Värderingsmässiga högflygare tömmer kassorna snabbt

Trots senaste årets börsrekyl finns det i slutet av mars 2016 fortfarande kvar gott om svenska börsvärden som mer eller mindre helt baseras på framtidsförhoppningar snarare än bevisad lönsamhet.

Utifrån bakåtblickande värdering kan man utläsa rejält uppsvällda framtidsförhoppningar i bland annat teknikbolag såsom Precise Biometrics och Powercell, i forskningsbaserad life science som Oasmia och Pledpharma samt i projektutvecklingsinriktade råvarubolag som Lundin Gold och Shamaran. Går man ned något i storlek följer bolag i mestadels samma branscher, företrädesvis på småbolagslistorna First North och Aktietorget.

Det visar en ny sammanställning från SIX News där bolagsurvalet baserats på högt värderad, eller ingen, rapporterad nettoomsättning de senaste 12 månaderna.

Aktierna i fråga bör närmast liknas vid högriskoptioner för insatta branschkännare. Ett mycket litet antal av bolagen kan väntas infria förväntningarna, eller bli uppköpta, innan kassan tar slut.

När kassan väl tagit slut väntar antingen fler nyemissioner, om börsvärderingen fortfarande tillåter det, eller så sinar aktiemarknadens intresse med följden att bolagens nuvarande verksamhet kan få finansieringsproblem.

Högvärderat mars 2016 3ny

BOLAGSKASSORNA TÖMS SNABBT I FLERTALET AV BÖRSENS HÖGFLYGARE – SIX

Nedan presenteras bolagsurvalet i genomgången i två tabeller: den första med bolag som haft nettoomsättning de senaste 12 månaderna, vilka nu prissätts högt i termer av EV/Sales-multiplar, och den andra med bolag som helt saknat nettoomsättning (men som kan ha haft andra intäktsströmmar).

Från tabellerna kan noteras hur bolagens omsättningsutveckling är splittrad i två läger: medan ett antal av bolagen har hög tvåsiffrig procentuell tillväxt, och flera till och med tresiffrig, så har många bolag antingen tappat eller helt saknat nettoomsättning det senaste året.

På nedsidan bör noteras att bolagsgruppen i fråga gör förluster på ebit-nivå, att inga förutom gruvbolagen har nedsidesskydd i form av lågt värderat synligt bokfört eget kapital (P/TBV) och att flertalet bränner sina bolagskassor snabbt (FCF/Kassa).

Sett till senaste årets fria kassa(ut-)flöden räcker medelbolagets kassa inte ens i ett år. Värst förhållande mellan rapporterad kassa och senaste årets fria kassaflöde har Rysslandsverksamma olje-/gasbolaget Interfox, följda av medicinteknikbolaget Braincool. Spelbolaget Net Gaming är enda bolaget med positivt fritt kassaflöde.

Högvärderat mars 2016 1 Högvärderat mars 2016 2

Slutligen bör påpekas att ytterligare en handfull högvärderade bolag, företrädesvis Aktietorget-noterade sådana, sorterades bort på grund av att de redan hade hunnit ta in färska nyemissionspengar efter senast avrapporterade period.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s