Riksbanken + Finansinspektionen = sant?

Under onsdagen lyfte Riksbankens ordförande Stefan Ingves i sitt uppmärksammade tal förslaget om att slå ihop Riksbanken och Finansinspektionen för att få en effektivare makrotillsyn. Det är inte heller vice riksbankschef Cecilia Skingsley främmande för.

”Jag delar Stefan Ingves uppfattning om att det här är en tänkbar väg – den mest långtgående vägen kanske”, sade Skingsley till SIX News vid ett seminarium anordnat av Danske Bank på torsdagen.

fi rb

Foto: Riksbanken/Wikimedia Commons

”Det är en fråga för det politiska systemet att ställning till, men jag tycker det ingår i myndighetens roll att peka på olika alternativ, och att Sverige som en liten öppen ekonomi skulle kunna slå ihop resurserna – det är en av de möjliga vägarna framåt, men inte den enda”, tillade hon.

Stefan Ingves betonade i sitt tal att det finns ”betydande brister med oklara mandat, otydliga processer och en ineffektivitet som på sikt hotar den finansiella stabiliteten i Sverige” gällande makrotillsynen.

Riksbankschefen exemplifierade den, vad han anser, klara bristen på beslutskraft i makrotillsynen med ”de utdragna diskussionerna om införande av ett bindande amorteringskrav”.

År 2014 fick Finansinspektionen ansvaret för makrotillsynen och arbetet med finansiell stabilitet. Då bildades även Stabilitetsrådet, som består av företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och Riksbanken – som enligt Ingves hittills ”spelat en obetydlig roll”.

Huruvida Riksbanken ska kunna ta större hänsyn till finansiell stabilitet än vad man gör i dag beror enligt Cecilia Skingsley på hur man riggar ansvarsfördelningen – ”tittar man på den nuvarande lagstiftningen står det i princip ingenting om det här med finansiell stabilitet, för på 90-talet var det inte en speciellt central fråga för våra uppdragsgivare”, säger hon.

I dag är det dock tydligt att detta är en viktig fråga, menar Skingsley.

Goodfriend och King kom i sin sin utvärdering av penningpolitiken fram till att Riksbankens uppdrag bör omfatta finansiell stabilitet och att det bör tydliggöras i riksbankslagen. Den vice riksbankschefen håller med – ”centralbanker kan inte krypa undan ansvaret för finansiell stabilitet”, resonerar hon.

”Vi har ansvaret för likviditeten, det är till oss bankerna kommer först, vi gör dessutom stabiliseringsbedömningar av ekonomin kontinuerligt – så vi kan en del om de här frågorna, och då tycker jag det är det är rimligt att vi också har möjlighet att få inflytande.”

Men hur man riggar det bör göras väldigt noga i en politisk process, betonar hon. Där är det viktigt att hitta rätt avvägning mellan ett effektivt beslutsfattande och ett legitimt beslutsfattade som präglas av demokratisk kontroll – ”eftersom det finns mer finanspolitiska inslag i den sortens verktyg”.

Huruvida ett sådant ansvar skulle förändra penningpolitiken är enligt Cecilia Skingsley svårt att svara på innan man kan se konkreta exempel på hur det skulle organiseras.

”Det beror på hur ansvaret ser ut, hur pass explicit det blir och om man får några verktyg förknippade med det”, konkluderar hon.

Anton Wilén
anton.wilen@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s