Fabege och Wallenstam fortsätter Q1:ans substansfest

Efter branschjätten Castellums kickstart av fastighetssektorns rapportsäsong med största affären på åratal börjar nu beskeden för första kvartalet rulla in på allvar.

På tisdagsmorgonen presenterades Large Cap-kollegorna Fabege och Wallenstam utfall, delår som mottagits med initiala kursuppgångar i båda aktierna så här långt i tisdagshandeln.

Såväl Fabege som Wallenstam slog kvartalets analytikerförväntningar för förvaltningsresultatet vid jämförelse med Inquiry Financials konsensus. Detta viktiga resultatmått visar fastighetsbolagens löpande intjäning med avdrag för centrala kostnader och räntenetto men beaktar ej sektorns kvartalsvisa omvärderingsövningar med stora och svårprognosticerade orealiserade värdeförändringar.

Nedan redogörs för rapportsäsongen så här långt i de Stockholmsnoterade fastighetsbolag som har analytikerkonsensus från Inquiry Financial (kommenteras nedanför tabell):

fastigheter 2016Q1 so far

RÄNTEDOPING SLÅR IGENOM I FORTSATT KRAFTIG SUBSTANSTILLVÄXT
Förvaltningsresultatens tillväxt är delvis räntedopad. Vill man studera hur skickliga bolagen är i den dagliga förvaltningens förbättringsarbete kan man istället följa utvecklingen för överskottsgraden, det vill säga fastighetsbeståndets kassaflödesmässiga driftnetto som andel av hyresintäkterna.

Wallenstam levererade där en något mindre förbättring än väntat av överskottsgraden i det isolerade kvartalet medan Fabege uppvisade en större försämring än väntat, något som enligt finanschefen Åsa Bergström förklaras av att bolagets förvaltning haft mer normala vinterförhållanden (mindre milda) samt att man gjort betydande nyrekryteringar inför framtiden. Själva nivåerna för överskottsgrad skiljer sig mellan fastighetstyper och regioner.

Är man istället intresserad av effekterna av hur den ytterligare nedpressade räntemiljöns ökade investeringsefterfrågan slår igenom på svenska fastighetspriser så bör man istället kika på tillväxten i fastighetsbolagens substansvärden, det vill säga uppskattat marknadsvärde på aktieägarnas eget kapital efter vissa justeringar.

Här följer både Fabege och Wallenstam övriga sektorn i att rada upp fortsatt kraftig substanstillväxt där mycket (men inte allt) drivs av sänkta avkastningskrav i värderingen (lägre avkastningskrav ger högre värdering och vice versa). Fabeges EPRA NAV-substans per aktie växer hela +30 procent i årstakt medan Wallenstam radar upp +16 procents tillväxt för sitt totala EPRA NAV.

Det bör noteras att högre finansiell hävstång (och risktagande) i fastighetsbolagen ökar utväxlingen på substansen på så väl upp- som nedsidan.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s