KI räknar med större löneökningar i offentlig sektor

Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson. Foto: SIX News

Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson. Foto: SIX News

I spåren av den rådande arbetskraftsbristen räknar Konjunkturinstitutet med ökad löneglidning i offentlig sektor, alltså större lokala löneökningar utöver centrala avtal.

”Vi har redan sett ett avtal där offentlig sektor kommer att få lite högre löneökningar än näringslivet. Normalt sett är det mest löneglidning i näringslivet och relativt lite i offentlig sektor – nu framöver kommer det antagligen att bli lite mer löneglidning i offentlig sektor”, säger Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson till SIX News.

Konjunkturinstitutet tror att lönerna på arbetsmarknaden stiger med 3,2 procent nästa år.

”Många andra prognosmakare ligger lite lägre än oss när det gäller väntade löneökningar för nästa år. Vi tror att bristen på arbetskraft över hela linjen – både i näringslivet och offentlig sektor – kommer att märkas i lönekuverten”, säger prognoschefen.

Sveriges handelsöverskott kommer fortsätta minska tror KI

Att Sveriges handelsbalans, som brukar ligga tydligt på plus, på senare tid har minskat är en naturlig del i en global anpassning, enligt Jesper Hansson som tror att trenden kommer att fortsätta.

När KI pratar om handelsbalansen fokuserar de inte bara på handeln med varor utan även på en bredare indikator innefattande handeln med tjänster.

”Detta mått har fallit från drygt 7 procent av BNP 2006 till runt 4 procent i nuläget, och vi har en svagt fallande profil i vårt scenario”, säger Hansson.

Dels drivs nedgången av att färre jobbar och att det därmed är färre som vill spara till pensionen.

”Nationen har sparat i utlandet. När demografin sedan ändras drar man ned på det sparandet”, pekar prognoschefen på.

Vidare har det tidigare funnits stora bytesbalansunderskott i exempelvis Sydeuropa och USA.

”När de har tvingats ändra sin inriktning minskar deras underskott och då måste någons överskott gå ner – och det har varit Sveriges”, säger Hansson.

”Tysklands överskott har dock inte gått ned så mycket, kan man notera. IMF och andra organ gnäller mycket på Tyskland”, konstaterar han.

Den enda riktigt hållbara långsiktiga jämvikten för handelsbalansen är i stort sett noll, resonerar prognoschefen.

Johan Lind
johan.lind@six-group-se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s