ICA matade fram ett starkt resultat

ICA Maxi i Nacka. Källa: SIX News

ICA Maxi i Nacka. Foto: SIX News

ICA Gruppen presenterade ett starkt resultat när bolaget släppte sin rapport för det första kvartalet 2016. Resultatet i kvartalet kom in 16 procent över förväntningarna enligt Inquiry Financial.

De främsta förklaringarna till det starka resultatet ligger i dagligvaruhandeln i form av ICA Sverige och Rimi Baltic. Med ett rörelseresultat på 769 miljoner kronor överträffade ICA Sverige förväntningarna med drygt 10 procent medan Rimi Baltic med ett rörelseresultat på 95 miljoner kronor överträffade förväntningarna med nära 34 procent.

ICA Gruppens vd Per Strömberg skrev i vd-ordet om god vinsttillväxt för ICA Sverige samt att Rimi Baltic hade ”en riktigt bra” inledning på året med ett starkt resultat och fortsatt ökade marknadsandelar. 

ICA Gruppen har sett en positiv kalendereffekt för ICA-butikerna i Sverige under det första kvartalet till följd av påsken som inföll då. Under april månad väntas en negativ kalendereffekt till följd av att påsken ingick i det första kvartalet.

”Om du tänker på ICA-butikerna i Sverige har vi haft en positiv kalendereffekt som är ungefär 1,5 procent och totalt växte vi med 5,1 procent”, säger ICA Gruppens vd Per Strömberg till SIX News. Han tillägger att ”det är klart att du kommer att få en liten negativ effekt på försäljningen i april som en naturlig följd att vi fick påskförsäljningen under framförallt mars”.

Per Strömberg kan däremot inte kvantifiera storleken på den väntade kalendereffekten i det andra kvartalet.

I verksamheterna utanför dagligvaruhandeln inkom resultatet under förväntningarna.

Nettoomsättning, Mkr     1 kv 2016   SIX*   1 kv 2015
--------------------------  ---------  ---------  --------- 
ICA Sverige           17.571   17.779   17.024
Rimi Baltic            3.194    3.051    2.932
Apotek Hjärtat          3.088    3.024    2.783
ICA Banken             218     213     206
ICA Fastigheter           589     600     582
Portföljbolagen (Övriga segment)  354     370     521
Övrigt               226     26     229
Internförsäljning         -479    -413    -604
--------------------------  ---------  ---------  ---------
Total omsättning koncern     24.761   24.650   23.673


Rörelseres ex eo**, Mkr    1 kv 2016    SIX*  1 kv 2015
--------------------------  ---------  ---------  ---------
ICA Sverige             769     698     694
Rimi Baltic             95     71     78
Apotek Hjärtat***          80     95     25
ICA Banken              15     16     16
ICA Fastigheter           96     106     104
Portföljbolagen (Övriga segment)  -16     -29     -43
Övrigt               -80    -101     -99
--------------------------  ---------  ---------  ---------
Koncern               959     857     775


* Genomsnittsestimat i Inquiry Financials analytikerkonsensus inför rapporten.
** Avser rörelseresultat exkl engångsposter. Inga engångsposter väntades i kvartalet.
*** I Apotek Hjärtat ingår engångsposter på -53 miljoner kronor i 1 kv 2015.

ICA Banken hade det enligt Per Strömberg ”tuffare i en svår marknad och övriga segment går i stort enligt plan. ICA Gruppen ser fortsatt en marknad med hårdare konkurrens men vi har fokus på rätt saker och har ett högt tempo i vårt förändringsarbete”.

Koncernens bank möter en besvärlig räntemarknad och vinstnivån är under press. För banken ligger fokus på ökad marknadsföring av bankens hela utbud till koncernens befintliga kunder.

”Marknadsläget utifrån vårt perspektiv är tufft med den negativa räntan. Men däremot har vi fortsatt en väldigt stark försäljnings- och volymutveckling på banken. Våra kunder gillar banken och använder den i högre utsträckning, men marknadsförutsättningarna är tuffa på banksidan just nu”, säger Per Strömberg till SIX News. ”Det kommer att vara utmanande att leverera ett bra resultat för banken i år. Det är så man ska tolka det”.

