Välfärdsutredningens expertekonom ser likvidationsrisker

AcademediaAttendo

Academedia, Attendo och Humana är några av välfärdsbolagen som är i farozonen om regeringen inför ett tak för vinstuttag i välfärden. Foto: Academedia/Attendo

Börsnykomlingen Attendo samt private equity-ägda Ambea och Frösunda Omsorg utgör goodwilltunga välfärdsbolag som skulle riskera likvidation vid en vinstuttagsreglering där rörelseresultaten inte tillåts överstiga ett avkastningskrav, WACC, på 10 procent nominellt, eller 8 procent realt. Även börskollegorna Academedia och Humana är i farozonen.

Det uppger ekonomiforskaren Joachim Landström i analysrapporten ”En empirisk analys av vinstreglering av välfärdsföretag genom rörelseresultatbegränsning” som han skrivit åt (S)-(MP)-regeringens Välfärdsutredningen (Fi 2015:01).

Efter att SVT Nyheter på tisdagskvällen citerat uppgiften om 8 procents realt avkastningskrav utan att specificera närmare hur ekonomen hade räknat har SIX News från Landström fått tillgång till en rapportversion daterad den 15 juni i år.

Likvidationsriskgränsen för nämnda koncerner är i rapporten satt till beräknade nyemissionsbehov på överstigande 30 procent av eget kapital plus totalresultat. För vårdoperatören Capio resulterar Landströms beräkningar endast i ett mindre nyemissionsbehov (på 288 miljoner kronor).

Regeringens utredare Ilmar Reepalu väntas presentera utredningen den 1 november i år.

Attendo har likvidationsrisk - expertrapport

Likvidationsrisk i Attendo enligt rapport från Välfärdsutredningens expertekonom Joachim Landström. Modell 1 avser nuvarande läge. Modell 2 avser efter föreslagen vinstuttagsreglering. Källa: Rapporten ”En empirisk analys av vinstreglering av välfärdsföretag genom rörelseresultatbegränsning” av Joachim Landström.

GOODWILL-TUNGA BALANSRÄKNINGAR KAN ”EVENTUELLT” MOTIVERA ÖVERGÅNGSRGLER

I sin rapport skriver Landström:

”Koncernerna Ambea, Attendo och Frösunda Omsorg är illa ute vid en reglering av rörelseresultatet till att inte överstiga en gemensam WACC på 10 procent. De har alla goodwill som överstiger det egna kapitalet och deras totalresultat (årets resultat) är så lågt att det inte kan täcka upp eventuellt nyemissionsbehov vid en total goodwillnedskrivning. Vid en reglering av rörelseresultatet till att inte överstiga en bransch-WACC så kommer även Humana riskera likvidation vid en total goodwillnedskrivning.”

Expertekonomen öppnar samtidigt upp för att det ”eventuellt behövs någon form av övergångsregler, soft adaption” så att berörda företag inte ska ”drivas i likvidation”.

BAKGRUND KRING DET REALA AVKASTNINGSKRAV PÅ 8 PROCENT SOM SVT CITERAT

Vad experten förordnar i ovan nämnda rapport är att en vinstreglering av välfärdsbranscher kan baseras på ett vägt genomsnittligt kapitalkrav, WACC, om 10 procent nominellt eller 8 procent uttryckt i reala termer, alltså frikopplat till inflationen. Den senare siffran återgavs alltså i rapportering från SVT i går kväll.

Avkastningskravet används i sin tur för att dela upp företagens totala rörelseresultat i ”accepterad rörelsevinst” och ”residualvinst”, där positiva residualvinster benämns ”övervinster” som ”regleras bort” och ”återförs till rörelsen”.

Den accepterade rörelsevinsten beräknas som WACC multiplicerat med det ingående investerade kapitalet.

Landström motiverar nivån 8 procent realt som en gemensam WACC-nivå för alla de fyra branscherna ”utbildning”, ”hälso- och sjukvård”, ”omsorg med boende” samt ”sociala insatser” med att det råder ”relativt små skillnader” i uppskattad bransch-WACC mellan branscherna samtidigt som många företag är verksamma i flera branscher.

Bakom WACC-beräkningen fanns en gemensam bokföringsmässig skuldsättningsgrad på 0,32 gånger och ett redovisningsbaserat betavärde utan hävstång på 0,75. Det senare innebär att företagsgruppen anses vara mindre riskfyllda än företag verksamma i andra branscher.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

One thought on “Välfärdsutredningens expertekonom ser likvidationsrisker

  1. Ping: SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s