Värdeinvestering gör comeback 2016 enligt BofA-ML

2016 blir året då en värdeinvesteringsfilosofi återigen börjar betala sig varför ”noga utvalda och hälsosamma utdelningsaktier” blir bättre placeringar än tillväxtbolag.

Inför det nya året bör man vänta sig en miljö av stigande bolagsvinster men också av ökade risker och volatilitet när penningpolitiken spretar och räntorna stiger. Den ekonomiska tillväxten blir blygsam globalt sett när USA ökar takten, Kina bromsar in och Brasilien backar. Aktiemarknaderna bör leverera en ensiffrig positiv avkastning.

Det fastslår Bank of America-Merill Lynch (BofA-ML) i en global investeringsstrategirapport på tisdagen.

BofA-ML tar sig själva an det nya året med ”behärskad optimism” och levererar samtidigt följande 10 makroteman:

  • S&P 500 som den ultimata ”anti-kredit”-positionen
  • Blygsam ekonomisk tillväxt
  • Försiktig inflationsuppgång
  • Början på tillväxtekonomiernas återhämtning
  • Räntestegring från nollnivå
  • Spretande penningpolitik
  • Råvaror under press
  • Kreditsidan ser komplicerad ut
  • Global investeringsallokering
  • USA:s husmarknad fortsätter återhämtas
kaboompics.com_Crystal ball in hands

BofA-ML blickar in i framtiden. Bild: http://kaboompics.com

För en kort beskrivning av varje BofA-ML-tema, se fortsättning nedan.


1) S&P 500 som den ultimata ”anti-kredit”-positionen:

kreditrisk är en av 2016 års största risker kan investerare i S&P 500 finna ett bättre alternativ i form av en bred exponering mot likvida aktier i stora och välkapitaliserade bolag.

Indexet väntas kunna nå noteringen 2.200 mot slutet av 2016 (i skrivande stund 2.064, SIX anm), motsvarande cirka 5 procents avkastning i linje med den förväntade vinsttillväxten. På 10 års sikt väntas indexet långsamt kunna stiga mot 3.500-nivån.

2) Blygsam ekonomisk tillväxt:

Den globala BNP-tillväxten för 2016 väntas bli +3,4 procent vilket är strax under trend men upp från +3,1 procent 2015. USA, Europa och Japan väntas växa cirka en halv procentenhet snabbare än trend.

3) Försiktig inflationsuppgång:

Konsumentprisinflationen (KPI) globalt väntas öka till +2,8 procent då råvaruprisfallets effekter börjar avta. Kärn-KPI-inflationen bör förbli stabil, inklusive de stora skillnaderna mellan industriländernas lägre tal och tillväxtmarknadernas högre.

4) Början på tillväxtekonomiernas återhämtning:

För första gången sedan 2010 väntas tillväxtmarknadernas årliga BNP-tillväxt öka, till +4,3 procent 2016 från +4,0 procent 2015. Exkluderat Kina väntas motsvarande ökning bli till +3,1 procent 2016 från +2,6 procent 2015.

Medan omkring tre fjärdedelar av tillväxtmarknadsekonomierna till mitten av 2016 kan ha börjat visa återhämtningstecken väntas Brasiliens tillväxttapp kunna förvärras till -3,5 procent.

5) Räntestegring från nollnivå:

Amerikanska centralbanken Federal Reserve väntas klara av att ”noggrant kalibrera” en räntehöjningsbana över de kommande två åren, med en första 25-punktshöjning nu i december följt av ”tre eller fyra” ytterligare 25-punktshöjningar under såväl 2016 som 2017. Samtidigt väntas såväl Europas som Japans centralbanker utöka sina kvantitativa lättnader.

Räntan på 10-åriga amerikanska statsobligationer kan nå 2,65 procent under året (i skrivande stund 2,24 procent, SIX anm) och dollarn bör apprecieras med ytterligare 4-6 procent mot omvärldens valutor.

6) Spretande penningpolitik:

USA och Kina väntas penningpolitiskt röra sig åt motsatta håll. Medan Federal Reserve höjer sina räntor så sänker sannolikt Bank of China sina. Den förväntade effekten blir att Kinas valuta renminbin försvagas med ytterligare minst 7 procent mot dollarn under 2016, något som kan ge negativa spridningseffekter även till andra asiatiska valutor och till råvarumarknaderna.

7) Råvaror under press:

Den starkare US dollarn och tillbakahållen global tillväxt kan ge kortsiktig nedåtpress på råvarupriserna under 2016, och då inte bara för basmetaller utan även för energi- och jordbruksråvaror.

Marknadsbalansen inom råolja väntas förbättras under andra halvåret då lägre efterfrågan globalt väntas kompenseras av lägre utbud från länder utanför OPEC-kartellen. Råoljepriset väntas då kunna återhämtas till överstigande 55 dollar fatet.

För basmetaller väntas fortsatt svaghet och guldet väntas få det fortsatt kämpigt i en miljö där dollarn stärks och räntorna stiger.

8) Kreditsidan ser komplicerad ut:

Kreditmarknaderna uppvisar globalt en spretig bild varför man enligt BofA-ML inte bör tala om en gemensam global kreditmarknadscykel i nuläget.

Relativt övriga världens kreditmarknader väntas sammantaget mycket kapital att söka sig till amerikanska företagskrediter. Här bör man ha störst optimism för amerikanska företagskrediter med höga kreditbetyg medan amerikanska så kallade skräpobligationer kan väntas fortsätta ge negativ totalavkastning.

Tillväxtmarknadernas företagskreditmarknader väntas få se stora skillnader mellan länder men ändå sammantaget vända till en positiv totalavkastning om +4 procent för skräpobligationer och +2,5 procent för högre kreditbetyg (investment grade).

9) Global investeringsallokering:

BofA-ML vill se investerare övervikta portföljallokeringen mot dollarn, mot tillgångar som tjänar på ökad volatilitet och mot fastigheter. Det man bör undervikta är råvaror och kreditriskkänsliga tillgångar. Aktier är att föredra före obligationer, industriländer före tillväxtmarknader och obligationer med höga kreditbetyg före skräpobligationer.

Aktier kan globalt sett väntas avkasta +4 till +7 procent under 2016, med utbredd styrka för japanska aktier, starka europeiska bankaktier och styrka för cykliska kvalitetsbolag i USA.

10) USA:s husmarknad fortsätter återhämtas:

Antalet påbörjande husbyggen i USA väntas under 2016 vara 1,275 miljoner stycken samtidigt som försäljningen av nya hus ökar 10 procent och försäljningen av befintliga hus ökar 5 procent. De amerikanska husprisernas ökning väntas dock bromsa in till +1 procent under 2016, som en reflektion över att amerikanska hus är övervärderade i förhållande till invånarnas inkomster.

Samtidigt väntas Federal Reserves försiktiga räntehöjningsbana leda till att skadliga boränteuppgångar kan undvikas. Den strukturella trenden mot ökande andel hyresboende i USA väntas fortsätta, vilket gynnar byggande av flerfamiljsbostäder.

Källa: Bank of America-Merill Lynch

 

Johan Eklund
red@six.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s