Långa perspektiv vid Ratos KMD medan börsen gissar exits

Ratos höll kapitalmarknadsdag i Stockholm i veckan. SIX News var där och lyssnade in marknadsläget från det private equity-inriktade investeringsbolagets vd Susanna Campbell. Därtill radade Ratos upp presentationer från fem av sina totalt inte mindre än 18 portföljbolag: ArcusGruppen, Bisnode, MCC, Speed Group och TFS.

Femte generationens storägare P-O Söderberg fick avsluta dagen med resonemang på scen kring Ratos nu 150-åriga historik och varför familjen Söderberg vill se Ratos prioritera en stabil och hög utdelningskapacitet.

Ur det betydligt mer kortsiktiga perspektivet avböjer Ratos av goda skäl kommentarer kring potentiella bolagstransaktioner i innehaven. SIX News noterar här att bolagsurvalet vid kapitalmarknadsdagarna kan utgöra ännu en pusselbit till marknadens mer eller mindre vilda gissningar kring Ratos framtida så kallade exits, det vill säga bolagsavyttringar.

Följer man upp senare års historik placerar sig ArcusGruppen, Bisnode och MCC bland exit-alternativens lågoddsare framöver.

Ratos illustration p12 återskapat2

Från stålgrossist till private equity. Ratos blir i år en 150-årsjubilar inom bolagsutveckling. Bild: Ratos

NOTERINGSFÖNSTRET ÖPPET FÖR MINDRE BOLAG, ÅTERSTÅR ATT SE FÖR STÖRRE
Under sin inledande presentation nämnde Susanna Campbell att även om 2016 har inletts med viss osäkerhet kring transaktionsmarknaden så har läget förbättras under de senaste veckorna. Trots börsoron som varit har multipelgapet mellan noterat och onoterat expanderat, i termer av att högre EV/ebit-multiplar betalas på börsen än i onoterade bolagstransaktioner. De värderingsskillnaderna driver börsnoteringar, fastslog Ratos-vd:n.

Campbell säger till SIX News att Ratos tidigare bild av transaktionsklimatet för bolagsaffärer står fast: även fortsatt råder det generellt sett mer utav en säljarnas marknad än köparnas.

Bedömer ni på Ratos att börsnoteringsfönstret är fortsatt öppet?

”Ja, det tycker jag att de noteringar som vi nu har sett visar. Där är det klart att den återhämtning som vi nu har fått på börsen hjälpt till – stabilitet är det som behövs kanske allra mest nu. Men samtidigt har de här senaste noteringarna varit av lite mindre karaktär så jag vill säga det återstår att se om fönstret fortfarande är öppet även för lite större bolag”, svarar Susanna Campbell.

För ett och ett halvt år sedan berättade Campbell för SIX News om hur en del private equity-fonder återigen hade börjat utnyttja mer frikostiga finansieringsupplägg, liknande de som användes innan finanskrisen 2008. Den bilden förblir i dagsläget ungefär oförändrad för affärer i Norden, säger Campbell till SIX.

”I Norden finns fortfarande väldigt mycket pengar, inte minst från bankerna som gärna vill göra den här typen av affärer. På de riktigt stora affärerna har bilden dock börjat ändras när det gäller den internationella obligationsmarknaden, men där finns inte vi med Ratos mycket mer lokala finansieringsstruktur”, säger Campbell.

Den senare förändringen på obligationsmarknaderna påverkar alltså inte affärerna i Ratos storleksklass, varken när ni vill köpa eller sälja?

”Nej precis, det påverkar affärer i en helt annan storleksklass”, intygar Ratos-vd:n.

Liksom börserna har kreditspreadarna mellan företagsobligationer av lägre kreditrating, så kallad high yield eller skräpstatus, och obligationer utgivna av mer kreditvärdiga företag uppvisat successiv försvagning genom 2015 och in i början av 2016.

Susanna Campbell ägnande större delen av sin presentation åt att förklara Ratos ägarstrategi och vad man vill göra med moderbolagskassan på runt 2,8 miljarder kronor efter avdrag för föreslagen utdelning.

VAD SA DÅ RATOS-INNEHAVEN SOM PRESENTERADE?

Från ArcusGruppen (5 procent av bokfört eget kapital) beskriver innehavs-vd:n Kenneth Hamnes styrkan i vin- och spritleverantörens positioner runtom i Nordens alkoholmonopolpräglade marknader. Även Arcus fortsatta expansionsplaner stannar huvudsakligen inom Norden, med en tillväxt som kan bli både organisk och förvärvsdriven.

