Börsens UK-exponeringar inför Brexit-omröstningen

Europe_map_uk

Bild: ”Location map of the United Kingdom within Europe” från Wikimedia Commons-användaren Theeuro

Den 23 juni håller britterna folkomröstning kring huruvida landet ska förbli medlem i EU eller inte, det riskevent som omskrivits mycket under termen ”Brexit”.

Av de inte mindre än tre nya opinionsmätningar som publicerades under måndagen, 7 juni, visade samtliga på en ledning för Brexit-sidan. De tillfrågade britternas stöd för en Brexit var 48 procent i ICM:s nätbaserade undersökning (43 procent ville stanna i EU), 45 procent hos de som Yougov tillfrågat (41 procent ville stanna) samt 43 procent i TNS motsvarighet (41 procent ville stanna).

I och med den ovisshet som råder har SIX News kikat lite närmare på särredovisad Storbritannien-exponering bland Stockholmsnoterade bolag.

Sätter vi gränsen vid lägst 10 procents omsättningsandel visar sig de mest Storbritannien-exponerade börsbolagen finnas i ett brett urval av branscher och storlekskategorier. Utöver välkända Large cap-exponeringar såsom Nobia och Skanska finner vi mindre kända men i många fall minst lika betydande exponeringar i Mid Cap-bolag som Hoist, Bulten, Orexo, Fagerhult, Itab, Sectra och Troax samt i småbolag som Tradedoubler, Bong och Doro.

Uppdatering: Skanska avsåg i ursprunglig publicering andel av orderingång. Inläggets tabell har därefter uppdaterats med intäktsandel, med Skanskas pressavdelning som källa.

Hur varje enskild aktie kan tänkas reagera riktningsmässigt på en eventuell Brexit varierar givetvis mellan olika typer av verksamhet, samt beroende på exakt hur bolagets intäkts- och kostnadsexponering mot Storbritannien ser ut. Förutom kortsiktiga risker såsom valutaexponering skulle en Brexit sannolikt även ge långsiktig påverkan på handelsmönster och affärsmodeller för många exponerade bolag.

Att hög andel brittisk omsättning kan tänkas ge ökad volatilitet i berörda aktier under dagarna omkring själva Brexit-omröstningen känns däremot inte som någon alltför vild gissning.

Ska man se till hur den Storbritannien-exponerade bolagsgruppen handlats hittills i år är snitt- och medianavkastningarna på 0 respektive -2 procent marginellt svagare än de +1 procent som Stockholmsbörsens breda totalavkastningsindex SIXRX har uppvisat under samma period.

Värderingsmässigt har de Storbritannien-exponerade bolagen högre bakåtblickande p/e-tal än Stockholmsbörsen som helhet, med ett median-p/e på 17,9 för de 13 av gruppens totalt 17 bolag som rapporterat positiva nettoresultat de senaste 12 månaderna. Stockholmsbörsen ligger samtidigt på p/e 17,1. Skulle man justera för undersökningens fyra förlustbolag skulle bolagsgruppen ha en mer betydande värderingspremie mot börsen som helhet.

GOTT OM BRITTISKA EXPONERINGAR SOM INTE SÄRREDOVISAS
Ovanstående bolagsurval består av bolag som alltså särredovisar Storbritannien. Därutöver finns betydande brittiska exponeringar i bolag såsom exempelvis:

  • Anoto (41 procent av de anställda)
  • Biotage (40 procent av de anställda)
  • Elekta (40 procent av de materiella anläggningstillgångarna och 19 procent av de anställda)
  • Unibet (14 procent av kundtillgodohavandena, förvärvet Stan James Online samt redovisningsvaluta i brittiska pund)
  • Rezidor (23 procent av de anställda)
  • AAK (16 procent av de anställda)

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s