Saab-ledningen ska driva sina djärva projekt i mål

Första kvartalets ”bra” försäljning och resultat samt starka kassaflöde kan Saab internt vara tillfreds med men det betyder inte att Saab-ledningen nu går runt och är nöjda. Vd Håkan Buskhe betonar istället försvarsleverantörens fortsatta fokus på den mer långsiktiga utvecklingen. Det gäller inte minst de senaste årens djärva utvecklingsprojekt, såsom Gripen-avtalet med Brasilien, ubåtssystemet A26 och det flygburna radarsystemet Globaleye.

Det framgår när SIX News intervjuar Saabs-vd:n Håkan Buskhe och finanschefen Magnus Örnberg i samband med torsdagens delår.

”Tittar man på den stora bilden så har vi tagit en helt ny position på vår marknad, med de stora orders vi fick in förra året – det är det som bådar gott inför framtiden”, fastslår Håkan Buskhe.

Saab-vd:n ger följande bakgrundsbild till framgångarna:

”Under de senaste 5-6 åren har vi haft en väldigt stor satsning på att förnya vår produktportfölj, där vi lagt mer pengar på forskning och utveckling. Det var ett medvetet beslut för att öka vår orderstock, och på så vis växa. Innan det hade försäljningsutvecklingen inte varit positiv sedan år 2006. Det här beslutet var ganska djärvt men det har visat sig vara rätt.”

Under intervjun diskuteras även Saabs investeringsvilja i satsningen på ubåten A26 och huruvida stridsplanet Gripen hotas av de ryska konkurrenternas stridsnärvaro i Syrien.

Saabs aktie lyfte under sin rapportdag med 5,4 procent på en för övrigt backande börs.

New Generation Submarine A26

Saabs nya ubåt A26. Ett större utvecklingsprojekt som hittills beställts av svenska försvaret. Bild: Saab.

Q1 LÅNGT ÖVER KONSENSUS FRÅN INQ. CFO ÖRNBERG SER POSITIVT KASSAFLÖDE I ÅR
Saabs resultat före skatt på 291 miljoner kronor för det första kvartalet 2016 var hela 33 procent högre än Inquiry Financials analytikerkonsensus vid 218 miljoner. Därtill var kvartalsförsäljningen på 6,79 miljarder långt över förväntade 5,82 miljarder. Motsvarande fjolårsutfall var 122 miljoner respektive 5,39 miljarder.

Vidare stärktes Saabs operationella kassaflöde rejält i första kvartalet, till 3.056 miljoner från -805 miljoner i fjolårskvartalet. Här guidar finanschefen Magnus Örnberg SIX för ett positivt operationellt kassaflöde för helåret 2016.

”Totalt sett räknar vi med ett positivt kassaflöde i år, men man ska också vara medveten om att med de stora projekt som vi har inne nu så kommer det att ses större svängningar per kvartal. Det här kvartalets positiva kassaflöde var ett typexempel på att det kommer att gå både upp och ned”, säger Örnberg.

Vd Håkan Buskhe konstaterar att även om Saabs stora utvecklingsinvesteringar ”skapar en ansträngning” på koncernens kassaflöde så är det är bolagets ”ambition” är att ”över tid” ha ett kassaflöde som ligger ”i linje med vinsten”.

SER ”VÄLDIGT GODA” INTERNATIONELLA MÖJLIGHETER FÖR UBÅTSPROJEKTET A26
Saab köpte ubåtstillverkaren Kockums från tyska ThyssenKrupp år 2014. Därefter har Sveriges försvar beställt två ubåtar av typen A26 samt modifiering av två ubåtar av Gotlands-klass till ett ordervärde av totalt 8,6 miljarder kronor.

Hur mycket kapital är ni villiga att investera i er ubåtssatsning för att bevisa att den är bärkraftig även internationellt sett?

