Förvärv av Kemwell ger Recipharm fotfäste i USA

Källa:Creative Commons/SimonQ錫濛譙

Läkemedelstillverkaren Recipharm meddelade på morgonen förvärv av Kemwell, som har läkemedelstillverkning på flera marknader. Köpesumman landade på nära 1,7 miljarder kronor. Foto: Creative Commons/SimonQ錫濛譙

Recipharm presenterade i dag förvärv av Kemwells verksamheter i USA, Sverige och Indien. Affären ger Recipharm ett fotfäste på marknaden i USA samt förstärker närvaron i Indien. Det är i linje med bolagets förvärvsstrategi.

Köpeskillingen för verksamheterna i USA och Sverige ligger på motsvarande 693 miljoner kronor medan köpeskillingen för verksamheten i Indien ligger på 982 miljoner kronor. Tillsammans innebär det en total köpeskilling för samtliga förvärvade enheter på 1.675 miljoner kronor.

Den amerikanska och svenska verksamheten hade under 2015 intäkter på 461 miljoner kronor med ett ebitda-resultat på 61 miljoner kronor. Den indiska verksamhetens intäkter låg för samma period på 284 miljoner kronor med ett ebitda-resultat på 47 miljoner kronor. Tillsammans tillför det intäkter på 745 miljoner kronor med ett ebitda-resultat på 108 miljoner kronor.

Finansieringen av förvärven sker dels från egna medel samt genom en apportemission om cirka 450 miljoner kronor och en företrädesemission på 850 miljoner kronor.

Förvärven förväntas bidra positivt till ebitda-marginalen redan från 2016 och ligger väl i linje med Recipharms övergripande mål. Bolagets finansiella mål är att under år 2020 redovisa intäkter på minst 8 miljarder kronor. I och med förvärvet tar bolaget ett stort steg mot att nå målet. Det påpekade vd Thomas Eldered under konferensen som hölls till följd av förvärvet. Eldered upprepade samtidigt målet att till år 2020 nå en ebitda-marginal på minst 16 procent.

Under konferensen nämndes även att 2016 väntas bli ett övergångsår samt att ytterligare förvärv av den här storleken inte väntas komma att presenteras i närtid.

Recipharms vd och styrelsemedlem Thomas Eldered. Källa: Recipharm

Recipharms vd och styrelsemedlem Thomas Eldered. Foto: Recipharm

Sett över en geografisk fördelning av de köpta verksamheterna omfattar dock USA endast en mindre del. I USA har Kemwell cirka 50 anställda som uppges ha en normal försäljning per anställd.

Thomas Eldered beskrev Kemwells försäljning i USA som ”en mindre del, men fortfarande lönsam”.

Värderingen mellan de båda förvärvade enheterna skiljer sig betänkligt. För verksamheterna i USA och Sverige betalar Recipharm en multipel på 11,4 gånger ebitda medan köpeskillingen för den indiska verksamheten betingar en värdering på 20,9 gånger ebitda-resultatet.

En förklaring till den skilda värderingen skulle rimligen kunna vara de olika verksamheternas tillväxtpotential. Den indiska verksamheten uppges ha väsentlig tillväxtpotential och även ha möjligheter till att förbättra sina marginaler.

Magnus Bernet
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s