Så ska RNB vända Polarn O. Pyrets lönsamhet

Pop

RNB Retails resultat tyngdes av en svag julförsäljning inom Polarn O. Pyret samt en svag reastart. Nu ska RNB vända utvecklingen. Foto: SIX News

RNB Retails redovisar en försäljning som inte imponerar, enligt vd:n Magnus Håkansson. Försäljningen under det andra kvartalet, perioden december 2015 till februari 2016, gick sämre än marknaden mätt i siffror från HUI.

Orsaken till den svaga försäljningen beror dels på en svag julförsäljning i Polarn O. Pyret samt en svag reastart inom samma affärsområde. Det sade Magnus Håkansson under rapportkonferensen i dag.

”Julen är den tunga biten som saknas under denna period”, fastslog han.

Under perioden uppgick nettoomsättningen till 573 miljoner kronor, att jämföra med 578 miljoner samma period i fjol. Omsättningen i jämförbara butiker i Sverige minskade med 0,8 procent att jämföra med marknadens ökning om 1,9 procent, enligt siffror från HUI.

Rörelseresultatet uppgick till -5,8 miljoner kronor, att jämföra med +6,8 miljoner kronor samma period i fjol, nära 13 miljoner lägre.

Differensen förklarar vd till hälften med volymfrågan, framförallt tappet i julhandeln, och resterande hälft förklaras med kostnadseffekter av engångskaraktär och periodiseringsfrågor.

Att försäljningen gick sämre mot marknaden måste man också se i ljuset av att bolaget under de senaste kvartalen också överträffat marknaden, tidigare med 10 procent och i fjol med 15 procent, menar vd:n.

”Vi kan inte heller slå marknaden hela tiden utan måste möta våra egna siffror också”, sade han.

RNB har under vintern inlett en ”omfattande översyn” av hela verksamheten inom Polarn O. Pyret med det övergripande målet att tydligt öka lönsamheten. På morgonen meddelade bolaget att man förvärvar 51 procent av den finska franchisetagaren Kids Company med butiker och e-handel.

”Översynen har mynnat ut i ett antal tydliga slutsatser, bland annat att genomföra en betydande organisationsförändring i kombination med tydligare ansvarsområden. Detta arbete genomfördes under februari, vilket även inkluderar att fem av sju medlemmar i Polarn O. Pyrets ledningsgrupp nu är nya”, uppger Håkansson.

Fokus för Polarn O. Pyret kommer nu att ligga på att ”fördjupa närvaron” på några av de större marknaderna, vilket bland annat yttrade sig genom förvärvet av 51 procent av ”master
franchise”-verksamheten i Finland. Nästa steg är att utvärdera de mindre verksamheterna i Baltikum, Island, Kina, Holland och USA.

Pop_nanna

Polarn O. Pyrets nytillträdde vd Nanna Hedlund vill se över sortiment och kunderbjudandet.

RNB Retail tillsatte under hösten Kicks tidigare marknadschef Nanna Hedlund på posten som vd för Polarn O. Pyret. Nanna Hedlund, som tillträdde tjänsten den 1 februari, vill nu se över klädkedjans sortiment och utveckla kunderbjudandet.

”Vi behöver vara snabbare i dagens detaljhandelsklimat och anpassa oss efter den nya generationens föräldrar”, sade hon under RNB Retails delårskonferens i dag.

Den nytillträdde vd:n ska nu dels fokusera på att utveckla e-handeln och erbjudandet till kund.

”Våra kampanjer har tidigare varit riktade mot en ganska homogen grupp. Vi behöver identifiera potentialen i de kunder som inte väljer oss i dag”, sade hon och fortsatte:

”Vi behöver anpassa vårt erbjudande, både i Norge, Finland men framförallt på den svenska marknaden”.

Nanna Hedlund ser möjligheter i att utveckla sortimentet och utöka tillgängligheten. Samtidigt påpekar hon att de måste fokusera på en marknad i taget innan de går vidare.

Omställningen av Polarn O. Pyret kommer ”i vissa delar att vara krävande även de kommande två kvartalen”, skriver bolaget i delårsrapporten.

brothers

Brothers fortsätter leverera starka försäljningssiffror, enligt rapporten.

Vad gäller klädkedjan Brothers håller Magnus Håkansson fast vid prognosen om att nå ett positivt resultat i år.  Magnus Håkansson är nöjd med utvecklingen inom Brothers.

”Trots att Brothers under detta räkenskapsår möter föregående års exceptionella försäljningssiffror fortsätter affärsområden att utvecklas starkt med en försäljning i jämförbara butiker som återigen är starkare än marknadens genomsnitt. … Rörelseresultatet efter två kvartal är nu 8 miljoner kronor bättre än föregående år. Prognosen att Brothers visar positivt resultat för innevarande räkenskapsår kvarstår”, skriver han i rapporten.

Aktien faller 19 procent på Stockholmsbörsen.

SIX News
red@six.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s