Politisk osäkerhet förebådar sämre ekonomi enligt forskare

Politisk osäkerhet förebådar sämre ekonomiska utfall, och det finns även tecken på att migrationsrelaterad oro kan medföra politisk osäkerhet. Det uppgav professor Steven Davis, som är en av grundarna till ett index kring politisk osäkerhet, vid ett seminarium anordnat av Institutet för näringslivsforskning, IFN.

Exempel på skeenden som har inneburit ökad politisk osäkerhet är polariseringen i amerikansk politik under åren 2008-2013, skuldkrisen och finanskrisen i eurozonen, de geopolitiska konflikterna kring Ryssland samt den senaste tidens migrationsflöden till Europa från Mellanöstern och Nordafrika.

Steven Davis, som är verksam vid University of Chicago Booth School of Business, hänvisar till ekonomisk forskning som stödjer teorin att osäkerhet generellt tynger ekonomisk aktivitet. Han redogjorde även för sin forskning kring samband, och i viss mån orsakssamband, mellan politisk osäkerhet (policy uncertainty) och sämre ekonomiska utfall.

Forskaren Steven Davis vid IFN-seminarium. Foto: SIX News

Forskaren Steven Davis vid IFN-seminarium. Foto: SIX News

Utöver index för ekonomisk-politisk osäkerhet har han och ett antal forskarkollegor även tagit fram index kring migrationsoro och migrationsrelaterad politisk osäkerhet.

”Datan antyder starkt att migrationsrelaterad oro kan spilla över till politisk osäkerhet”, uppger han.

Europeiska länder uppvisar exempellösa nivåer av migrationsrelaterad oro under de senaste månaderna.

”Det finns tio gånger mer migrationsrelaterad oro i Tyskland under de senaste månaderna jämfört med genomsnittet för hela undersökningshistoriken, om man mäter i tidningsrapporteringen”, säger Steven Davis.

Sedan 2005 har den migrationsrelaterade oron ökat trendmässigt i Storbritannien, parallellt med en uppgång för den faktiska migrationen. Jämfört med Europa uppvisar USA i slutet av 2015 en mer blygsam uppgång för migrationsrelaterad oro, trots mycket uppmärksamhet på migration och gränskontroller bland amerikanska presidentkandidater, noterar Davis.

Forskaren Steven Davis vid IFN-seminarium. Foto: SIX News

Forskaren Steven Davis vid IFN-seminarium. Foto: SIX News

Det politiska osäkerhetsindexet brukar vara högre i USA när det inte finns någon sittande president som tävlar om presidentposten. Så kommer det att vara vid 2016 års presidentval när Barack Obama enligt USA:s konstitution inte kan kandidera för en tredje mandatperiod. Davis förväntar sig att det kommer att bli mycket osäkerhet ifall fastighetsmogulen och TV-stjärnan Donald Trump blir Republikanernas kandidat och om det blir jämnt mellan honom och Demokraternas förväntade kandidat Hillary Clinton.

Davis lyfter fram handelspolitik som ett område där man kan använda globala verktyg för att undvika politisk osäkerhet, och att detta har haft positiva ekonomiska effekter, exempelvis i samband med den globala recessionen 2009. Genom att ha bundit upp sig i förväg lyckades länder undvika den protektionistiska utveckling som befarades.

SIX News frågar Steven Davis vad det finns för policy-rekommendationer kring finanspolitikens utformning utifrån hans forskning. Davis svarar att det är bra att ha en budget redo i tid inför verksamhetsåret, något som USA ofta har varit långsamma med. Det är också bra att skapa brett stöd över blockgränsen för stora reformer. Förr var USA ofta bättre på detta, exempelvis när det gällde de stora socialförsäkringssystemen, anser han. Vid införandet av sjukförsäkringsreformen Obama-care nyligen var läget dock mer polariserat.

Davis anser att USA:s finanspolitik har varit förknippad med mycket mer osäkerhet än USA:s penningpolitik. Det är inte ett försök att säga att centralbanken Federal Reserve har skött penningpolitiken perfekt, utan snarare ett konstaterande kring de stora bekymren rörande finanspolitiken, menar han.

Sverige har Davis inte följt tillräckligt noga för att vilja utfärda några konkreta rekommendationer för, exempelvis angående politisk osäkerhet i förhållande till frågan om majoritet- eller minoritetsregering.

Forskaren Steven Davis vid IFN-seminarium tillsammans med moderator Mia Odabas, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson, Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler och Max Elger, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson. Foto: SIX News

Forskaren Steven Davis vid IFN-seminarium tillsammans på scenen med moderator Mia Odabas, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson, Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler och Max Elger, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson. Foto: SIX News

Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler lyfte vid seminariet fram vikten av att minska politisk osäkerhet på mikronivå. Här kan Sverige förbättra sig, exempelvis kring bostadsmarknaden, anser han och pekade på att många är missnöjda med att det bland annat råder osäkerhet kring bygglovsprocessen.

Max Elger, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson, höll med om att det tar för lång tid att bygga och uppgav att regeringen arbetar med frågan.

”Jag anser att det finns betydande utrymme för förbättringar när det gäller byggande”, sade han och tillade att detta är en utmaning för Sverige där befolkningen har vuxit snabbt på senare tid.

Johan Lind
johan.lind@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s