ICA-chefen nämner däremot inget om att några åtgärder inom ICA Banken skulle vara förestående till följd av det pressade läget när SIX News tar upp den frågeställningen. I mångt och mycket är beskeden om framtiden detsamma som i samband med bokslutet för 2015 och det som sades vid kapitalmarknadsdagen i december 2015.

Logistikkostnaderna kommer gradvis gå ned under året och Per Strömberg säger att han räknar med sänkta logistikkostnader från det andra halvåret 2016. De 15-20 berörda fastigheterna i Norge ska fortsatt säljas och utsikterna om att kunna slutföra försäljningen under första kvartalet 2017 ligger fast. Hittills har 11 fastigheter sålts i Norge.

Under andra halvåret 2016 spår ICA att antal butiksöppningar kommer att öka. För ICA Sverige planeras antalet butiker öka med mellan 15 till 20 butiker enligt liggande långtidsplan. Inga nya butiker öppnades för ICA Sverige under det första kvartalet.

För Rimi Baltic gällande antalet butiksöppningar väntas siffran ligga på mellan 12 till 17 butiker under 2016. Under det första kvartalet 2016 öppnades tre butiker i Rimi Baltic, ett i varje land av de baltiska länderna medan tre butiker stängdes, varav två i Litauen och en i Estland.

Vid utgången av det första kvartalet hade ICA 1.300 butiker inom ICA Sverige, varav 665 ICA Nära, 431 ICA Supermarket, 123 ICA Kvantum och 81 Maxi ICA Stormarknad. Siffrorna innefattar även handlarägda butiker.

Rimi Baltic hade vid samma tidpunkt 256 butiker varav 87 i Estland, 118 i Lettland och 51 butiker i Litauen.

Efter dagens rapport har ICA nått måluppfyllelse för avkastningen på sysselsatt kapital på rullande tolvmånadersbasis som ligger på 10,4 procent, över målnivån vid 10 procent. Med en rörelsemarginal före engångsposter på 4,2 procent är det dock en liten bit kvar till målet om 4,5 procent. Nettoskulden uppfyller sedan tidigare kvartal koncernens mål medan utdelningen för 2015 motsvarande 41 procent av vinsten för året inte låg inom målnivån på minst 50 procent.

ICA Gruppens nettoskuld motsvarade 1,7 gånger dess rullande justerade ebitda-resultat vid utgången av första kvartalet 2016 (1,9 gånger 4 kv). Koncernens mål är att multipeln ska understiga 2,0 över tid.

Tabell: ICA Gruppens balansräkning och räntabilitet
----------------------------------------------------------------------
Period  Nettoskuld/EBITDA ex eo  ROCE R12 
----------------------------------------------------------------------
1 kv 16            1,7   10,4 %

4 kv 15            1,9   9,8 %
3 kv 15            2,5   9,6 %
2 kv 15            1,9   8,9 %
1 kv 15            2,3   10,0 %

4 kv 14            1,2   10,1 %
3 kv 14            1,5   9,3 %
2 kv 14            1,7   9,7 %
1 kv 14*           2,0   8,1 %

4 kv 13*           1,9   8,0 %
3 kv 13*           2,8   9,3 %
2 kv 13*           2,8   9,3 %
1 kv 13*           3,6   8,5 %

2014             1,2   10,1 %
2013             1,9   8,0 %
2012              -   8,4 %
----------------------------------------------------------------------
Källa: ICA Gruppens rapporter och hemsida
Sammanställning: SIX News
Revideringar kan förekomma men garanteras ej.

* Avser proforma-siffror.

Vad gäller målet att växa snabbare än marknaden under den senaste rullande tolvmånadersperioden ges grönt ljus för verksamheten i Baltikum samt för Apoteket Hjärtat medan Sverige får gult ljus då den under den senaste tiden legat mer i linje med marknaden, efter att för den tidigare delen av den berörda perioden uppfyllt målen för att under de senaste kvartalen inkommit strax under marknadstillväxten.

ICA Gruppen handlades under förmiddagen, av den förkortade handelsdagen inför Kristi himmelfärdsdagen, upp 6,1 procent till 280 kronor.

Magnus Bernet
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s