Handelsbanken ser övertalighet på 400-500 personer i Sverige

Handelsbanken kan komma att minska antalet kontor i Sverige med ett 60-tal framöver och räknar med en övertalighet på 400-500 medarbetare i landet, uppger Handelsbankens Sverige-chef Michael Green för SIX News.

”Att anpassa oss i den svenska marknaden är inget nytt i banken. Det är inte särskilt ovanligt heller, utan det gör vi löpande. Vad som sker nu är att vi, för att samla kompetens och möta de ökade kundkrav som vi ser komma när vi träffar våra kunder lokalt, kommer att göra en översyn i regionbankerna för att ytterligare anpassa oss och bli bättre i vår leverans och vårt kunderbjudande lokalt”, säger Michael Green.

”Min bästa bedömning i dag är att det, som en del i det här arbetet, rör sig om samgåenden mellan kanske ett 60-tal kontor framöver. Men det arbetet börjar nu och vi får se vad det blir”, fortsätter han.

Bedömer ni att antalet anställda i Sverige kommer att sjunka?

”Med samma bakgrund som jag nyss beskrev är det vår uppskattning att vi kommer att ha en överkapacitet i banken på 400-500 medarbetare i Sverige. För att underlätta i dessa processer har vi beslutat att avsätta 700 miljoner kronor, främst riktat till pensioneringslösningar och individuella överenskommelser med medarbetare”, svarar han.

Ni aviserar samtidigt en regional sparsatsning med tio nya regionala rådgivningsenheter i Sverige. Är det något som kan innebära nyanställningar eller koncentreringar av anställda?

”Det kan det göra, men jag vill också poängtera att detta är ytterligare något som innebär att vi blir ‘ännu mera Handelsbanken’. Vi decentraliserar och flyttar ut affärsstöd närmare kunder och närmare kontor – precis i Handelsbankens anda. Mer affär och mer beslutskraft närmare kund i det fysiska mötet”, säger han.

Är det personer eller tjänster som ska flytta från Stockholm till andra delar av landet?

”I det arbete som vi nu gör på det här tiotalet orter kommer det att se olika ut. Så det kan jag inte svara på riktigt. Vi gör det som är bäst för den lokala platsen där vi är. Det kan finnas befintliga medarbetare som ska vara kvar – det kan finnas att någon vill flytta ut”, exemplifierar Michael Green.

I dagens delårsrapport reserverade Handelsbanken 700 miljoner kronor, främst avseende förtidspensioneringar, för att underlätta den svenska kontorsrörelsens anpassning till de ändrade kundbeteenden som den digitala utvecklingen medför.

Det bidrog till att bankens kostnader i kvartalet blev högre än vad analytikerna på marknaden hade räknat med, enligt konsensus från Inquiry Financial.

KOMMER HA MÅNGA KONTOR ÄVEN I FRAMTIDEN
Handelsbanken kommer att ha många kontor också i framtiden, även om banken väntas minska antalet på vissa marknader framöver, uppger vd Frank Vang-Jensen för SIX News.

Handelsbankens vd Frank Vang-Jensen. Foto: SIX News.

Handelsbankens vd Frank Vang-Jensen. Foto: SIX News.

Ni brukar ofta framhålla att ni är en decentraliserad bank och att det innebär fördelar att vara nära kunderna. Samtidigt ser vi en digitaliseringstrend som kanske i viss mån gör det mindre relevant att vara åtminstone fysiskt nära kunden. Hur ska ni behålla konkurrensfördelen i en sådan miljö?

”Jag håller inte med om allt du säger. Anledningen till att vi har många kontor är att vi är decentraliserade. Det gör att vi flyttar beslutskraften till där kunden är. Det gör att vi har 850 kontor i våra hemmamarknader. Genom att flytta ut beslutskraften uppnår vi flera saker”, säger Handelsbanken-chefen och hänvisar till att man förstår marknaden och kunderna bättre, ser fler affärsmöjligheter samt säkerställer hög kvalitet i kreditbesluten.

”Det är en orsak till att vi år efter år klarar oss med lägre kreditförluster”, fortsätter Frank Vang-Jensen.

”Därför kommer vi även i framtiden att ha många kontor, oavsett om kunderna väljer att komma in på kontoret eller göra affärerna digitalt en söndagskväll”, uppger han.

Det är samtidigt en utmaning för en bank som Handelsbanken att vara lokal i en digital miljö, konstaterar Vang-Jensen. Han framhåller dock att banken ständigt arbetar med att anpassa sina digitala lösningar till kunderna så att kunden har kontakt med kontoret. Handelsbanken vill att man som kund ska känna att man fortfarande ”känns igen” och har en dialog med kontoret, snarare än med en anonym storbank.

Planen för Handelsbanken är att vara lokal även i en digital miljö, uppger han.

Johan Lind
johan.lind@six-group.se
SIX News

2 thoughts on “Handelsbanken ser övertalighet på 400-500 personer i Sverige

  1. Ping: Swedbank ser medvind för räntenettot framöver | Six News

  2. Ping: ”Business as usual” med Handelsbankens nye vd | Six News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s