Ryssland och mildväder tog luften ur Systemair

axial fan detail_small

”Det är en mix av produkter och volymer som inte har fallit på plats. På grund av väder, politiska situationer och marknadsläget”, konstaterar Systemairs vd Roland Kasper. (Foto: Systemair)

Ventilationsbolaget Systemair redovisade ett resultat före skatt på 25 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2015, vilket var en bra bit under väntade 61 miljoner kronor enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät. Vidare uppvisade bolaget en negativ organisk tillväxt för första gången på 23 kvartal.

Ryssland var återigen en surdeg, där försäljningen sjönk med 37 procent under perioden efter att ha fallit 40 procent i det andra kvartalet och 25 procent kvartalet innan. Detta bidrog till att segmentet Östeuropa & OSS, som i kvartalet stod för en dryg sjundedel av bolagets omsättning, backade 12 procent organiskt.

Försäljningen i Ryssland står nu för 6 procent av bolagets total, ned från 7 procent i det andra kvartalet och 10 procent samma period året innan.

”Det är en väldigt stor bidragande effekt, det kan jag säga. Om man jämför direkt med kvartalet året innan så är det den största, absolut. Men sen är det även ett antal andra små marknader som inte håller samma mått”, säger bolagets vd Roland Kasper till SIX News.

”Om du tittar på kvartal tre i 2013/2014 hade vi en omsättning i Ryssland på 724 miljoner. I dag har vi en på 402 miljoner”, exemplifierar han.

Då bolaget inte har någon produktion i Ryssland påverkade den bistra marknadsutvecklingen Systemairs fabriker i Skinnskatteberg, Danmark, Turkiet och till viss del Litauen.

Roland Kasper

Roland Kasper, vd. Foto: Systemair

”Tappet i Ryssland består inte bara i rubel, också marknaden går ner. Även de lokala ryska aktörerna tappar 10-15 procent, och många europeiska spelare har gått ned med 50 procent i volym”, säger Kasper.

En annan påverkan är att det även har gått dåligt på kylsidan, liksom den ovanligt varma vintern.

”Just det här kvartalet brukar vara dåligt gällande kylprodukterna från Italien och Frankrike, och även den normala byggnationsfasen brukar inte vara så bra det här kvartalet, det vet vi. Det brukar vägas upp av att värmeprodukterna kickar in från Frico, men under december månad hade vi tre värmerekord i Skandinavien.”

”Det är en mix av produkter och volymer som inte har fallit på plats. På grund av väder, politiska situationer och marknadsläget”, konstaterar Kasper.

VÄSTEUROPA BACKAR MED 5 PROCENT
Även i Västeuropa, som är bolagets största marknad, var utvecklingen svag med -5 procent i organisk tillväxt. Största påverkan här har varit Holland, Frankrike och Belgien. I Frankrike är marknadsvolymen begränsad, marknadsprisnivåerna har sänkts och antalet nybyggnationer som startas är mindre. I Belgien är allmänna byggnationer ner och i Holland är vintersvackan hårdare än vad den brukar vara.

Bättre gick det för Nordamerika och segmentet övriga marknader, som växte med 6 respektive 23 procent organiskt. Även i Storbritannien och Italien utvecklades sammantaget väl. Tyskland var stabilt där bolaget tog marknadsandelar, eftersom marknaden är ner medan Systemair håller volym. Under kvartalet tog man en omstruktureringskostnad på 10 miljoner kronor för Menerga i Tyskland, vilket ska ge en årlig besparing på 12 miljoner.

”Vi sade redan vid rapporten för det andra kvartalet att det som händer i Ryssland påverkar hela Europa. Vår bedömning i dag är att det inte på kort sikt kommer att lyfta igen. För att komma tillbaka till vår lönsamhet, där vi borde vara, så måste vi göra vissa åtgärder helt enkelt”, säger  vd:n.

Rörelsemarginalen uppgick till 2,1 procent  i kvartalet, mot väntade 4,0 procent och 3,8 procent samma kvartal föregående år. Bolagets lönsamhetsmål är en rörelsemarginal på 10 procent. För det brutna räkenskapsårets första tre kvartal ligger den nu på 6,1 procent.

OMSTRUKTURERING PÅ SIKT
Roland Kasper uppger att man vid nästa kvartalsrapport kommer att presentera ett antal åtgärder av omstruktureringskaraktär.

”Då får jag återkomma till i vilket omfång, vart och vad exakt vi gör. Men det kommer att presenteras då”, svarar han på en fråga om det väntas ytterligare omstruktureringskostnader.

Vid föregående rapport uppgav Kasper att man såg närmare på att starta produktion i Ryssland för att dra nytta av lågkostnadsläget i landet.

”Planerna kvarstår”, säger Kasper till SIX News. ”Vi undersöker och ser över våra förutsättningar, mer vill jag nog inte säga just nu.”

Anton Wilén
anton.wilen@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s