Katastrofresultat för Elekta, sänker intäktsprognoser

”Våra utmaningar är relaterade till orderingången på Leksell Gamma Knife, vilken minskade med 56 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Utmanande var även marknader i region Europa, Mellanöstern och Afrika”, säger Elekta-vd:n Tomas Puusepp. Foto: Elekta

Medicinteknikbolaget Elekta redovisar ett svagt kvartal, perioden november till januari, med stora försäljningstapp för bolagets gammakniv. I samband med delårsrapporten sänker bolaget intäktsprognosen för det brutna räkenskapsåret 2015/2016 och höjer besparingsmålet.

Orderingång minskade med 15 procent under det tredje kvartalet, beräknat på oförändrade valutakurser, vilket bolaget klassar som en ”besvikelse och svagare än väntat”. För niomånadersperioden ökade orderingången med 4 procent, motsvarande en minskning om 6 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Det framgår av bolagets delårsrapport.


”Våra utmaningar är relaterade till orderingången på Leksell Gamma Knife, vilken minskade med 56 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Utmanande var även marknader i region Europa, Mellanöstern och Afrika, för vilken orderingången minskade med totalt 17 procent beräknat på oförändrade valutakurser”, skriver bolagets vd Tomas Puusepp i rapporten.

Orderingången för Leksell Gamma Knife minskade väsentligt i alla regioner.

Vidare uppger vd att utvecklingen av bolagets MRI-styrda strålbehandlingssystem, Atlantic, går enligt plan. Forskningskonsortiets andra icke-kommersiella system installerades under tredje kvartalet vid MD Anderson Cancer Center i Huston, USA. Installationer hos resterande fem medlemmar i konsortiet genomförs under återstoden av kalenderåret 2016.

”Leksell Gamma Knife Icon har inledningsvis mottagits med gott intresse. Dock tar försäljningsprocessen längre tid än väntat eftersom vi vänder oss till ett nytt segment, strålbehandlingskliniker”, kommenterar Puusepp.

Medicinteknikföretaget Elekta spår en något negativ omsättningstillväxt för helåret. Tidigare prognos var en modest tillväxt för nettoomsättningen.

Ebita-marginalen, exklusive engångsposter, under räkenskapsåret väntas fortsätta komma att förbättras.

Analytikerna räknade inför rapporten med en ebita-marginal exklusive engångsposter på 15,9 procent för året 2015/2016 gentemot ett utfall på 12,0 procent för föregående år.

Medicinteknikbolaget Elekta har identifierat ytterligare kostnadsbesparingar och målet för besparingarna har höjts från 450 miljoner kronor till 700 miljoner kronor med full effekt från
räkenskapsåret 2017/18.

Aktien faller drygt 16 procent vid lunchtid på onsdagen.

SIX News
red@six.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s