Kinneviks vd om varför bolagsbyggande ska låtas ta sin tid

Efter positiv utveckling kring både tillväxt och investeringar i Kinneviks portföljbolag under andra kvartalet står investmentbolaget nu starkt positionerade, såväl inför andra halvåret som åren framöver. Nuvarande utmaningar innefattar en del av tillväxtmarknadsinvesteringarna samt transformationen av de mogna innehaven Millicom, MTG och Tele2.

Det säger Kinneviks vd Lorenzo Grabau till SIX News i en intervju efter halvårsrapporten.

”Vi har starka bolag med goda marknadspositioner, utmärkta kundrelationer och väldigt starka varumärken. Våra bolag är även välinvesterade för kunna fånga tillväxtmöjligheter på sina respektive marknader och därtill har vi väldigt motiverade team som präglas av ‘Kinnevik-andan’: de är entreprenöriella, motiverade och redo att driva på affärernas tillväxt. Allt det här gör att vi kan ha tillförsikt inför de kommande åren”, summerar Grabau läget.

I intervjun som följer uppdaterar Lorenzo Grabau SIX läsare kring portföljarbetet och därtill diskuteras varför Kinneviks bolagsbyggande kräver en långsiktig utvärderingshorisont från investerarnas sida.

Kinnevik vs SIXRX 20 år

Kinnevik har utklassat Stockholmsbörsen på längre sikt. Kinneviks B-aktie, i grönt, har totalavkastat totalt +1.798 procent över den senaste 20-årsperioden samtidigt som den breda Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX, i rött, givit +717 procent. Kinnevik vinner även motsvarande jämförelser på 10 respektive 5 års sikt med god marginal. Graf och data: SIX Edge

FRAMGÅNGAR MED ZALANDO-RAPPORT, ÖKAT GFG-ÄGANDE OCH VÄRDEÖVERFÖRINGAR

Som en av andra kvartalets stora framgångar lyfter Kinnevik-vd:n fram Frankfurt-noterade nätmodeinnehavet Zalandos preliminära halvårsbesked:

”Den viktigaste nyheten var att vårt innehav Zalando levererade en väldigt solid tillväxt på +25 procent, i toppen av deras guidning, samt en 8,5-procentig rörelsemarginal – uppenbarligen överraskade detta många då aktien steg 22 procent på rapportdagen. Vi på Kinnevik har varit väldigt övertygade om Zalandos förmåga att kunna leverera och det här bekräftade vår uppfattning”, säger Grabau.

Kvartalets andra stora framgång blev utfallet när onoterade nätmodeinnehavet Global Fashion Groups (GFG) senaste stora kapitalanskaffning gick i mål:

”Kinnevik stärker sin position till att bli 35-procentig huvudägare samtidigt som Rocket (Internet) minskar till 20 procent. För en investering på 161 miljoner euro, en minskning från vårt totala åtagande på 200 miljoner, får vi 50 procent av investeringsrundan till en väldigt attraktiv värdering. Att vi ökar till en meningsfull huvudägarposition är i linje med hur vi agerade i Zalando, där vi ökade till 36 procents ägande i tidig fas”, säger Kinnevik-vd:n här.

Zalando motsvarade vid halvårsskiftet hela 27 procent av Kinneviks totala substansvärde och GFG motsvarade knappa 6 procent, inräknat lån från Kinnevik. Kinneviks direkta aktieinnehav i mångåriga samarbetspartnern Rocket Internet, en Frankfurt-noterad internetbolagsindikator, motsvarade också knappt 6 procent av substansvärdet.

I dagens rapport upprepade Kinnevik prognosen att nettoinvestera för 2-3 miljarder kronor under helåret 2016. Beslutade nettoinvesteringar under första halvåret var cirka 2 miljarder inklusive GFG och därtill har Kinnevik gjort ett åtagande att investera cirka 900 miljoner kronor i Tele2:s kommande nyemission. Grabau tilllade vid dagens rapportkonferens att 70-80 procent av Kinneviks tänkta investeringsvolymer för resten av 2016 rör sig om eventuella investeringar i befintliga innehav.

Den sista stora framgången på senare tid är enligt Kinneviks vd dess stora värdeöverföringar till aktieägarna, där 2016 års utdelning och inlösenprogram summerar till drygt 7 miljarder kronor, motsvarande 25,75 kronor per aktie eller omkring 12 procent av gårdskvällens börsvärde före halvårsrapporten.

”Att vi genomför det här trots en ‘ganska utmanande’ aktiemarknad, där OMX- och DAX-index tappat 6 procent under andra kvartalet, visar att vi fokuserar på att leverera aktieägarvärde”, säger Lorenzo Grabau.

TILLVÄXTMARKNADER OCH TRANSFORMATION I MOGNA INNEHAV BLAND UTMANINGAR

Allt det här låter väldigt positivt. Finns där några skeenden som inte har utvecklats fullt så bra?

”Vår största och viktigaste utmaning i nuläget är att ‘ett antal’ av de tillväxtmarknadsbaserade företag som vi investerat i och byggt upp under de senaste 5 åren har mött betydande lokal konkurrens på dessa relativt omogna marknader. Kombinationen av stark konkurrens och en begränsad vinstpool i marknaden har inneburit att ‘ett antal’ av våra företag, särskilt i Afrika och även vissa i Latinamerika, inte kunnat växa så snabbt eller haft den lönsamhetsutveckling som vi velat se”, berättar Grabau och fortsätter:

”Till följd av det har vi fått fokusera våra ansträngningar till färre företag. Bland annat beslutet att avyttra Lazada var ett exempel på detta: de gjorde av med 300 miljoner dollar under förra räkenskapsåret, vilket vi ansåg vara för mycket i den fas man befann sig i, samtidigt som tidshorisonten för att ta innehavet till lönsamhet blev för lång för oss. Vi ska även fortsätta att omfokusera ‘vissa’ av våra tillväxtmarknadsföretag till färre länder, vilket Zaloras avyttringar av verksamheterna i Thailand och Vietnam till lokala samriskbolag är exempel på.”

