Oriflame överraskar med utdelning

Oriflame

Oriflame säljer kosmetika och hudvårdsprodukter genom konsulenter på en rad marknader. Foto: Oriflame

Kosmetikabolaget Oriflames resultat före skatt i fjärde kvartalet var 19 procent bättre än förväntningarna i SIX News/Inquiry Financials enkät. Styrelsens förslag om en utdelning på 0,40 euro per aktie för 2015 överraskade också analytikerkåren, som inte hade räknat med någon utdelning.

”Bolaget indikerar att försäljningen i lokala valutor har ökat med 9 procent hittills i år, vilket innebär ett förbättrat försäljningsmomentum. Detta kommer att tolkas positivt av marknaden”, fastslog Handelsbanken i en kommentar på morgonen.

Oriflame-aktien var på rapporteftermiddagen upp med 17 procent.

Oriflames försäljning i Kina hade en tvåsiffrig tillväxt under helåret 2015 och en tresiffrig tillväxt under det fjärde kvartalet. Kosmetikaföretaget tror dock att försäljningstillväxten på den kinesiska marknaden kommer att mattas av.

”Vi har sett en fantastisk utveckling under 2015 och jag tror inte att vi ska förvänta oss samma tillväxt framöver då vi är på väg att bli ett lite större bolag i Kina”, sade bolagets vd Magnus Brännström under rapportkonferensen i dag.

I kvartalsrapporten redovisas en avsättning på 8 miljoner euro hänförligt till ett ryskt skattemål samt övriga engångseffekter. Bolaget har sedan en tid tampats med ett skattemål som gäller royaltybetalningar och tillhörande moms för åren 2009-2010 och har efter kvartalets utgång fått ett avslag på sin överklagan till den Högsta domstolen i Ryssland. Som ett resultat av Högsta domstolens beslut avsatte Oriflame 5,1 miljoner euro för perioden 2011-2013 som påverkar skattekostnaden under fjärde kvartalet.

Under rapportkonferensen förklarade bolagets finanschef Gabriel Bennet att summan på 5,1 miljoner euro i dagsläget är en uppskattning och att man ännu inte fått några fordringar från ryska myndigheter för perioden.

Resterande 3 miljoner som avsattes under ”övriga engångseffekter” gäller för händelser i resten av världen, för att ”illustrera den underliggande skattenivån för koncernen”, uppger Gabriel Bennet.

Vidare uppskattar Gabriel Bennet att skattenivån i ”normala fall” ligger på mellan 25-30 procent, men att det för 2016 under rådande läge beräknas ligga runt 30 procent.

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 340 miljoner, att jämföra med 354 miljoner samma period i fjol och förväntningarna som var 346 miljoner. I lokal valuta ökade omsättningen med 3 procent.

2016 har börjat lovande för kosmetikaföretaget Oriflame och omsättningsutvecklingen fram till dagens datum är omkring 9 procent i lokal valuta. Delar av försäljningen i början av 2016 är ett resultat av en försvagning av försäljningen mot slutet av 2015 som flyttats in i starten av 2016.

”Vi såg en avmattning i försäljningstillväxten under andra halvan av det fjärde kvartalet och ser en tonvikt på snabbare försäljningstillväxt under det första kvartalet”, sade Magnus Brännström.

I övrigt väntas säsongsmönstret för 2016 vara i likhet med 2015, menar vd.

4 kv 2015, MEUR         Utfall 2015     Väntat         2014

Försäljning                 340       346          354
Rörelseresultat, ex eo        39         35          30
EO-poster                 -6,3       -6,6        -1,4
Rörelseresultat               33       28           28
Resultat före skatt           25        21           21
Nettoresultat                15        13          3,3
Resultat per aktie        0,16       0,23        0,06

Förväntningar enligt SIX News / Inquiry Financials analytikerenkät med 
6 deltagande analytiker.

SIX News
red@six.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s