Ingves flirtar med fler penningpolitiska verktyg?

Riksbankschef Stefan Ingves och Japans vice centralbankschef Hiroshi Nakaso vid seminarium hos IVA. Foto: SIX News

Riksbankschef Stefan Ingves och Japans vice centralbankschef Hiroshi Nakaso vid seminarium hos IVA. Foto: SIX News

Riksbankens chef Stefan Ingves har vid upprepade tillfällen på senare tid framhållit om han vill få upp inflationen på ett ordnat sätt och inte på ett oordnat. Vid ett seminarium i Stockholm där Japans vice centralbankschef Hiroshi Nakaso deltog sade Ingves:

”Den underliggande frågan är hur man skapar inflation på ett ordnat sätt. Hur man skapar mycket inflation på ett oordnat sätt är välkänt och har prövats på många håll i världen under historiens gång. Det är inte vad vi vill uppnå. Så å ena sidan finns det många sorters instrument som man kan tänka sig. Å andra sidan – låt oss hoppas att vi inte behöver använda dem så att vi kan komma ur det nuvarande läget hyfsat snart.”

Är det en signal om att det trots allt finns ytterligare verktyg att tillgå i ett mer extremt scenario, Stefan Ingves?

”Vad jag mera reflekterar kring är att vi för en flexibel inflationsmålspolitik och då är det med hjälp av penningpolitiken, som vi bedriver den i dag rent tekniskt, som vi vill få upp inflationen
till två procent, vilket vi också tror att vi kommer att lyckas med – om vi har rätt i våra analyser. Sedan pågår det en helt annan diskussion om inflation i största allmänhet, vad som händer och vad det är som gör att man kan få mycket inflation, men det är något helt annat”, säger Stefan Ingves till SIX News efter seminariet.

Är att ta upp detta ändå ett försök att påverka inflationsförväntningarna uppåt?

”Jag har sagt det här många gånger tidigare. Med vårt sätt att arbeta, när vi gör prognoser för en mängd olika variabler inklusive inflationstakten, så är just berättelsen att ‘det tar ett tag, men
inflationen kommer gradvis att komma upp till två procent’. Sedan försöker vi hitta en lagom bana för att åstadkomma detta”, svarar Stefan Ingves.

Du noterade under anförandet att affärsbankernas inlåningsräntor gentemot privatkunder har planat ut vid noll, trots fortsatta reporäntesänkningar från Riksbankens sida. Vore det önskvärt ur ett penningpolitiskt perspektiv om bankernas inlåningsräntor mot privatkunder blev negativa?

”För Riksbanken gäller det att få ned den allmänna räntenivån och det har vi lyckats med så här långt, så i det avseendet har hela det här systemet fungerat, och fungerar, ungefär som det är tänkt. Så på det sättet har just den delen i det hela inte varit en stor fråga”, resonerar riksbankschefen.

”Sedan är det naturligtvis mycket lättare för de riktigt stora företagen att vara bekanta med vad som händer rent tekniskt när räntorna blir negativa, jämfört med för ett stort antal hushåll. Så på det sättet är det inte på något sätt konstigt eller orimligt att vi har hamnat ungefär där vi har hamnat när det gäller ‘fördelningen’ av negativa räntor i Sverige”, fortsätter han.

Den mest negativa räntan syns om man tittar på staten som får betalt för att låna ett antal år framåt i tiden, noterar riksbankschefen vidare.

Johan Lind
johan.lind@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s