Målriktad och kombo-behandling framtiden inom onkologi

Tagrisso

Tagrisso 80 milligram. Foto: Astrazeneca

Astrazeneca ser målriktade läkemedel och kombinationsbehandlingar som framtidens terapier inom onkologi.

Det sade Johan Hultén, medicinsk chef inom onkologi vid Astrazeneca för Norden och Baltikum under en presentation med fokus på lungcancer under torsdagen.

Ambitionen är att Astrazeneca vid år 2020 ska ha tagit fram sex nya läkemedel inom onkologi. Inom lungcancer, där bolaget rönt framgångar med godkännandet av lungcancerläkemedlet Tagrisso, är den globala ambitionen att göra sjukdomen till en kronisk sjukdom. Om tumörtillväxten kan hållas i schack bibehålls sjukdomen på en oförändrad nivå och tumören slutar att växa.

”För varje gång tumören förändras går man in med en ny behandling”, förklarar Johan Hultén.

Tagrisso godkändes i mitten på november i USA av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. I det fjärde kvartalet redovisade Astrazeneca en initial försäljning av Tagrisso på 18 miljoner dollar.


Astrazenecas lungcancerläkemedel Tagrisso tillverkas i Södertälje.          Film: Astrazeneca

Den europeiska motsvarigheten EMA godkände i början på februari Tagrisso.

Tagrisso är en målinriktad behandling som vänder sig till en patientgrupp med icke småcellig lungcancer. Vid så kallat adenocarcinom, en elakartad tumör som uppträder i körtelvävnad (adenom), kan en delgrupp av patienterna delas in i så kallad EGFR (epidermal tillväxtfaktorreceptor). Inom denna delgrupp förekommer en andra mutation kallad TM790M som Tagrisso är inriktat på att behandla.

I dagsläget behandlas cancerformen initialt med första och andra generationens så kallade tyrosinkinashämmare (TKI) innan behandling med Tagrisso kan bli aktuellt.

Analytikernas estimat för Tagrisso indikerar att Tagrisso kan nå en så kallad blockbusterstatus med en årlig försäljning överstigande 1 miljard dollar. Estimat på omkring 1 till 2 miljarder dollar har rapporterats.

Dr Martin Sandelin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, uppger att kombinationsläkemedel är en utveckling inom området och att även Tagrisso kan komma att kombineras med så kallade immunläkemedel som tar sin utgångspunkt från kroppens egna immunförsvar.

Dr Martin Sandelin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Dr Martin Sandelin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

På en fråga från SIX News om vilka bolag som ligger längst fram inom immunområdet nämner Martin Sandelin Bristol Myers Squibb och Merck som båda har läkemedel inom området med Opdivo respektive Keytruda.

De flesta stora bolagen ska dock ha något på gång inom immunonkologi enligt Martin Sandelin och ”Astrazeneca ligger väldigt bra till”.

Durvalumab ligger tillsammans med Tremelimumab längst fram i utvecklingen av immunläkemedel hos Astrazeneca.

Martin Sandelin påtalar även Tagrissos potential inom andra områden.

”Det finns prekliniska studier som visar väldigt fint hur det fördelar sig och går över hjärnbarriären rätt bra, men där finns det inte tillräckligt mycket data för att dra några riktiga slutsatser ännu. Det pågår en hel del studier där också. Man ser att när patienter som har hjärnmetastaser har gått in i kliniska prövningar har haft väldigt god nytta av preparatet, vilket då indikerar att man har nytta på metastaserna också”, säger Martin Sandelin.

Bland de potentiella utmanarna till Tagrisso finns bland annat Clovis Oncology:s Rociletinib i fas III-studier.

”Rociletinib har besvärliga biverkningar med hyperglykemi (högt blodsocker) som går att parera med insulinbehandling, men det är ett besvärande biverkningsmönster som har kommit fram”, säger Martin Sandelin.

Magnus Bernet
mailto:magnus.bernet@six-group.se
SIX News

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s