”Överraskande bra” rapport från Astrazeneca i tredje kvartalet

Källa: Astrazeneca

Källa: Astrazeneca

Astrazenecas resultat för det tredje kvartalet imponerade på flera punkter. Enligt Swedbanks läkemedelsanalytiker Johan Unnerus var det ”överraskande bra”.

Resultatet per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) kom in 2,0 procent över SIX News/Inquiry Financials konsensus vid 1,03 dollar.

Läkemedelsbolagets satsning på att minska de operativa kostnader tycks ha gett resultat, vilket inte har gått Johan Unnerus förbi som kommenterar att Astrazeneca har ”en bra operativ kostnadsbas”.

I samband med rapporten passade Astrazeneca även på att höja prognosen för året. I termer av oförändrade valutakurser (CER) väntas resultatet per aktie för kärnverksamheten öka med ett medelhögt till högt ensiffrigt tal. Intäkterna för 2015 väntas komma in i linje med föregående år. Enligt tidigare prognos väntades resultatet per aktie för kärnverksamheten öka med ett lågt ensiffrigt tal medan intäkterna väntades minska med lågt ensiffrigt tal.

Bland enskilda läkemedel lyckades Nexium klart bättre än förväntat. Magsårsläkemedlet, som under fjolåret förlorade sitt patent i USA, är utsatt för kraftig press från generikatillverkare. Trots det var försäljningen under kvartalet på 641 miljoner dollar 23 procent över förväntningarna vid 522 miljoner dollar.

Astrazenecas blodproppshämmare Brilinta/Brilique, som av flera bedömare väntas bli läkemedelsbolagets nästa storsäljare, redovisade under tredje kvartalet en tillväxt på 48 procent vid konstanta valutakurser (CER) till 170 miljoner dollar. Utfallet var strax över förväntningarna vid 165 miljoner dollar. Astrazeneca genomför för närvarande ett omfattande forskningsprogram kring Brilinta/Brilique under studieprogrammet Parthenon. Närmast i tur att komma med studieresultat blir Socrates-studien som ska undersöka patienter med stroke. Resultat från denna studie väntas under första halvåret 2016. Ett besked om en utökad indikation för Brilinta i USA, med stöd av Pegasus-studien, väntas också hjälpa utvecklingen och spås leda till en ökad marknadsandel från nuvarande nivå på 10,1 procent i landet.

Även forskningssidan har Astrazeneca levererat under kvartalet. Bland annat har en ansökan om marknadsgodkännande lämnats in för PT003 vid behandling av KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och en motsvarande ansökan för AZD9291 vid behandling av lungcancer har lämnats in i Japan. Sammantaget innebär det att 4 ansökningar om marknadsgodkännande klarats av under året. Därmed följer Astrazeneca sin plan för att kunna lämna in 7 till 8 ansökningar om marknadsgodkännanden för nya läkemedelskandidater för åren 2015 till 2016.

Ett frågetecken restes dock för Astrazenecas forskning inom immunonkologi. Den snabba utvecklingen på marknaden inom området har lett till att andra bolag presenterat studieresultat i en snabbare takt än väntat. Därför har ”sannolikheten för godkännande” av Durvalumab som monoterapi under snabbehandling gått ned, sade Astrazenecas vd Pascal Soriot under dagens konferens.

Men så länge fullständig data ännu inte finns på bordet går det inte att säga huruvida Durvalumab kommer att få ett snabbt godkännande som monoterapi eller inte.

Astrazenecas chef poängterade dock att han redan 2013 sade att kombinationsbehandlingar kommer att vara vägen framåt inom immunonkologi som tar sin utgångspunkt från kroppens eget immunförsvar vid behandlingen.

När det gäller utsikterna för Astrazenecas forskning kring kombinationsbehandlngar inom immunonkologi lyser Pascal Sorioits uttalanden av självsäkerhet.

”Vi kommer att bli först med vår kombination”, sade Pascal Sorioit och syftade på kombinationsbehandlingen med Durvalumab tillsammans med Tremelimumab. Under andra halvåret 2016 väntas resultat från Hawk-studien där kombinationsbehandlingen undersöks för behandling av huvud- och nackcancer. Under 2017 väntas sedan resultat från två studier med kombinationen för behandling av lungcancer.

Mer detaljer kring Astrazenecas sena forskningsportfölj går att få under läkemedelsbolagets konferens i ämnet som går av stapeln den 2 december 2015.

Astrazeneca kunde även meddela att de efter den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s krav på ytterligare studier kring kombinationsbehandlingen Saxagliptin och Dapaglifozin för behandling mot diabetes samarbetar med myndigheten kring den fortsatta utvecklingen. De inväntar för närvarande besked som kommer att ge information om hur den nya uppdaterade tidsplanen kommer att se ut.

Astrazeneca steg efter rapporten med 2,0 procent till 559,50 kronor på torsdagen.

Magnus Bernet
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s