om cirka 100 miljoner kronor till koncernens resultat före skatt (EBT) för helåret 2018.

Vad tror du om det?

”Vi har sagt att resultatet successivt ska förbättrats under 2015. Under Q1 var resultatet -15 miljoner kronor, under Q2 var det -11,6 miljoner och nu i Q3 blev det -7,2 miljoner så det är rimligt att anta att resultatet ska förbättras ytterligare”, säger Fischbein och fortsätter:

”Vi har inte sagt vad det ska bli nästa kvartal annat än att det ska bli bättre än Q3 och att nästa år kommer att vara positivt.”

Ni har lämnat in en ansökan till Finansinspektionen om att bli kreditmarknadsbolag, har ni hört något?

”Nej. Vi skickade in ansökan i början av året och det kan ta upp till 12 månader, även om vi hoppas att det går fortare. Vi vet att de jobbar på det på FI, men vet inte när det blir av.”

I delårsrapporten skriver ni att ni planerar att börja med inlåning, vad är tidsplanen för det?

”Det är avhängt tillståndet från FI. När vi får tillståndet kan vi börja med inlåning, vilket också öppnar för oss att addera fler tjänster inom segmentet.”

Efter de senaste turerna i Trustbuddy, som också arbetade med inlåning, hur tror du det påverkar marknadens syn på inlåningsverksamheter?

”Ingen aning, jag har bara läst vad som stått i media om det. Jag vet att de jobbat med en peer-to-peer-lösning, och det är inte det vi kommer att erbjuda. Utan vi blir ett kreditmarknadsbolag och erbjuder inlåning och det kommer att utgöra en viktig finansieringskälla för vår utlåning av handelskrediter. När vi får tillståndet kommer vi att vara en del av den statliga ersättningsgarantin.”

Qliro redovisar för det tredje kvartalet ett resultat före skatt på -41 miljoner kronor, att jämföra med -6,6 miljoner i fjol. Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser under 2014 och poster av engångskaraktär uppgick till -28 miljoner kronor. Nettoresultatet uppgick till -32 miljoner kronor eller -0,21 kronor per aktie efter utspädning.

Kvartalet tyngdes av valutaeffekter, framför allt av den förstärkta dollarn. Under kvartalet uppgick de negativa valutaeffekterna till 20 miljoner kronor. Framför allt Nelly, men också Gymgrossisten, påverkas direkt negativt av US-dollarn, säger Fischbein.

”Nelly säljer allt mer produkter som är egna varumärken och som i huvudsak tillverkas i fabriker i fjärran östern, Kina företrädesvis, men inköpen sker i USD. Om man jämför tredje kvartalet i år med samma period i fjol, så får det stor påverkan.”

Gymgrossisten påverkas med cirka 5 miljoner kronor i kvartalet då bolaget köper in en del av produkterna i USA.

”Det har varit en kraftig valutamotvind under hela året, framför allt i Nelly. Operationellt har Nelly gjort betydande förbättringar, men det överskuggas nästan helt av valutaeffekterna.”

Även Cdon påverkas indirekt, men där har leverantörerna tagit den effekten, fortsätter Fischbein.

Anna Sundström
anna.sundstrom@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s