Wilson Therapeutics går mot börsen

Foto: Pexels

Foto: Pexels

Bioteknikbolaget Wilson Therapeutics planerar att börsnoteras på Stockholmsbörsen den 12 maj. Erbjudandet omfattar 380 miljoner kronor, men kan komma utökas och kan dessutom med ytterligare en övertilldelningsoption komma att omfatta maximalt 480 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Vi närmar oss fas III och behöver fylla på kassan så vi kan fortsätta i full fart och inte lägga tid på det sedan. Tanken är helt enkelt att kunna ta in tillräckligt med pengar för att kunna köra det hela vägen till marknad”, säger Wilson Therapeutics vd Jonas Hansson.

Teckningspriset kommer att fastställas inom intervallet 47 till 59 kronor per aktie motsvarande en börsvärdering på 1,3 till 1,5 miljarder kronor.

Teckningsperioden för allmänheten förväntas pågå mellan den 2 till 10 maj 2016. Institutionella investerare kan teckna sig mellan 2 till 11 maj 2016.

Wilson Therapeutics verkar inom utveckling av särläkemedel och deras läkemedelsprojekt Decuprate utvecklas primärt för behandling av Wilsons sjukdom, som obehandlad är en dödlig genetisk sjukdom som leder till kopparförgiftning. Patienterna kan då drabbas av leversvikt, neurologiska eller psykiska symtom.

I USA och Europa bedöms 25.000 personer vara drabbade av sjukdomen fördelat på 10.000 i USA och 15.000 i Europa.

För närvarande pågår en fas II-studie med Decuprate i USA och Europa. I samband med leverkongressen EASL i Barcelona i mitten av april i år publicerades preliminära resultat från den öppna studien baserat på 20 patienter som behandlats olika länge i studien.

”I den här studien behandlar vi patienterna i 24 veckor och efter det erbjuds patienterna att gå in i en förlängningsfas om patienten vill och läkaren bedömer att det är lämpligt”, säger Wilson Therapeutics vd Jonas Hansson till SIX News.

Vid tidpunkten för de preliminära resultaten hade fem patienter slutfört studien och samtliga av dem, hade på inrådan av sin läkare, valt att fortsätta behandlingen i förlängningsfasen.

”Målet är att ta in mellan 25 till 30 patienter i studien och vi har kommunicerat att vi kommer att vara fullrekryterade under det andra kvartalet”, säger Jonas Hansson Det skulle innebära att slutliga resultat för fas II-studien skulle kunna publiceras ”sent under 2016”, enligt Hansson.

Med den nya finansieringen siktar bolaget på att driva utvecklingen av Decuprate på egen hand hela vägen till marknad och även sköta eventuell kommersialisering på egen hand eftersom patienter med Wilsons sjukdom omhändertas av en liten och koncentrerad grupp av specialistläkare.

”Vi räknar att starta fas III under 2017, få data under 2019, ansöka om marknadsregistrering 2019 och få ett marknadsgodkännande under 2020 i Europa och USA”, säger Hansson.

Wilson Therapeutics bedömer att marknaden för Wilsons sjukdom uppgår till över 1 miljard dollar.

”Vi tror att det är en miljarddollarmarknad. Uppskattningen är att det finns ett intervall på 8.000 till 10.000 patienter i USA bara. Om man tänker sig en prisbild på vad den här typen av nyutvecklade läkemedel kostar för den här typen av sjukdom så ligger de väldigt högt. Om man då räknar med ett högt pris gånger 8.000 till 10.000 patienter då blir det en väldigt stor marknad som överskrider 1 miljard dollar”, säger Jonas Hansson till SIX News.

Det finns sedan 1950- och 60-talet tre preparat godkända för behandling av Wilsons sjukdom, som har klara begränsningar vad gäller effekt, biverkningar och att de måste tas upp till fem gånger om dagen. Dels finns det så kallade kopparkelatorer, Penicillamin och Trientin, de binder och drar koppar ut ur kroppen. Kelatorerna är även förknippade med allvarliga biverkningar, såsom exempelvis en läkemedelsinducerad försämring av neurologiska symptom. Ett tredje preparat, zink, förhindrar upptag av koppar i tarmen eller från födan. Zink har dock visat sig vara mindre effektivt än kopparkelatorerna.

Med Decuprate siktar Wilson Therapeutics på att utveckla en behandling mot sjukdomen som har bättre effekt, mer gynnsam biverkningsprofil och enklare dosering.

”Vi tror att vi har ett bättre preparat på alla parametrar. Vi har för det första ett preparat som man tar en gång om dagen i en liten tablett och de andra tas upp till fem gånger om dagen på fastande mage. Vi har ett preparat som dessutom verkar ha en klart bättre biverkningsprofil än vad som finns i dag”, säger Jonas Hansson.

Vad gäller forskningen för framtagande av nya behandlingar mot Wilsons sjukdom finns det en del aktivitet, men inget som bolaget känner till liknar Decuprate.

”Det finns några andra bolag som försöker ta fram omformuleringar av trientin och sedan finns det en analog till Penicillamin. Sedan finns det ett tidigt projekt med försök till genterapi, men det är väldigt tidigt och väldigt osäkert om genterapi fungerar. Så vi är ensamma i övrigt”, säger Hansson.

Magnus Bernet
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s