Bankernas olja/gas/offshore/shipping-lån inför Q4 – SIX

I spåren av de kraftiga oljeprisfallen följer tuffa villkor för oljeutvinning och relaterade verksamheter inom offshore samt shipping (rederier).

Det djupa oljeprisraset märktes av i senaste dagarnas bokslut från USA:s banksektor. Bland annat Bank of America, JP Morgan Chase och Wells Fargo vittnade om ökade kreditreserveringar på lånen till olje- och gasbolag. Enligt en sammanställning från Reuters är dessa megabankers energiexponering dock relativt begränsad på totalnivå.

Inför de nordiska bankboksluten har SIX News tagit en snabbkoll på vilka låneexponeringar mot olja/gas, offshore och shipping som särredovisats av de nordiska storbankerna i tredje kvartalet 2015.

bank-olja-shipping-graf

Ställt mot bankernas totala eget kapital är den särredovisade låneexponeringen i särklass störst hos norska DNB, så väl på olja/gas/offshore- som shippingsidan. Totalexponeringen mot dessa segment motsvarar hela 157 procent av DNB:s eget kapital. Topplaceringen är samtidigt föga förvånande givet bankens starka ställning i vårt oljeproducerande grannland.

Bland de Stockholmsnoterade storbankerna särredovisar dock även åtminstone SEB och Nordea betydande exponeringar, med huvudvikten inom shipping. Totalt rör det sig om exponeringar på ungefär hälften av dessa bankers bokförda eget kapital. Detsamma gäller Danske Bank.

Kommentarer kring shipping, olja/gas och offshore kan alltså bli en intressant punkt att spana efter i bankboksluten. Nordea är först ut på onsdag, den 27:e januari.

Viktigt att notera är att upplägg och detaljnivå i bankernas särredovisade låneportföljsegment varierar, och därmed blir jämförbarheten mellan särredovisade exponeringar ingenting som kan fastställas med säkerhet. Till exempel särredovisar Handelsbanken och Swedbank shipping men inte offshore eller olja/gas.

DNB presenterade vid kapitalmarknadsdagen i höstas ett statiskt stresstest som gav en bild av att bankens nedskrivningar inom olje-/gasrelaterat kommer att bli hanterbara (maximalt runt 5 miljarder norska kronor till och med år 2019, att ställa mot ett eget kapital om knappt 182 miljarder). Huruvida det stämmer i en verklig och högst dynamisk marknadsmiljö får framtiden utvisa.

bank-olja-shipping

Ett och ett halvt svagt år för oljan, ett svagt halvår för storbankerna. I översta tvåårsgrafen visas frontmånadsterminen för Brent-råoljan i svart, ned dryga 70 procent sedan en topp för cirka ett och ett halvt år sedan. I nedre tvåårsgrafen visas de nordiska storbankernas aktiekurser (ej inräknat utdelning): DNB i rött, SEB i ljusgrönt, Danske Bank i ljusgrått, Nordea i orange, SHB (Handelsbanken) i mörkblått och Swedbank i lila. Bild: SIX Edge, intradag 2016-01-22

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s