”Exakt hur mycket har vi valt att inte gå ut med”, svarar Buskhe först kortfattat och ger sedan följande uppdatering kring ubåtssatsningen A26:

”Såsom i samtliga projekt vi gör med Sverige som huvudmottagare är det klart att varje möjliga större affär utgör en utmaning som vi kan anta, det gör vi även med Gripen. För utvecklingen av nya A26 ser det väldigt positivt ut: både tekniskt och kvalitetsmässigt men även kostnadsmässigt. Och då vi jobbar med ledtidsreduktioner så ger det oss större möjlighet att kunna svara upp mot leveranser till internationella kunder. Så jag bedömer både projektutförandet och försäljningsmöjligheterna internationellt som väldigt goda för ubåten.”

Finanschefen Magnus Örnberg gör följande tillägg kring Saabs investeringar i ubåten:

”Man kan se mer investeringar i verksamheten i dag, där en hel del har att göra med Saab Kockums. I projektet A26 ingår även en del uppgraderingsinvesteringar av (Kockums-)varvet, vilket beslutades vid övertagandet, men det är viktigt att betona att dessa ska ses som en del i projektet.”

Buskhe inflikar att när Saab tog över Kockums för snart två år sedan så kunde förvärvet betecknas som ett ”konkursmässigt tomt skal, i princip utan orders, som hade gjort förluster i nära 10 år”.

Tidigare i april i år gick Saabs ubåtsverksamhet miste om en exportaffär på miljardbelopp till Norges försvar.

Den numera särredovisade affärsenheten Saab Kockums redovisade 43 miljoner kronor i rörelseresultat före av- och nedskrivningar i första kvartalet 2016, ned från 63 miljoner i fjolårskvartalet. Rörelseresultatet (ebit) var samtidigt 34 miljoner, ett tapp från 55 miljoner i jämförelseperioden. Enhetens intäkter steg från 339 miljoner till 632 miljoner i det aktuella kvartalet men orderingången tappade från 866 till 132 miljoner.

Kockums investeringar särredovisas som sagt ej.

RYSKA PLAN I SYRIEN-KRIGET FÖRÄNDRAR EJ GRIPENS KONKURRENSBILD
Ryska medier rapporterade i början av mars om ett ökat intresse för ryskt stridsflyg efter landets ingripande i Syrien. Tidningen Kommersant skrev då att Ryssland redan hade hunnit ta in en order från Algeriet och att intresse även fanns från Indonesien, Vietnam och Pakistan.

Ser ni ett ökat konkurrenshot från ryska stridsflygplan mot ert Gripen, givet att dessa nu används i bland annat den pågående Syrien-konflikten?

”På många marknader är Ryssland ej inbjudna till upphandlingarna, framförallt i Europa och i Nordamerika. Däremot så har vi sedan länge ryska och kinesiska konkurrenter i Asien, där konkurrensen blivit mycket hårdare. Men jag tror dock inte det här förändrar särskilt mycket för oss – de (ryska stridsflygtillverkare) kan sätta på klisterlappen ‘combat proven’ men upphandlarna runtom i världen är ändå så pass kompetenta att de kan bedöma vad de får”, svarar Håkan Buskhe.

Ryska Sukhoi lämnade anbudsförslag för sitt plan Su-35 i Brasilien-affären, en upphandling som dock Saabs Gripen vann.

Både Su-35 och Gripen har varit på tal för Indonesien. Vid Saabs årliga Gripen-seminarium uppgav Richard Smith, chef för marknadsföring och försäljning Gripen, att Gripen-systemet inte på något sätt var uträknat ur processen i Indonesien. Han sade också att Saab då fortfarande ansåg sig ha goda chanser.

I slutet av mars frågade SIX SEB:s aktieanalytiker Stefan Cederberg i vilken mån Sukhois plan utgör en konkurrent till Gripen när länder i Asien och Afrika ska köpa stridsflyg.

”I vilken mån är svårt att svara på, men det är i högsta grad en konkurrent i Asien och Afrika”, svarade Cederberg då.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

LÄS ÄVEN: Saabs vd om kritiserad export till Saudiarabien och UAE

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s