Dealbook ser ”enhörningskrig” stunda inom riskkapital

”Enhörningskriget är här, fastslår New York Times Dealbook-kolumn i ett inlägg från tisdagen.

Man syftar då på att de på senare tid många startupbolag som åtnjutit bolagsvärderingar på överstigande 1 miljard dollar i onoterad miljö, så kallade enhörningar (”unicorns”), framöver kommer tvingas konkurrera om nytt riskkapital till betydligt mer pressade bolagsvärderingar.

”Målet kommer inte att bli huruvida en miljard dollar kan skapas, utan huruvida något värde kan räddas undan när enhörningsbubblan spricker”, är Dealbook-krönikans slutsats.

På Stockholmsbörsen kan en eventuell försämring av värderingsklimatet inom riskkapital tänkas få följder för bland annat Kinneviks portfölj.

Unicorn

Klarar venture capitals startup-värderingar att upprätthålla ”enhörning”-nivåer? Bild: http://kaboompics.com

RISKKAPITALETS INTRESSENTER VÄNTAS SLÅSS OM MINSKANDE KAKA – DEALBOOK
I Dealbook-krönikan målas en framtid fylld av konflikter mellan enhörningsbolagens intressenter upp, däribland anställda, grundare samt gamla och nya riskkapitalinvesterare. Inte minst inom kapitalstrukturen kommer sänkta bolagsvärderingar att ge upphov till konflikter.

Dealbook konstaterar att riskkapitalets konvertibla preferensaktieklasser har skyddsrättigheter som blir extra skadliga för grundarnas och de anställdas mindre skyddade stamaktier. Denna effekt blir dock tydlig först i ett läge när nya finansieringsrundor måste ske till sänkta bolagsvärderingar (istället för de höjda värderingar som varit fallet på senare år, SIX anm).

Sänks bolagsvärderingarna under preferensaktiernas likvidationsbelopp så kan denna aktieklass i värsta fall helt utradera stamaktiernas värde. Och sker en sänkning av bolagsvärderingen som inte är fullt så stor så har preferensaktierna ofta rätt till en utspädningsskyddande omräkning av konverteringskursen, vilken också kan skada befintliga stamaktiers värde rejält om den nyttjas.

Effekten på riskkapitalvärlden blir sannolikt att riskkapitalägda bolag kommer att få svårare att rekrytera och långsiktigt behålla nyckelpersonal via aktieincitament. En del bolag som tvingas ta in kapital till sänkta bolagsvärderingar kommer sannolikt inte att överleva på grund av personalproblemen som följer, spår Dealbook.

Dealbook lyfter här fram Good Technologies som ett varnande exempel på ett riskkapitalägt bolag där personalaktiemodellen havererade. Good Technologies tvingades ta in mer kapital till mindre än hälften av dess tidigare toppvärdering, med följden att stamaktiernas värde urholkades. Personalen som ägde dessa stamaktier svarade i sin tur med en ännu ej avklarad stämning riktad mot bolagets styrelse. Enligt Dealbook finns det åtminstone i USA juridisk grund för att kunna driva den typen av processer.

Vidare kommer investerare från tidigare finansieringsrundor att ställas mot ökande krav från investerare i nya rundor. Ju desperatare bolagens jakt på nytt kapital blir desto tuffare eftergifter kommer tidigare preferensaktieinvesterare att behöva göra för att kunna få in det, spår Dealbook.

PITCHBOOK SÅG Q4-INBROMSNING I EUROPA, MEST MOTSTÅNDSKRAFT I UK – PANDO
När det gäller riskkapitalscenen i Europa släppte branschsajten Pando en trendspaning i fredags. Man refererar där till data från Pitchbook som visat att Europas riskkapitalaffärer slutade öka i antal under andra kvartalet i fjol samtidigt som summorna som togs in fortsatte att öka. Den trenden höll i sig fram till fjärde kvartalet då såväl antalet affärer som det sammanlagda kapitalbeloppet som togs in föll tvärt.

Enligt Pandos spaning är Europas riskkapitalscen numera koncentrerad till tre tydligt ledande hubbar, och utsikterna för dessa hubbar varierar:

1) Först och främst kommer den brittiska scenen, vars bredd och relativt sett långa historik enligt Pando talar för störst motståndskraft och stabilitet, inte minst i en nedgångsfas.

2) Vidare nämns den tyska scenen, präglad av en förkärlek till affärsupplägg som, likt Samwer-brödernas (Rocket Internets grundare, SIX anm), går ut på att pumpa in stora mängder kapital i satsningar som efterliknar redan populära bolag i USA, med målet att sedan försöka expandera snabbt i andra delar av världen.

3) Och som tredje scen nämns Skandinavien, som enligt Pando kännetecknas av styrkor inom kreativitet, design och datorspel samt av storsuccéer såsom Spotify och Supercell. Men enligt Pando präglas den skandinaviska riskkapitalscenen också av hypedrivna bolagsidéer (så kallade fads), vars lågor brinner ut snabbt.

KINNEVIK HAR TYDLIGA RISKKAPITALINSLAG PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN – SIX

Bland Stockholmsbörsens storbolag är det framförallt investeringsbolaget Kinnevik som förknippas med högvärderade onoterade riskkapitalinvesteringar. Flera av Kinneviks riskkapitalinvesteringar är sprungna ur den numera Frankfurt-noterade internetbolagsinkubatorn Rocket Internets bolagssfär.

Vid utgången av tredje kvartalet i fjol uppgick det bokförda värdet på Kinneviks onoterade innehav inom e-handel och internetmarknadsplatser till knappt 10,3 miljarder kronor om man exkluderar Avito, som framgångsrikt har sålts av. Dessa innehav motsvarade 12,5 procent av Kinneviks dåvarande substansvärde.

Därtill motsvarade Kinneviks aktieinnehav i Rocket Internet då ytterligare 7 procent av Kinneviks substansvärde.

Fram till och med 20 januari i år har Rocket Internet-aktien tappat omkring 36 procent (i euro) sedan utgången av september i fjol. Kinnevik-aktien har tappat drygt 8 procent under samma period.

På mer kuriosanivå satsade Investors delägda private equity-bolag EQT nyligen på en första fond med riskkapitalinriktning (venture capital), under namnet EQT Ventures. Investor är sponsorinvesterare till de olika EQT-fonderna.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s