I Bisnode (10 procent av bokfört eget kapital) planerar nye vd:n Magnus Silfverberg en flerstegsraket för att till år 2018 göra affärsdatabolaget mer attraktivt positionerat mot ökande efterfrågan på datanalys och ”big data”. I det korta loppet ska Bisnode spara pengar och investera i sina nya erbjudanden, därefter väntar sig Ratos innehavsansvarige Mikael Norlander att Bisnode ska kunna vara i god form för en möjlig avyttring.

Från MCC (8 procent av bokfört eget kapital), kort för Mobile Mobile Climate Control, förklarade innehavs-vd:n Clas Gunneberg varför klimatsystem för bussar, nyttofordon och försvarsfordon är en nisch som ska kunna leverera både 10 procents årlig tillväxt och ebita-lönsamhet överstigande 15 procent.

Catrin Wirfalk fick som innehavs-vd presentera Speed Group (nytt innehav 2015, 2 procent av bokfört eget kapital) och de gynnsamma logistiktrender som ska fortsätta driva tjänsteleverantörens tillväxt. Ratos innehavsansvarige Henrik Joelsson berättade att tilläggsförvärv för Speeds del diskuterats löpande.

TFS (nytt innehav 2015, 1 procent av bokfört eget kapital) representerades av grundaren och fortsatt storägande vd:n Daniel Spasic. Spasic vittnade om hur hans kliniska forskningsstudiebolag arbetat upp en mycket god framtidsposition, inte minst via orderboken på överstigande 100 miljoner euro som redan säkrar en stark intäktsutveckling in i såväl 2017 som 2018.

EXIT HAR FÖLJT I MÅNGA AV SENASTE ÅRENS MOGNA KMD-PRESENTATÖRER – SIX
Tittar man bakåt på de senaste årens deltagande portföljinnehav kan skönjas åtminstone två olika innehavsinriktningar vid Ratos kapitalmarknadsdagar.

Ratos har dels valt att presentera helt nya innehav och innehav där betydande tilläggsförvärv nyligen gjorts – sannolikt för att öka medvetenheten kring nya delar av portföljen och tillvarata möjligheten att utveckla Ratos innehavsplaner för dessa framåt. I år representerades denna grupp av Speed Group och TFS.

Ett annat mönster är medverkan från mogna innehav. Här förefaller antal innehavsår hos Ratos vara förknippat med viss sannolikhet för en exit-transaktion under de närmsta efterföljande åren. Logiken här skulle kunna vara att Ratos nyttjar kapitalmarknadsdagen som ett skyltfönster där man beskriver mogna innehavs dagsform, förbättringsarbetet som bedrivits under Ratos ägande och den framtida potentialen. På onsdagen var de större mogna bolagen som presenterade ArcusGruppen, Bisnode och MCC.

Nedan summeras deltagande Ratos-innehav vid årets och de föregående sex årens kapitalmarknadsdagar:

Ratos KMD-innehav

Utifrån historiskt exitmönster och faktumet att ArcusGruppen, Bisnode och MCC nu alla har vidareförädlats hos Ratos i omkring ett decennium är det ingen vild gissning att ett eller flera av dessa innehav utgör möjliga exits – om och när Ratos anser sig ha skapat tillräckligt goda möjligheter.

I ArcusGruppens fall var det senast dags för nya exitrykten så sent som i början av mars. Enligt Reuters källor är ABGSC och SEB anlitade för en eventuell försäljning av innehavet, mest sannolikt i form av en börsnotering i Oslo om man ska tro på ryktet. Kapitalmarknadsdagens presentation kring Arcus berörde förstås ej dessa spekulationer.

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att det historiska bolagsurvalet är för litet för att man ska kunna tala om att medverkan vid kapitalmarknadsdagen i sig skulle utgöra ett tillförlitligt signalvärde kring Ratos framtida affärer.

RATOS BÖRSVÄRDERING HAR REPAT SIG SENASTE TIDEN – SIX
Under inledningen av 2016 pressades Ratos-aktien tillbaka kraftigt på Stockholmsbörsen, efter allmän börsoro och sannolikt också betydande oljeprisoro kring offshore-innehavet Aibel (12 procent av Ratos bokförda eget kapital). Som lägst i februari handlades Ratos till kursen 40,28 kronor, den lägsta kursen på dryga 10 år och motsvarade en i Ratos-historiken låg premie på 12 procent mot årsskiftets bokförda eget stamaktiekapital på 36 kronor per aktie.

Ratos-aktien har sedan den lågpunkten snabbt återhämtat cirka 25 procent till nuvarande kurs på 51,15 kronor, motsvarande en premie på 42 procent mot årsskiftets bokförda eget kapital.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

One thought on “Långa perspektiv vid Ratos KMD medan börsen gissar exits

  1. Ping: Ratos i konsumentförvärv för 10-11x ebita medan får vd gå | Six News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s