Investors vd om värderingsproblematik i onoterat

”Lika lite som jag skulle uppskatta om vd:ar i olika typer av bolag hela tiden går ut och kommenterar vilket p/e-tal de ska handlas till, lika lite tycker vi att vi ska gå ut och sätta priset på våra onoterade bolag. Vi lämnar åt enskilda investerare att göra sin bedömning.”

Det fastslår investmentbolaget Investors vd Johan Forssell för SIX News.

Gcalctool-basic

Klarar börskollektivet att värdera Investors växande onoterade portfölj? Bild: Wikimedia Commons

I och med portföljens ökande viktning mot onoterade innehav medger Forssell att substansvärderingsfrågan har fått diskuteras mycket inom Investor. Och Investors vd vidhåller här att det saknats bättre alternativ än valet att redovisa dessa innehav till bokförda justerade anskaffningsvärden.

”Vår skyldighet är att ge marknaden rätt information så att marknaden kan bedöma vad vår reella substans är. Jag tar upp exemplet att medan vi rapporterar Mölnlycke Health Care till bokfört värde så är det de flestas bedömning, inklusive vår egen, att Mölnlyckes värde är väsentligt högre än det bokförda värdet”, resonerar Johan Forssell.

Intervjun berör även expansionen av Patricia Industries, Investors nya affärsområde för onoterade innehav, samt Investors syn på att börsnotera någon del av private equity-bolaget EQT.

PATRICIA-TEAMET JUST NU ”VÄLDIGT AKTIVT” I SIN JAKT PÅ NYA INVESTERINGAR
Patricia Industries-delen av Investors portfölj var per den sista mars bokförd till totalt knappt 50 miljarder kronor, exklusive kassa. Det motsvarade per samma datum 18 procent av Investors totala tillgångar.

Hur pass snabbt kan Patricia Industries-teamet tänkas plöja ned mer kapital i nya innehav och hur pass aktiva är Patricia med att utvärdera nya innehav just nu?

”På sista frågan kan jag säga att teamet är väldigt aktivt med att leta efter nya möjligheter. Sedan vi bildade Patricia så har vi köpt BraunAbility i USA och på senare tid har det varit ett antal tilläggsinvesteringar i några utav dotterbolagen, en viktig del som man inte får glömma bort även om det inte rör sig om några jättebelopp. Till exempel stärker Mölnlyckes förvärv av Sundance Solutions dess erbjudande inom prevention av trycksår och Permobil gör ett förvärv (iCare) som stärker dess position på den franska marknaden”, svarar Johan Forssell först.

Han tillägger att Patricia nu tittar på fler ”mindre tilläggsinvesteringar” samtidigt som man försöker hitta ”några större nya dotterbolag under de kommande åren”.

När de sistnämnda nya innehaven kan tänkas komma på plats beror på vilka möjligheter som dyker upp. Investor behöver kunna ”se att vi kan göra en bra affär”, konstaterar Investor-vd:n.

Och hur ser ni själva på er finansiella kapacitet till förvärv?

”Vi har god finansiell kapacitet att slå till om vi hittar attraktiva möjligheter”, svarar Forssell kort.

Per den sista mars satt Patricia Industries på en bruttokassa om 13,9 miljarder kronor.

Justerat för utdelningar som ännu inte erhållits och utbetalning av Investors utdelning hade Investor samtidigt en nettoskuldsättningsgrad på 5,2 procent.

UTESLUTER BÖRSNOTERING AV EQT
SIX frågar även Johan Forssell om en börsnotering av någon del av private equity-förvaltaren EQT, i linje med vad som skett i amerikanska branschkollegor som bland annat Blackstone och KKR, är tänkbar.

”Jag kan bara säga att det inte är den plan vi jobbar utefter. Planen är att fortsätta med den struktur vi har i dag”, svarar Investor-vd:n.

Kring de amerikanska PE-kollegor som börsnoterat sig har en fördel som lyfts fram varit att de på olika sätt fått tillgång till ett betydande mer permanent investeringskapital.

I ljuset av att PE-fonder tenderar att vara tidsbegränsade, och att förvaltarna därmed måste försöka få in nytt kapital vid återkommande tillfällen, har det argumenterats för att en börsnoterad struktur ger fler finansieringsmöjligheter till PE-bolagens investeringsidéer.

En annan fördel med börsnotering som lyfts fram har varit att PE-bolagen åtminstone i teorin får en tydligare marknadsvärdering av sina förvaltningsavgifter samt den prestationsbaserade vinstdelningen, så kallad carried interest.

Huruvida det senare stämmer i praktiken när man tittar på värderingarna av PE-aktier är experterna dock ännu oense om. Bland annat Blackstones vd Stephen Schwarzman har talat i egen sak när han upprepade gånger hävdat att börsen ännu undervärderar PE-bolag.

Investor har en ägarandel om 19 procent i EQT Holdings, som förvaltar EQT:s fonder. Därtill är Investor sponsorinvesterare i de enskilda fonderna.

Ser man till Investors bokförda värde på EQT-exponeringen var denna drygt 11,9 miljarder kronor vid utgången av mars, motsvarande 4 procent av Investors tillgångar.

De onoterade delarna Patricia (exklusive kassa) plus EQT motsvarar alltså tillsammans omkring 22 procent av Investor-portföljen till bokförda värden.

VÄRDESKAPANDE I FOKUS, BÖRSEN INTRESSANT FÖR DESS AFFÄRSMÖJLIGHETER
Att uttala sig generellt kring kortsiktig börsvärdering är alltså ingenting som Johan Forssell ser som intressant ur ett Investor-perspektiv. Det viktiga är istället Investors fokus på värdeutvecklingen i innehaven över tid, säger han.

Ska Investor-vd:n ändå säga någonting kortfattat kring Investors syn på börsen så stannar det vid att börsturbulens kan skapa intressanta möjligheter för Investor – förutsatt att man lyckas identifiera och utnyttja de attraktiva investeringslägen som då kan uppstå.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s