Köksbolaget har full fokus på förvärv

Nobia_HTH

Foto: HTH

Nobia har full fokus på förvärv. Det framkom i samband med att bolaget släppte sin delårsrapport för det tredje kvartalet. Dock är det oklart när nya förvärv kan meddelas. Under rapportpresentationen framkom att bolaget hoppades kunna presentera positiva nyheter inom ”resonabel tid”.

”Vi skulle bli besvikna om det inte kom något inom de närmsta kvartalen”, förtydligar bolagets finanschef Mikael Norman för SIX News.

Mikael Norman påpekar att bolaget inte är intresserade av att köpa några ”turn-arounds”, där bolaget får ägna oproportionerligt mycket tid, kraft och pengar på att försöka vända något som är svårhanterligt. Det ska vara bolag som har en stabil grund, menar han.

”Det är klart att vi inte vill hålla på med för mycket småplock heller, det är ju ändå rätt mycket arbete med förvärv även om det är mindre. En viss storlek som vi tycker är rimligt är Rixonway som vi köpte för ungefär ett år sedan, för runt 40 miljoner pund eller en halv miljard svenska kronor. Inte mycket mindre än så ska det vara”.

Han utesluter dock inte mindre förvärv, men då ska det vara speciella omständigheter som att något passar exceptionellt väl in.

”Men när vi ritar upp preferenser så är det den storleken (som Rixonway) eller något större vi är ute efter”, säger han.

Mikael Norman påpekar också att de köper bolag på synergispel där den fysiskt geografiska närheten spelar stor roll.

”Det är svårt att få produktions- och logistiksynergier om man är väldigt långt ifrån varandra. Den geografiska frågan är väldigt viktig”.

Flera analytiker har räknat på hur stor förvärvskassa Nobia har och Mikael Norman räknar upp att de ofta landar i intervallet 250-300 miljoner euro när de räknar på förvärvskapaciteten, vilket han bedömer som ”inte helt orimligt”.

Har ni någon ambition att tömma kassan, kanske köpa fem bolag i Rixonway-storlek?

”Nej, någon sådan ambition har vi inte. Vi är snarare väldigt kräsna när det gäller förvärv. Vi kommer att se till att vi gjort vår hemläxa väldigt väl och kommer inte att köpa något vi inte tror är bra för oss.”

Spår negativ utveckling av valutaeffekter framöver

Nobias nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgick till 3.204 miljoner kronor, att jämföra med 2.695 miljoner samma period i fjol. Tillväxten påverkades positivt av dels organisk tillväxt men också av valutakurseffekter. Men vid nästa kvartal väntas valutaeffekterna inte bli lika positiva.

”Valutakurvan har inte gått vår väg på slutet även om vi hade en bra totalbild det här kvartalet. Norska kronan är fortsatt ett problem”, säger han och påpekar att störst påverkan ändå kommer från valutaparet euro mot pund.

”När pundet varit starkt de sista åren har vi tjänat på det då vi köper in en hel del till England från Euro-land. Euron har nu förstärkts under de senaste månaderna och det är en negativ utveckling för oss. Det finns en risk att vi tappar lite på valutaraden i förhållande på hur det såg ut nu i kvartalet och det tror jag kan gälla redan under fjärde kvartalet.”

Och under 2016?

”Ja, det tror jag. Som kurserna nu ligger så tror jag det blir så. Sedan kan det ju ändras”, säger Mikael Norman.

Under det tredje kvartalet påverkade valutakurseffekter koncernens rörelseresultat med cirka 15 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor i omräkningseffekt och -5 miljoner kronor i transaktionseffekt.

Nobia redovisar ett resultat före skatt på 331 miljoner kronor (236) för det tredje kvartalet 2015.
Det var 1,8 procent bättre än förväntningarna som låg vid 325 miljoner, enligt en analytikerenkät av SIX News/Inquiry Financial.

Rörelseresultatet blev 343 miljoner (256), vilket gav en marginal på 10,7 procent (9,5). Väntat var 341 miljoner och 10,7 procent. Nettoresultatet uppgick till 258 miljoner (-324), motsvarande 1,52 kronor per aktie efter utspädning inklusive jämförelsestörande poster (-1,93). Väntat var 245 miljoner och 1,46 kronor.
Anna Sundström
anna.sundstrom@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s