Inga nya ECB-stimulanser väntas på torsdag

ECB-chefen Mario Draghi

ECB:s ordförande Mario Draghi väntas vila på hanen. Foto: ECB

Analytikerna räknar inte med att ECB kommer att annonsera några ytterligare penningpolitiska stimulanser på torsdag, då ECB har sitt kommande penningpolitiska möte. Det framgår av enkäter från såväl Bloomberg, Dow Jones Newswires som Reuters.

”Vi förväntar att ECB upprätthåller sin tålmodiga hållning vid mötet denna vecka och att man inte ger några nya signaler om ytterligare lättnader. Ett viktigt argument för ECB att vara fortsatt tålmodiga är att finansieringsvillkoren har förbättrats”, kommenterar Danske Bank inför beskedet.

”Med ökad konsensus att penningpolitiken har nått sina effektiva gränser, har ECB-politikerna ändrat sin kommunikation tydligt de senaste månaderna, där man fokuserar mer på behovet av att andra politiska områden hjälper till. Då köpprogrammet i företagssektorn och TLTRO II fortsatt kommer att lanseras och högre inflation är att vänta, har ECB ingen brådska att lansera nya åtgärder.” Det skriver Société Générale inför beskedet.

Trots de penningpolitiska stimulanserna från ECB som meddelades i mars räknar ändå 67 procent av de tillfrågade analytikerna och ekonomerna att det kommer ytterligare lättnader längre fram. Det kan jämföras med 61 procent vid föregående enkät i april. Något mer än hälften av dessa förväntar att ytterligare lättnader kommer att meddelas vid mötet den 8 september.

Bland de som räknar med mer lättnader förväntar 84 procent att det kommer en förlängning av tillgångsköpsprogrammet, vilket kan jämföras med 96 procent vid Bloombergs motsvarande enkät inför aprilmötet. 42 procent räknar med att inlåningsräntan kommer att sänkas ytterligare, vilket kan jämföras med 36 procent i föregående enkät. Endast 16 procent förväntar att de kvantitativa lättnaderna kommer att ökas från 80 miljarder euro i månaden.

”Om inte huvudinflationen och inflationsförväntningarna tar fart under sommarmånaderna finns det alla möjligheter att ECB agerar igen”, kommenterade Alan McQuaid, chefsekonom vid Merrion Capital Group i Dublin.

SEB förväntar att ECB kommer att upprätthålla sin lättnadsbias med anledning av att riskerna för de makroekonomiska utsikterna är på nedsidan. Dessutom förväntas centralbanken betona att man har en vilja att agera kraftfullt vid behov.

Vitor Constancio, vice ordförande i ECB, kommunicerade dock en ganska positiv bild under förra veckan. Han uppgav då att han tror att KPI kommer att hamna nära målet om två år

Société Générale uppger att man kommer att leta efter hur ECB kommer att hantera den förväntade uppgången i inflationen, där baseffekter från tidigare oljeprisnedgångar visar sig, samt om man är villiga att hamna över inflationsmålet.

”Då inflationen har överraskat på nedsidan under så lång tid kan marknaderna kanske vara oförberedda av att inflationen återvänder och söka klarhet gällande ECB:s reaktion när inflationen stiger”, kommenterar banken.

Vid ECB:s möte i mars meddelade ECB att man sänker inlåningsräntan med tio punkter till -0,40 procent och att styrräntan skruvas ned med fem punkter till 0,00. Vidare höjde man beloppet för obligationsköpen till 80 miljarder euro per månad samt meddelade att man kommer att genomföra fyra nya erbjudanden om långfristiga lån till affärsbankerna (TLTRO).

I samband med mötet sänktes även prognoserna för såväl inflationen som den ekonomiska tillväxten. Inflationen förväntades, enligt ECB:s prognosenhet, hamna på +0,1 procent i år, på 1,3 procent nästa år och på 1,6 procent 2018. Nu på torsdag väntas nya prognoser från ECB och Société Générale räknar med att prognoserna kommer att höjas, där oljepriset bidrar till att pressa upp KPI de kommande kvartalen.

”De högre oljepriserna kommer att höja ECB:s inflationsprognoser och implicera att det inte finns något behov att genomföra mer lättnader och att ECB kan koncentrera sig på implementering”, kommenterar Nordea inför beskedet.

”Det kommer att bli en utmaning för Draghi att kommunicera att det inte finns något behov av ytterligare penningpolitisk stimulans och att samtidigt undvika åtstramningar på marknaden. Vi ser en risk för att Draghis uttalanden leder till något högre räntor och en starkare euro igen”, fortsätter Nordea.

Räntebeskedet presenteras klockan 13.45 på torsdag. Ytterligare information kommer därefter att presenteras av ordförande Mario Draghi vid presskonferensen klockan 14.30 samma dag.

Erik Palmung
erik.palmung@six-group.se
SIX News

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s