Gunnebos Henrik Lange vill använda SKF-erfarenhet för att ”knyta ihop säcken”

Henrik Lange, vd Gunnebo. Bild hämtad från gunnebogroup.com

Henrik Lange, vd Gunnebo. Bild hämtad från gunnebogroup.com

När Henrik Lange tillträdde som vd för säkerhetsbolaget Gunnebo den 1 juni 2015 tog han över den finansiella målsättningen som rådde för bolaget. De innebär att koncernen ska nå avkastning på sysselsatt kapital på minst 15 procent, rörelsemarginalen ska ligga på minst 7 procent och den organiska tillväxten ska vara minst 5 procent. Vidare ska bolagets soliditet inte understiga 30 procent. Hittills har endast det sistnämnda målet uppnåtts.

Under torsdagens kapitalmarknadsdag i Stockholm signalerade vd Henrik Lange att han var fast besluten om att Gunnebo kommer att nå målen. Samtidigt påpekade han att det däremot inte är något som sker genom ett handslag, utan att det kommer ta tid.

”När jag kom in med min erfarenhet och mina 20 plus år på SKF så såg jag att det fanns möjligheter att jobba på ett smartare sätt för att frigöra kapital och resurser för att få tillväxt och förbättra lönsamheten. Det som är viktigt är att nå lönsam tillväxt”, sade Lange till SIX News efter presentationen.

Under torsdagens presentationer visade man upp en bild om ambitionen att gå från att vara ett holdingbolag 2016 till att vara ett operativt bolag 2020. Holdingbolaget menar man inte är sammanknutet utan det råder en ”ö-mentalitet”, där man behöver knuta ihop alla punkter och bygga broar mellan öarna. Man vill gå från att bedriva lokala processer till att arbeta globalt och standardiserat för att bli mer produktiva. I det operativa bolaget ska man också ha mer fokus på att generera kassaflöden.

Lange tog bland annat upp behovet av att minska antalet leverantörer och skära ned på varulagren.

”Vi har för många leverantörer och här finns ett jobb att göra. Vi behöver få till stånd att folk över gränserna jobbar ihop och ser det som en vinst snarare än att någon bestämmer över någon annans leverantörer”, sade Lange till SIX News och påpekade att med färre leverantörer kan man få bättre villkor, utnyttja stordriftsfördelar, sänka kostnaderna och frigöra kapital.

”Kan vi standardisera och tänka över gränserna så kan vi också få ner antalet varulager, binda upp mindre kapital och antagligen få en bättre kundservice”, sade Lange vidare och påpekade att det är en process han tidigare sett under sin tid på SKF.

Europa har under det senaste varit ett svagt affärsområde för Gunnebo, med en organisk tillväxt på 0 procent under helåret 2015. Kan man få till en förbättring i produktivitet och effektivitet i Gunnebo som helhet, väntas detta stötta tillväxten i Europa.

Morten Andreasen, som är chef över säljområdet Europa, Mellanöstern och Afrika framhöll under sin presentation att Gunnebos key account management i Europa är ”ganska bra” men att man behöver bli bättre på att utnyttja sin globala närvaro, genom att knyta an till de kunder som har verksamhet internationellt.

I och med bättre key account management ser Gunnebo också möjligheter till att ta in feedback från stora kunder, vilket man senare vill använda i forsknings- och utvecklingssyfte.

Louise Thorslund
louise.thorslund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s