Swedbank ser medvind för räntenettot framöver

Swedbank Hamngatan (2)

Swedbank ser över och ska anpassa sitt kontorsnät. Vd Birgitta Bonnesen uppger att banken ligger före sektorkollegorna och redan har gjort sina kontorsneddragningar. Foto: SIX News

Dagens storbanksrapport från Swedbank bjöd på något bättre än väntat rörelseresultat ställt mot Inquiry Financials konsensus. Dock var resultatbidragen från både räntenettot och provisionsnettot lägre än väntat. Swedbanks resultat lyftes istället av bland annat bättre än
väntad så kallad trading, nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde.

Kreditförlusterna blev också klart lägre än väntat, men Swedbank vittnar om försämrad kreditkvalité i oljerelaterade exponeringar.

”Det volatila marknadsläget påverkade våra affärer med storföretagen. Avvaktan och  försiktighet präglade kundaktiviteten samtidigt som ännu lägre marknadsräntor tyngde  räntenettot”, sammanfattar nya Swedbank-vd:n Birgitte Bonnesen i rapporten.

bonnesen

Swedbanks nytillträdde vd Birgitte Bonnesen. Foto: Swedbank

Swedbank ser ökad medvind kring räntenettot framöver. Bankens finanschef Göran Bronner hänvisade under en presentation av delårsrapporten till tre faktorer som väntas driva medvinden. Den första faktorn är att volymtillväxten väntas förbli god. Den andra faktorn är ökade bolånemarginaler. Här nämner Bronner att marginalerna sett på 12-18 månaders sikt har förbättrats såpass mycket att den delen av portföljen som har bundna räntor ger en rätt positiv effekt vid omprissättning.

Den tredje faktorn är högre marginaler på företagsutlåning i Sverige i spåren av regulatoriska förändringar. Denna effekt väntas visserligen komma långsammare, men ändå ge bra medvind framöver, bedömer Bronner. För helåret räknar finanschefen med att räntenettot kan komma att vara oförändrat eller öka.

Swedbanks räntenetto på 5.623 miljoner kronor under årets första kvartal var 1,4 procent lägre än marknadens förväntan om 5.702 miljoner kronor, enligt konsensus från Inquiry Financial.

Swedbank har visserligen en bra kapitalisering med en kärnprimärkapitalrelation på 23,7 procent, men med tanke på kommande regleringar ser banken inte att man har något överskottskapital i nuläget, uppger Bronner för SIX.

Swedbanks nya vd Birgitte Bonnesen betonar dock att banken genom sin fina kapitalsituation redan har tagit höjd för kommande kapitalkrav.

”Det gör oss otroligt väl positionerade på vår marknad”, säger hon till SIX.

Hur länge tror ni att den regulatoriska osäkerheten består?

bronner

Göran Bronner lämnar Swedbank i sommar, efter delårsrapporten för det andra kvartalet. Då blir nuvarande riskchef Anders Karlsson ny finanschef. Foto: Swedbank

”Jag har ju varit på banken i sju år och jag tror att under alla de 29 kvartalsrapporterna har vi pratat om regulatorisk osäkerhet. Om det blir under 29 kvartalsrapporter till vet jag inte, men
regleringsvärlden förändras hela tiden och kommer att fortsätta göra det”, svarar Bronner.

För ett antal år sedan var bankerna överlag mer optimistiska kring att regleringsläget så småningom skulle bli klarare och stabilare, och att bankerna inte skulle behöva ha extra kapitalbuffertar för att möta regleringsosäkerhet.

SKA ANPASSA KONTORSNÄTET
Birgitte Bonnesen berättar för SIX att Swedbank nu arbetar med att anpassa sitt kontorsnät till det geografiska behovet.

”Det är klart att vi hela tiden ser över kontorsnätet, men det som är fokus för vårt arbete just nu är att gå igenom kontoren för att utvärdera vilken typ av kontor vi ska ha – inte lika mycket hur många. Men vi går igenom en fas där vi anpassar våra kontor till de behov som finns på enskilda geografiska platser”, säger hon.

”Det kan finnas vissa orter där man egentligen behöver ett servicekontor med 2-3 personer som kan hjälpa till med snabba frågor, och sedan samlar vi mycket djupare kompetens – rådgivningskompetens åt företag och privatpersoner – på större orter. Den processen är vi på
väg igenom”, säger Swedbank-chefen.

Hon uppger att Swedbank redan har förändrat så att man på en del större kontor samlar mer kompetens medan det finns ett antal kontor som banken har dragit ned på och gjort om till servicekontor.

”Det visar sig att det är väldigt framgångsrikt”, säger hon.

Konkurrenten Handelsbanken kan komma att minska antalet kontor i Sverige med ett 60-tal framöver och räknar med en övertalighet på 400-500 medarbetare i landet, uppgav Handelsbankens Sverige-chef Michael Green för SIX News i samband med bankens delårsrapport häromveckan.

Vid en telefonkonferens för analytiker säger Bonneson att Swedbank ”ligger före” när det gäller kontorsneddragningar.

”Vi har redan stängt kontor. Vi har redan gjort en analys av behovet av fysiska mötesplatser i Sverige”, säger hon och uppger att arbetet nu handlar om att gå igenom och anpassa kontorsnätet.

Johan Lind
johan.lind@six-group-se
SIX News

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s