Arise vill växa projektutvecklings- och förvaltningsportföljen

Arise_SIX

Arise vd till vänster Daniel Johansson. Till höger Arise finanschef Linus Hägg. Foto: SIX News

Vindkraftbolaget Arise vill se en väsentlig tillväxt i projektutvecklingsportföljen. Bolaget befinner sig för närvarande i ett antal diskussioner kring hur de ska få det att ske.

”Framförallt vill vi sätta oss i en sits att vi har möjligheten att löpande utveckla projekt om marknadsförutsättningarna är de rätta”, säger Arise vd Daniel Johansson till SIX News.

Arise uppger sig vara på väg in i en fas där de utvecklar ”större projekt”, sade Arises vd Daniel Johansson under onsdagens kapitalmarknadsdag.

Inom sitt andra ben för förvaltningsuppdrag av vindkraft söker Arise aktivt efter möjligheter att öka sin portfölj av vindkraftparker.

”Vi börjar få en ekonomisk skala som är intressant inom förvaltning”, sade Arises verksamhetschef Per-Erik Eriksson.

”Vi har ju de kostnaderna för förvaltning i alla fall så det är väldigt bra marginalaffärer lönsamhetsmässigt”, säger Arise finanschef Linus Hägg till SIX.

För det tredje verksamhetsbenet med kraftproduktion genom egenägda vindkraftsparker har Arise intagit en opportunistisk hållning. Diskussioner inom området om en försäljning av vindkraftsparken Bohult omfattande 12,8 megawatt pågår.

Arise har i dag en portfölj av egenägda vindkraftverk omfattande 253 megawatt. Totalt har bolaget 495 megawatt under förvaltning.

Vilket pris krävs för lönsamhet för resultat efter skatt?

”För produktion isolerat är den löpande kostnaden per megawattimme, opex, 120 kronor. Det är marginalkostnaden för att producera. I tillägg till det har du avskrivningar som i vårt fall är på kanske 90 miljoner i den egna portföljen. Det är ytterligare 230 så då är du uppe i 350. Sedan har du räntekostnader, givet hur vi är finansierade i dag, på kanske ytterligare 200 någonstans”, säger Linus Hägg.

Linus Hägg vill dock hellre lyfta fram internräntemetoden, IRR (internräntan), som utgår från kassaflöden. Detta då kassaflöden inte beaktar till exempel avskrivningar. Över tid på ett vindkraftverk går dessutom skuldsättningen ned i takt med amorteringar och ger minskade räntekostnader.

”Kassaflödesmässigt är break even ungefär 400”, kronor per megawattimme. ”Med lite marginal på det är du på 450 plus för att bygga något nytt”.

Arise fokus ligger på kassaflödesgenerering och en fortsatt minskning av skulderna.

Det sade Arise vd Daniel Johansson under kapitalmarknadsdagen.

Marknaden präglas för närvarande av låga elpriser, vilket sätter press på marknaden. Från februari har priserna dock noterat en viss uppgång. Däremot vill Arise finanschef Linus Hägg ”inte sticka ut hakan och säga att prisuppgången är permanent”.

Under finanschefens presentation ger han även en bild av tre scenarion, ett lågt, ett basscenario och ett högscenario. Det lägsta scenariot, som bygger på ett pris om 350 kronor per megawattimme och en projektutvecklingsförsäljning om 50 megawatt per år, skulle ge ett kassaflöde på -17 miljoner kronor. För närvarande ligger marknadspriset på omkring 370 kronor per megawattimme. Skulle denna nivå användas och även räkna in prishedgar skulle det addera ungefär 37 miljoner kronor till det låga scenariot.

I basscenariot, med utgångspunkt från ett pris om 450 kronor per megawattimme och en projektutvecklingsförsäljning om 100 megawatt per år, skulle kassaflödet landa på +77 miljoner kronor.

I det högsta scenariot används ett pris på 550 kronor per megawattimme och en projektutvecklingsförsäljning om 150 megawatt per år. Kassaflödet i detta scenario skulle då uppgå till +170 miljoner kronor.

Samtliga scenarion grundar sig på en skuldamortering om 57,5 miljoner kronor årligen.

Finanschefen Linus Hägg betonade även under sin presentation att inget av dessa scenarion ska ses som en prognos från bolagets sida.

”Utan att göra några prognoser vill vi ge möjlighet för aktieägarna att bilda sig en uppfattning”, säger Daniel Johansson till SIX.

Arise ska efter att de finansiella målen reviderades i oktober 2014 ge aktieägarna ”en god avkastning i form av utdelning samt aktievärdetillväxt”.

När SIX News ställer frågan om målet kommer att preciseras blir svaret:

”Vi är inte där ännu för att sätta ett precist mål för det”, säger Daniel Johansson.

Innan målen reviderades brukade Arise presentera internräntan på ett projekt.

”I och med att vi mer och mer går till en annan affär som inte är egna parker blir det egentligen helt irrelevant. Men samtidigt kan man säga att det vore alltid väldigt bra att konkretisera avkastningsmål på något sätt”, säger Linus Hägg.

Daniel Johansson som tillträdde sin post vid bolaget i mitten av januari i år hoppas att utvärderingen av hur bolaget lyckas med att infria målet sker på några års sikt.

”Jag hoppas att jag har ett par tre år på mig i alla fall, att utvärderingen sker på sådan sikt. Risken om du driver på för snabba resultatoptimeringar är att du tappar andra möjligheter”, säger Daniel Johansson. ”Det är ungefär med den sikten vi presenterade vår inriktning Sedan om vi kan ta ett steg till och bli ännu mer konkreta får vi se”.

Sedan Arise noterades 2010 har aktiekursen rasat med drygt 70 procent till 15 kronor per aktie.

Magnus Bernet
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s