Elektas nya vd står bakom marginalmål

Elekta Ny vd Richard Hausmann fix_SIX

Richard Hausmann, ny vd på Elekta, var med på kapitalmarknadsdagen i juni. Foto: SIX News

Elektas kapitalmarknadsdag i Stockholm under torsdagen bjöd inte på några större överraskningar. De tidigare målen i besparingsprogrammet såväl som ebita-marginalmålet om 20 procent under räkenskapsåret 2017/2018 upprepades.

Under presentationerna fick avgående vd Tomas Puusepp en chans att ge några avslutande ord innan han lämnar över sin post till Richard Hausmann. Bland annat nämnde han den stora potentialen som finns i medicinteknikbolagets installerade bas av strålbehandlingssystem.

Elekta ser en potential på 10 miljarder dollar över 10 år bara från bolagets installerade bas.

Tomas Puusepp uppgav för SIX News att han vill höja medvetandegraden om potentialen i den installerade basen, vilken han inte är säker på om alla aktörer har insett storleken på. Potentialen utgörs av service och möjliga uppgraderingar sett till den installerade basen.

Tomas Puusepp tog även tillfället i akt att framhålla Elektas innovationskraft.

”Vi har modet att investera i banbrytande teknologi”, sade han.

Elektas nya vd Richard Hausmann, som tillträder i dag den 10 juni, fick mot slutet av kapitalmarknadsdagen tid att presentera sig. Bland huvudbudskapen i Richard Hausmanns anförande fanns beskedet att han står bakom marginalmålet på 20 procent under 2017/2018.

”Vi har alla verktyg att göra vår marginal bättre”, sade Richard Hausmann.

Han gick även in på konkurrensen från lokala aktörer i Kina som han uppgav måste tas på allvar. Richard Hausmanns medicin mot de lokala konkurrenterna är innovation och snabbhet. Genom att vara först med ny teknologi skapas ett försprång mot konkurrenterna.

Finanschef Håkan Bergström gav en utförligare bild av Elektas förändringsprogram väntas komma att se ut under de kommande åren.

Elekta har tidigare uppgivit att bolagets besparingsprogram ska resultera i årliga besparingar om 700 miljoner kronor. Detta kan fördelas på 500 miljoner kronor kopplat till besparingar i verksamhetens kostnader, opex, och 200 miljoner kronor kopplat till kostnader för sålda varor, cogs.

Under räkenskapsåret 2016/2017 planerar Elekta för kostnadsbesparingar om 200 miljoner kronor kopplat till opex och cirka 80 miljoner kronor kopplat till cogs. Under 2017/2018 väntas besparingar om cirka 100 miljoner kronor kopplat till opex och cirka 150 miljoner kronor kopplat till cogs.

Tillsammans med redan uppnådda besparingar under 2015/2016 summerar de totala besparingarna i besparingsprogrammet till omkring 500 miljoner kronor för opex och omkring 250 miljoner kronor för cogs.

Håkan Bergström ägnade också tid åt vad som närmast kan beskrivas som analytikermassage. Under räkenskapsåret 2016/2017 väntas 6,8 miljarder kronor föras över från orderstocken till försäljningen. Det motsvarar knappt 57 procent av den förväntade omsättningen för innevarande år, enligt siffror från Inquiry Financial. Återstår gör sedan intäkter som genereras via orderingången.

För att ge analytikerna lite vägledning presenterade Håkan Bergström andelen av orderingången i varje kvartal som vid årets slut väntas ha kommit in till omsättningen. Under första kvartalet ligger denna siffran på 75 procent för att sedan gå ned till 50 procent för det andra kvartalet. I det tredje kvartalet har denna andel sjunkit till 25 procent för att i det fjärde kvartalet ligga på en siffra under 10 procent.

Vad gäller bruttomarginalen väntas den under första kvartalet 2016/2017 komma att ligga under Elektas genomsnitt medan utfallet för det andra kvartalet väntas ligga vid omkring genomsnittliga nivåer.

Kapitalmarknadsdagen avslutades med att avgående vd Tomas Puusepp tackade för den feedback som han fått genom åren som vd och tillade att han kommer att fortsätta att arbeta för bolaget som styrelseledamot.

Magnus Bernet
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s