Swedbank skärper regler kring anställdas privata investeringar

Swedbanks avgående styrelseordförande Anders Sundström. Foto: SIX News.

Swedbanks avgående styrelseordförande Anders Sundström. Foto: SIX News.

Swedbank avser ta fram ett nytt regelverk kring intressekonflikter rörande anställdas privata investeringar.

Vilka i banken ska det beröra?

”Det ska beröra alla, men det kommer att vara olika tufft beroende på var i banken man sitter”, säger Swedbanks avgående styrelseordförande Anders Sundström till SIX News.

Du nämnde att det kan bli aktuellt med krav på diskretionär förvaltning där man lägger över hanteringen av vissa av sina tillgångar på någon annan än sig själv. Det är ju ett ganska stort ingrepp i den enskildes möjlighet att investera sina pengar. Hur långt ned organisatoriskt i banken ska det kravet gå?

”Det vet jag inte än. Vi måste utveckla en praxis. Det är ett stort steg. Det kommer att ta tid att bygga upp det här, men jag tycker att det är bra att vi börjar processen. Det är ett stort ingrepp och därför måste vi fundera kring var gränsen ska gå. Man kan inte driva det för långt heller”, säger Sundström.

Löser diskretionär förvaltning alla intressekonflikter? Exempelvis om man ändå känner till vilka innehav man har?

”Nej, det löser inte alla problem, men det gör ändå att man ‘flyttar sig längre bort ifrån’. Det vi sätter fokus på är att den här frågan växer i betydelse. Det är det vi ska notera”, framhåller han.

Vilka typer av finansiella instrument och andra tillgångar berörs?

”Det gäller alla olika tillgångsslag”, svarar Sundström.

Ni har ju redan i dag något slags generellt regelverk när det gäller intressekonflikter. Har inte det egentligen redan täckt upp dessa situationer?

”Nej, det har det inte. Det säger bara att man ska granska om det kan finnas en intressekonflikt just i det enskilda fallet. Ta exempelvis bankledningen: är man inte involverad i ett kreditärende kan man göra investeringen i ett noterat bolag, under vissa förutsättningar”, säger Sundström.

”Men nu har vi en diskussion om man överhuvudtaget investerar tungt i till exempel ett noterat bolag som också är kund i banken och man tillhör bankledningen. Redan det leder ju till en diskussion i vart fall ute i kundled: finns det något som skapar osäkerhet om vår relation”, fortsätter han.

”Jag har förstått att den här (regel)utvecklingen har gått snabbare i England än i Sverige. Jag tycker att vi ska ta tag i den frågan och styra upp det hårdare. Vi vill gärna gå före i Swedbank”, tillägger han.

Kan det bli svårt att rekrytera folk om man har för tuffa regler när det gäller vilka aktieplaceringar och liknande man får göra?

”Jag tror inte det”, uppger Sundström.

De ledande befattningshavarna i en bank står i någon slags beroendeställning gentemot styrelsen och ordförande. Finns det möjliga intressekonflikter kring det? Om man exempelvis från styrelsen kommer med ”tips” och liknande kring affärsmöjligheter? Finns det inte en risk att ledande befattningshavarna kan känna att de vill tillmötesgå någon i styrelsen?

”Nej”, säger Sundström som anser att det är rimligt om man som styrelseengagerad i ett bolag som Swedbank upplyser ledande befattningshavare om affärsmöjligheter som de kan titta närmare på.

Även om det kan vara en potentiell fördel för aktieägarna att man i styrelserollen lyfter fram en affärsmöjlighet, kan det inte också innebära en intressekonflikt när styrelseledamöter tipsar ledande befattningshavarna om enskilda bolag?

”Det är bara en intressekonflikt om man själv har investerat i bolaget, eller har lön eller ersättning från bolaget”, svarar Sundström.

Antag att en bankordförande skulle tycka att det vore kul om det investerades i en viss gruva i en viss region?

”Ja, men då ger vi oss ut på ett…då kan det ju faktiskt vara en granne som vill ha en kredit som…för mig är skriverierna runt Northland Resources rätt märkliga, men det tror jag ligger i att jag inte är en del av den ‘normala eliten'”, säger Sundström.

”Northland är ju inget bolag som jag har investerat i och jag har heller inte blivit avlönad av dem”, framhåller han angående turerna kring det numera konkursdrabbade norrländska gruvbolaget som Swedbank gjort affärer med.

SUNDSTRÖM KRITISK TILL VISSA ÄGARE
Anders Sundström, som enligt dagens besked inte får förnyat förtroende från valberedningen, är kritisk till att vissa ägare inte har vågat uttala huruvida de stödjer den sittande ordföranden eller inte.

Det har ju varit en viss turbulens i Swedbank under vintern. Är det inte rimligt att ägarna vill avvakta, fundera och utvärdera innan de sätter ned foten inför stämman?

”Nej, det är inte rimligt. Det är rimligt att man gör det någon dag eller någon vecka, men det är inte rimligt i månader”, säger Sundström till SIX News.

”Och det är inte heller rimligt att man underhand säger till media att man är kritisk och inte står för det”, tillägger han.

Sundström är Swedbanks ordförande fram till årsstämman som går av stapeln tisdagen den 5 april.

Vad ska du göra fram till dess?

”Jag ska förbereda årsstämma. Vi ska ha ett möte i morgon eftermiddag för att gå igenom stämman. Vi ska leda stämman. Vi ska jobba med ett antal frågor, både i dag, i morgon och under helgen för att göra stämman så odramatisk som möjligt. Så jag känner mig fullt sysselsatt”, svarar Sundström.

Exakt vilka ägare det är som har krävt hans avgång uppger han sig inte veta.

”Jag har frågat valberedningen om vilka det är som har krävt min
avgång, men det har inte redovisats för mig”, sade Sundström under presskonferensen.

Johan Lind
johan.lind@six-group.se
SIX News

Läs också:

Sundström petas från ordförandeposten i Swedbank

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s