Ännu räntefest hos växande fastighetsskara i Båstad

Hotell Skansen

Kan fastighetsbolagen som samlats intill Hotel Skansens kallbadhus/spa i Båstad erbjuda investerare skydd mot det ostadiga finansmarknadsklimat som inlett 2016? Foto: SIX News

Stora delar av den noterade svenska fastighetssektorn fanns under tisdagen och onsdagen på plats i nordvästra Skåne för eventet Kapitalmarknadsdagarna i Båstad. Värdskapet hade i år utökats från Erik Paulsson-anknutna fastighetsbolag som Brinova (onoterat men noteringsaktuellt), Catena, Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs till att även inkludera branschkollegorna Balder, Fastpartner och Kungsleden plus kreditkoncernen Collector.

Projektdriven expansion, inte minst genom att ta fram bostadsbyggrätter i kommersiella storstadsbestånd, förefaller även fortsatt vara en stark trend som alltfler av fastighetsbolagen säger sig se ökande avkastningspotential från.

Fastpartners storägare och vd Sven-Olof Johansson var samtidigt den som mest öppet ville tala klarspråk kring hur räntornas fortsatta färd mot nya rekordlägstan gynnat samtliga aktörer i den kapitaltunga sektorn. Johanssons slutsats var dock positiv: givet att centralbankernas nuvarande stimulanspolitik behålls är ytterligare börsuppgång att vänta för fastighetsaktier.

SIXREX VS SIXRX VS 10Y SEK BOND

Räntedrivet fastighetsrally fortsätter. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsens fastighetsaktier, SIXREX i svart, har totalavkastat +154 procent över den senaste 5-årsperioden. Det är hela 87 procentenheter bättre än totalavkastningen för Stockholmsbörsen som helhet på +67 procent, i form av SIXRX i blått. Utvecklingen har följt den svenska 10-åriga statsräntans press från strax under 3-procentsstrecket till dagens nivå på cirka 0,2 procent, nedre grafen i rött. Graf: SIX Edge

ÖVRIGA SPANINGAR FRÅN BÅSTAD:

Varken Stockholmsbolaget Fabeges vd Christian Hermelin eller Göteborgsfokuserade Platzers motsvarighet P-G Persson sade sig vara särskilt oroade över negativa kortsiktiga effekter från midsommarhelgens överraskande folkomröstningsvinst för att Storbritannien ska lämna EU. Istället menar fastighetsbolagsföreträdarna att Brexit-osäkerheten kan bidra till en förlängning av den gynnsamt rekordlåga räntemiljön.

Branschjätten Balders grundare, storägare och vd Erik Selin får även fortsatt hantera frågor kring den snabbväxande och allt spretigare koncernens eventuella storleksbegränsningar. Just storleksdimensionen var något som Selin diskuterade i en intervju med SIX tidigt i år.

”Nya” Brinovas ledning bekräftade planerna på att gå in på First North den 30 september samt berättade lite mer om bolagets tilltänkta inriktning.

Fastpartner föreföll vara lite sugna på att förvärva mer i Göteborg, dock som andrahandsalternativ till dess huvudsakliga Stockholmsinriktning.

Och Diös kan tänkas vara en spekulant om Castellum inkluderar några av Norrporten-förvärvets Norrlandsfastigheter i sina avyttringsplaner. För bakgrund kring Norrporten-affären se här.

Utanför fastigheterna tillväxtgasar för övrigt finansbolaget Collector, som Balder deläger till 44 procent, med en planerad nyemission under andra halvåret. Arbetande styrelseordföranden Lena Apler bekräftade att koncernen gått snabbt framåt med nya venture-investeringar och tog även upp möjligheten att fastighetsinkassosatsningen Colligent kan bli till ett framtida separat börsbolag.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s