Efter Elocta-lansering är Sobi redo för förvärv

sobi

Foto: Sobi


Läkemedelsbolaget Sobi kommer vara öppna för förvärv och nya samarbeten efter lanseringen av blödarsjukeläkemedlet Elocta. Just nu pågår arbetet med att förbereda lanseringen av läkemedlet och myndighetsgodkännandet väntas om en månad. Det sade bolagets vd Geoffrey McDonough under en presskonferens som hölls efter bolagets delårsrapport.

Ett besked kring marknadsgodkännande i EU för blödarsjukeläkemedlet Elocta väntas komma om en månad. Bolaget fick en positiv rekommendation av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté CHMP vid septembermötet och ett beslut från EU-kommissionen väntas i slutet av november eller i början av december.

”Det brukar ta omkring 60 dagar från CHMP-rekommendationen och då blir det omkring slutet av november, början av december”, sade Geoffrey McDonough.

När beslutet väl är taget är bolaget redo att påbörja lanseringen, men det kommer dröja ”ett par veckor” innan produkten landar på marknaden.

”Det tar ett par veckor att skriva ut etiketter och så. Vi har guidat för att intäkterna från Elocta kan komma in vid början av 2016. Det kan hända att vi säljer ett par stycken i december men den stora lanseringen väntas ske i starten av 2016”, sade han.

Enligt Geoffrey McDonough arbetar i dag omkring 100 anställda med lanseringen, och arbetsstyrkan kan ökas ytterligare till 110 personer nästa år.

Det definitiva priset på läkemedlet kommer att dröja tills bolaget fått EU-beskedet. Detta eftersom att prissättningen hänger på den slutgiltiga formulering kring läkemedlets godkännande, en så kallad label. Bolaget har ännu inte kommunicerat något indikativt pris.

Öppna för förvärv och samarbeten

Vid utgången av tredje kvartalet 2015 hade Sobi likvida medel på 914 miljoner kronor. Bolaget har legat lågt vad gäller förvärv och nya samarbeten på senare tid eftersom att bolaget fokuserat på lanseringen av Elocta. Men då det är klart är de återigen öppna för att ”se brett” på bolagets verksamhet, sade vd.

Geoffrey McDonough framhåller att de hellre ser förvärv av små- eller medelstora bolag snarare än stora bolag, men att man inte kan säga säkert.

Vd upprepade att Sobi inte är till salu. I juni tidigare i år meddelade Sobis styrelse att bolaget avslutat förhandlingarna med en part som lämnat ett preliminärt och icke-bindande bud på bolaget.

”Det fanns i slutändan inget bud som styrelsen kände att de kunde rekommendera till aktieägarna och då valde man att avsluta samtalen i stället”, sade bolagets presschef Oskar Bosson vid tillfället.

Alprolix-registrering enligt plan

Geoffrey McDonough meddelar att bolagets registreringsansökan för läkemedlet Alprolix, mot blödarsjukan hemofili B, går enligt plan. Besked väntas i mitten av 2016.

Alprolix säljs av Sobis partner Biogen i USA, Kanada, Australien och Japan och läkemedlet sålde för 66 miljoner dollar under det tredje kvartalet, att jämföra med 25 miljoner samma period i fjol.

Sobi beslutade i juli tidigare i år att utnyttja sin rättighet att slututveckla och kommersialisera Alprolix i Europa, Nordafrika och Ryssland, samt på vissa marknader i Mellanöstern.

Vid ett regulatoriskt godkännande från EU kommer Sobi att göra en betalning till Biogen på 10 miljoner dollar, som nu hålls på ett spärrat konto.

För tidigt för utdelning

Enligt SIX News / Inquiry Financials analytikerenkät inför rapporten framgick att det fanns vissa förväntningar på att bolaget ska börja ge utdelning nästa år. I snitt väntades en utdelning på 0,25 kronor aktien, högst förväntningar låg på 1,00 kronor aktien. Men det tror inte Geoffrey McDonough blir verklighet.

”Definitivt inte. Det är alldeles för tidigt för det”.

Geoffrey McDonough påpekade samtidigt att det är hans syn och att beslutet inte är hans att ta utan en fråga för styrelsen.

”Det är något vi måste diskutera i styrelsen och på årsstämman och det har vi inte gjort”, sade han.

Höjer prognos för ebita

Sobi upprepar sin prognos är att intäkterna kommer att ligga i intervallet 3,0 till 3,2 miljarder kronor 2015. Prognosen uppjusterades i samband med delårsrapporten för andra kvartalet 2015. Prognosen för bruttomarginalen är 59-61 procent.

Sobi höjer dock den nedre nivån i intervallet för ebita-vinsten. Ebita spås nu landa i intervallet 350-400 miljoner kronor, mot tidigare prognos om 325-400 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna bedömdes vid utgången av andra kvartalet att öka i samband med att bolaget fortsätter förberedelserna inför den planerade lanseringen av Elocta. Utsikterna för 2015 exkluderar intäkter från den potentiella lanseringen av Elocta i Europa.

Sobi redovisar för det tredje kvartalet 2015 ett ebita-resultat som uppgick till 97 miljoner kronor, att jämföra med 120 miljoner i fjol. Enligt SIX news / Inquiry Financials analytikerenkät låg förväntningarna på 67 miljoner kronor. Utfallet inkom därmed 45 procent högre än förväntningarna.

Nettoresultatet uppgick till 5 miljoner kronor (53), motsvarande 0,02 kronor per aktie (0,20). Det väntade resultatet efter skatt var 1 miljon kronor motsvarande 0,01 kronor per aktie. Nettoomsättningen var 786 miljoner kronor (666). Försäljningen väntades i genomsnitt inkomma vid 732 miljoner.

Anna Sundström
anna.sundstrom@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s