Resultatmiss och slopade mål orsakade kursras i Elekta

Elekta_VersaHD_33_RKP.jpg

Elektas Versa HD. Foto: Elekta

Elekta faller efter att utfallet för resultatet, i det för medicinteknikbolaget säsongsmässigt starka fjärde kvartalet, inte levde upp till förväntningarna. Det justerade ebita-resultatet på 785 miljoner kronor i kvartalet inkom 13 procent under förväntningarna på 905 miljoner kronor enligt Inquiry Financial. Dessutom beslutade Elekta att sluta med att ge årliga prognoser på omsättningen.

Elekta har drabbats hårt av svag tillväxt i utvecklingsländerna och när marknaderna vänder upp är svårt att säga i dagsläget, menar bolagets vd Tomas Puusepp.

En specifik marknad som har drabbats av en inbromsning är Kina, vilket främst avser den offentliga delen av marknaden. Nya regulatoriska krav uppges temporärt ha påverkat marknaden tillsammans med längre tid för att upprätta krediter. Marknadspotentialen för landet uppges dock bestå.

puusepp

Tomas Puusepp, vd Elekta. Foto: Elekta

”Det finns väldigt många marknader som är goda även om de inte har varit på historiska nivåer. Sedan har du det här med utvecklingsländerna. Vi har en tredjedel av vår omsättning i utvecklingsländerna och vi drabbas lite hårdare då den marknaden inte har tillräckligt med tillväxt. Å andra sidan den dagen den kommer tillbaka påverkas vi också mer positivt än för andra eftersom vi är väldigt väletablerade på de här marknaderna”, säger Elektas avgående vd Tomas Puusepp till SIX News.

”De kommer att komma tillbaka, men exakt när om det blir det i morgon eller nästa kvartal eller nästa är lite svårförutsägbart”, fortsätter han.

Medan marknaderna i utvecklingsländerna är svagare ser det annorlunda ut på de mogna marknaderna.

”De mogna marknaderna har faktiskt varit bättre i flera avseenden. Men det är mer en återplaceringsmarknad”, säger Tomas Puusepp.

En ljuspunkt i rapporten var orderingången som på nettosiffran kom in 5 procent över förväntningarna vid 4.520 miljoner kronor. Nytt för denna rapport var även att Elekta nu börjar presentera brutto- och nettosiffror för orderingången. Differensen under kvartalet mellan brutto- och nettosiffran uppgår till 718 miljoner kronor.

”I den justeringen finns det både rena avbeställningar, men också vad vi justerar själva för att vår kund har svårigheter att leva upp till avtalet eller att vi anser att de inte kan leva upp till avtalet. Då plockar vi ut det från vår orderstock”, säger Tomas Puusepp.

Justeringarna, inkluderat avbeställningarna, ”har varit på en ovanligt hög nivå de senaste åren. Det hänger väldigt mycket på att marknaden har varit extremt volatil under de här två åren. I det avseendet har det varit på en relativt hög nivå till vad vi förhållandevis borde se. Vi har sagt att framöver ska det ligga på någonstans runt fem procent om man tittar på marknaden stabiliseras något”, säger Tomas Puusepp.

Elekta satte i rapporten upp ett mål för ebita-marginalen som ska uppnå en nivå om 20 procent under räkenskapsåret 2017/2018. Här låg samtidigt förväntningarna inför rapporten på 19,0 procent för motsvarande år enligt Inquiry Financial.

Det gångna kvartalet var det sista för Tomas Puusepp som vd för bolaget. På frågan om det är uteslutet att Puusepp ånyo kommer att bli vd för Elekta i framtiden svarar han jakande. Tomas Puusepp kommer att fortsätta som arbetande styrelseledamot för Elekta.

”Mitt hjärta bultar starkt för det vi gör och jag kommer fortsätta att vara engagerad. Men Richard Hausmann är vår nya vd från 10 juni och är en väldigt bra och kompetent person som jag har stort förtroende för”, avslutar Tomas Puusepp.

Elekta faller i dag med 7,8 procent till 60,65 kronor.

Magnus Bernet
magnus.bernet@six-grop.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s