Hur stort tålamod ska Kinnevik ha med resterande portfölj av onoterade innehav när det gäller tidshorisonten för att ta innehaven till positiva operationella kassaflöden?

”Vi anser att hälsosamma företag, innebärande att de är välpositionerade på sina marknader, har bra ekonomi per enhet och drivs av bra ledningar, behöver 5-7 år på mogna marknader och 7-9 år på tillväxtmarknader för att mogna. Givet att företag vi investerat i uppvisar dessa egenskaper jobbar vi gärna utifrån att det får ta 7 år på mogna marknader, eller 9 år på tillväxtmarknader, att gå från verksamhetsstart till transaktion (‘liquidity event’) eller lönsamhet”, svarar Grabau SIX.

Han exemplifierar med att Zalando fick sin första investering från Kinnevik 2008-2009 och att bolaget först i senaste kvartalet, andra kvartalet 2016, verkligen börjat uppvisa mognad. Detsamma gäller ryska nätbaserade radannonsbolaget Avito, där innehavstiden inleddes ungefär ett år före Zalando för att summera i en avyttring för 16 gånger investerat kapital år 2015.

”Det är de tidsperspektiven som krävs. Men med det sagt så kommer inte alla våra innehav klara av att uppvisa dessa tre egenskaper (som nämns ovan, SIX anm). I de fallen agerar vi snabbt för att i första hand förbättra egenskaperna och misslyckas vi med det kommer vi att söka konsolideringar eller avyttringar. Vi är väldigt tydliga med att om vi inte ser ut att kunna gå vinnande ur en strid så kommer vi att gå vidare, istället för att fortsätta plöja ned kapital”, förklarar Grabau och kokar ned Kinneviks beslutsroll till följande:

”Inom Kinnevik ska vi använda vår erfarenhet till att göra bedömningar kring vilka verksamheter som kommer att fungera och vilka som kommer misslyckas.”

Kinneviks andra större utmaning just nu är ”transformationen” mot nya verksamhetsområden för de mer mogna noterade innehaven Millicom, MTG och Tele2:

”De lämnar sina historiska affärsmodeller, Millicom går exempelvis från röst till data och kabel medan MTG går från traditionella fri-TV-sändningar till digital innehållsdistribution. I den här transformationsfasen genererar bolagen inte längre tvåsiffrig (procentuell) intäkts- och rörelseresultattillväxt varför avkastningen blir lägre än både vad den varit historiskt och än vad vi tror att den ska kunna bli i framtiden”, berättar Grabau.

Telekomoperatörerna Millicom och Tele2 utgjorde tillsammans 45 procent av Kinneviks substansvärde vid halvårsskiftet och mediekoncernen MTG stod för knappt 5 procent.

HANDLAS TILL SUBSTANSRABATT TROTS ATT MAN SLAGIT BÖRSEN MED GOD MARGINAL

Finanschefen Joakim Andersson uppgav vid rapportkonferensen att Kinneviks substansvärde i går, torsdagen 21 juli, ökat till 252 kronor per aktie, jämfört med 235 kronor per aktie vid det nu avrapporterade halvårsskiftet. Detta lyft kommer framförallt från positiv kursutveckling för Zalando.

Värderingsmässigt innebär det att börsen på dagens kursnivå om 216 kronor handlar Kinneviks B-aktie till en substansrabatt om cirka 14 procent.

Känns det som att aktiemarknaden förstår ert väldigt långsiktiga ägarperspektiv och belönar er aktievärdering i linje med investeringarnas utveckling?

”I vår aktieägarskara återfinns flera av världens bästa investerare och för mig bekräftar det att många av dem tror på vår investeringsmodell, som utvecklats och förbättrats över 30-40 år. Avkastningen talar här också för sig självt vid en jämförelse med index”, säger Lorenzo Grabau.

Ser man till avkastningen på längre sikt visar SIX Edge att Kinnevik totalavkastat +1.798 procent över de senaste 20 åren, +310 procent de senaste 10 åren och +92 procent de senaste 5 åren. Därmed slår Kinnevik den breda Stockholmsbörsen med god marginal på samtliga horisonter, där totalavkastningsindex SIXRX har totalavkastat +717, +143 respektive +72 procent över samma perioder.

Formellt är Kinneviks nuvarande mål att totalavkasta +13 procent årligen över en konjunkturcykel. Grabau förklarar för SIX att den målnivån är resultatet av ett helt mekaniskt sammanvägt genomsnitt av avkastningskraven på eget kapital för samtliga investeringar i den nuvarande portföljen.

”Det är helt enkelt målnivån vi måste uppnå för att våra aktieägare ska få rätt avkastningskompensation i relation till den risk vi tar åt dem”, säger Grabau.

Att Kinnevik, liksom cirka 85 procent av dess portfölj, är börsnoterat gör att investmentbolagets aktiekurs kommer att följa med nedåt under perioder av börsfall, konstaterar Grabau sedan och påpekar att man därför bör ha det långsiktiga perspektivet när man utvärderar Kinnevik som placering.

”Det är först när man låter tiden gå som vi får möjlighet att skapa värden genom bolagsbyggande. För vi är inte som private equity som bygger bolag med huvudmålet att sälja. Vår investeringshorisont kan vara 15-20-30 år, se bara på MTG, Tele2 och Millicom som vi ägt i årtionden, och den kan vara evig”, fastslår Lorenzo Grabau avslutningsvis.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s